Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 januari 2011

De leugens van de NVA en de mediaboycot van het Vlaams Belang.

NVA heeft al verschillende keren de Vlaamse burgers belogen en dus bedrogen.
Niet alleen stemde NVA/Frieda Brepoels in het Europees Parlement mee voor de afschaffing van de visumplicht voor o.a. Albanezen, (samen met de Groen-linksen met wie ze een politieke fractie vormen), ze doen ook uitschijnen als de beste tsjevenleerlingen dat ze de Snelbelgwet hebben verstrengd.
Een lachertje!
U ziet en hoort hieronder de ontmaskering van de NVA door het federaal parlementslid Hagen Goyvaerts van Vlaams Belang.

Waarom u dit alleen via het internet en blogs als deze en Angeltjes moet en kan vernemen ?
Dat antwoord kent een pientere Vlaming, is het niet? De NVA- kiezer toch ook?
Zelfs de tegenstanders van het Vlaams Belang kennen het antwoord daarop.

Alleen al vanwege de censuur en het Cordon Sanintaire, die de belangrijkste grondwetten en de belangrijkste principes van democratie schenden, die van vrije mening de vrije vereniging en de gelijke behandeling,
hadden Vlamingen het Vlaams Belang moeten trouw blijven en ze electoraal moeten steunen en sterker maken.


Volgen de NVA stemmers ook de politieke daden op van alle beloften? de trouw aan de beloften vanwege de NVA op, of accepteren ze de voortzetting van de zelfmoordleugens en kiezersbedrog? Hoeveel procent van de beloftes slechts moet volgens de NVA-kiezers die partij nakomen?

Denk ook eens hierover na: Zou het Vlaams Belang eventueel samen met een andere partij(en), ooit ook een dergelijke controle over de media mogen hebben, een de facto censuur mogen organiseren, een Cordon Sanitaire mogen leggen rond linkse en groen-linkse partijen?
Ik ben geneigd te zeggen:" ja, we betalen ze ooit  terug door ze te behandelen op dezelfde manier als ze ons hebben behandeld."
Maar mijn goed geweten, de wetenschap dat ook zij deel uitmaken van het eigen volk waarvoor ik strijd, en dat niemand zijn hele leven dom moet blijven door de indoctrinatie die men lijdzaam en onbewust onderging, maken mij clement. Ook omdat ik geloof in de inkeer,ommekeer en berouw, zoals dit in vrijwel alle communistische landen en dictaturen mogelijk is gebleken en waarvan zij nu de vruchten plukken die ze voordien niet kenden en mochten kennen.
Zouden onze tegenstanders blijven volharden in hun boosheid, dan valt te vrezen en te begrijpen dat steeds minder mijn mening en instelling zullen delen, en ze een koekje van eigen deeg mogen verwachten..

In de traditie van benoemingen, al dan niet adelijke titels, en allerhande prijzen waarmee men in deze bananenmonarchie kwistig omspringt, permitteer ik mij om er nu zelf een uit te reiken:
De gedeelde 1ste prijs voor de grootste antidemocraat ooit, de grootste verzuurder ooit, de grootste collaborateur ooit en de grootste leugenaar ooit?
Je zal het niet geloven! (of toch?)
Gaat naar.....
Kim young Il van het land dat hij Democratische Volksrepubliek Noord Korea noemt,  en de bedenker van het Cordon Sanitaire: ...Jos Geysels!

(Al de rest krijgt geen prijs, ook de VRT niet, want die voor: "Niet goed bij uw hoofd" bestaat nog niet, ......tenzij nu we toch gul bezig zijn en er geen limiet op prijzen bestaat, hem toch creëren en schenken. )


Geen opmerkingen: