Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 januari 2011

@Bart De Wever :Met het Vlaams Belang direct een regering, een Vlaamse!

Denk eens na Bart, slimme mens van vorig jaar ?
Bij wie wie staat jullie programma het dichtstbij en wie wilt met jou het echte einddoel bereiken?
Wie wilt ook niet langer de rekening van de verkwisting en de megapolitiek met al die parlementen, baronieën en mandatarissen betalen?
 Wie wilt er eindelijk ook vrij zijn , geen boer meer uit een wingewest die een locaal taaltje brabbelt?
Wie wilt terug naar eenvoud en degelijkheid in bestuur, justitie, financiën, economie en sociale zaken?
Geef ons volk na eeuwen een kolonie te zijn geweest een eigen staat en het Vlaams Belang staat klaar om te helpen.
Met het Vlaams Belang moet je niet langer zoeken naar een regering die de problemen oplost, dan heb je meteen een regering, een echte  louter Vlaamse.
Dan moet je niet langer de taal van de anderen spreken in je eigen land, in je eigen hoofdstad, behalve met welkome gasten.

Geen opmerkingen: