Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 januari 2011

Intellectuele incest leidt tot gedrochten.

Zopas stuurde ik een e-brief naar VRT Radio1 die betrekking heeft op een poll die plots werd verwijderd van hun website. Ik heb dit nooit eerder gedaan, omdat ik weet waar mijn gedachten en schrijfsels terechtkomen.


Maar nu wel en ik publiceer die nu als open brief zodat iedereen er weet van heeft en kan volgen, en men niet meer kan doen alsof die nooit bestaan heeft.
Een screenshot op 16/11om 11u van de betreffende poll, (die eindigde met een recordstemming van ca 11309 stemmers en 83% voor de splitsing (zie Angeltjes)), vindt u onderaan.

"Beste directie en medewerkers van de VRT,

"Vreemd u hier aan te treffen, bent u verdwaald?" is de vraag die mij wordt gesteld op de pagina waar eerst een poll stond met de titel: "Hoe moet het verder met de regeringsvorming?"
Nu, ik ben helemaal niet verdwaald, en het is helemaal niet vreemd mij op een pagina aan te treffen waar een actuele vraag en poll hun plaats hadden. Ik ben namelijk politiek zeer geïnteresseerd.
Zou het kunnen dat deze pagina gewist werd omdat de uitkomst ervan niet in de lijn lag van de verwachtingen en contraproductief was aan wat de VRT en het regime wilden aantonen? Worden polls en meningen telkens gewist wanneer het jullie niet goed uitkomt? Worden mensen en politici enkel uitgenodigd als ze jullie naar de mond praten, bereid zijn jullie samenlevingsmodel tegen de wil van blijkbaar de meeste Vlamingen, op te dringen. Is de verwijdering en desinformatie een onderdeel van het manipuleren van de kiezer met de angst voor nieuwe verkiezingen in jullie achterhoofd?
Ben ik als aanklager nu één van die Vlamingen die in jullie ogen gevaarlijk is omdat ik het recht op een eigen taal, een eigen land claim na 195 jaar misbruikt te zijn en uitgemolken als kolonie of wingewest, en mij nu verzet tegen de bananenmonarchie waarvan jullie de Pravda zijn.
Verrast door mijn reactie?
Dat komt wellicht omdat jullie intellectueel incest plegen, en het jullie al lang niet meer kan schelen wat de echte Vlaming denkt. Jullie weten toch dat incest altijd gedrochten voortbrengt? Toch ook dat dit niet lang meer wordt aanvaard, en elke dictatuur, ook die van jullie, verdwijnt en de rekening zal gepresenteerd krijgen.
Appelerend aan wat er aan Vlaamse en intellectuele eerlijkheid nog rest in het Huis van de belgische Propaganda, maar eerlijk met weinig hoop tot inkeer te kunnen bewegen, teken ik beleefder dan jullie ons bejegenen.

Antoine Griffon
"
Na het insturen van bovenstaande brief verscheen:
"Hartelijk dank voor het insturen van je reactie. Wij verwerken je gegevens en komen zo spoedig mogelijk met een antwoord".

Ik zond deze brief ook in als klacht en kreeg als reactie: "Contactbevestiging klant:Wij danken u voor uw reactie. Uw contact heeft referentienummer 8635 en we trachten u zo snel mogelijk te antwoorden."
Benieuwd of dit ooit zal komen. Ik betwijfel het, en hou jullie op de hoogte.

Geen opmerkingen: