Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

03 januari 2011

“Lotto is taks op domheid”

Deze uitspraak dateert al van 19 december 2010 maar blijft ook in 2011 waar.
Ik ken alvast een spionnencentrum dat niet blij zal zijn met deze uitspraken. De Lottto is namelijk een belgische truc om de Stasi of Securitatefiguren van dit centrum overeind te houden zonder dat het parlement daar controle over heeft.

"Als mensen hun verstand gebruiken dan spenderen ze geen geld meer aan loterijen zo meldde de Belgische topeconoom Geert Noels dit weekend in het Gazet van Antwerpen. De lotto is een belasting voor domme mensen” aldus Noels. De Belgische Nationale Loterij weerlegt echter de kritiek van Noels en stelt dat hij zich op verkeerde statistieken baseert.

Gebrek aan kritisch denkvermogen
Noels, voorheen hoofd research van de Belgische zakenbank Petercam, stelt dat loterijen makkelijk inspelen op de naïviteit van de mensen die loten willen kopen. Mensen kunnen natuurlijk op de korte termijn heel veel geld winnen maar die kans is echter enorm klein. Het is daarom de loterij die altijd aan het langste eind trekt. In België wordt rond de 50% van de totale inleg afgeroomd aldus Noels. Dit jaar haalde de Nationale Loterij van België al 1,1 miljard euro binnen. 544 miljoen euro werd nooit uitgekeerd.

Schijnheiligheid troef
Noels hekelt ook de hypocrisie van de loterij. Die schenkt zo'n 30 procent van de inkomsten aan het goede doel, maar creëert volgens de econoom heel wat armoede. "Want vooral mensen met een lager inkomen koesteren nog altijd de ijdele hoop op een beter leven via de loterij", besluit hij.

Nationale Loterij weerlegt kritiek ( beter gezegd: ze doet een poging)
De Nationale Loterij van België is niet blij met de kritiek van Noels. Marketingdirecteur Marc Frederix roemt Noels’ brede inzichten maar stelt dat hij het hier toch flink mis heeft. ”Hij gebruikt foute informatie, houdt onvoldoende rekening met onze economische en maatschappelijke meerwaarde, en maakt conceptuele denkfouten door spelen met Lotto te vergelijken met sparen."

Welke economische meerwaarde, voor wie?
Stel je voor, er was geen Lotto. Dan was er geen spionnencentrum, geen linkse clubs en regimeverenigingen die ons vertellen en dwingen om niet meer te zeggen wat we denken. 
Kansspelen georganiseerd door de overheid, die mensen verslaafd maakt of houdt, dat is pas degoutant en laakbaar. Het is zoals de overheid die zou aanzetten tot roken of alcoholdrinken.

Zij die willen gokken kunnen dat nog altijd, streng gecontroleerd weliswaar, in een casino, al is ook dat  oplichting; maar de overheid zou gokken en kansspelen als lotto nooit mogen organiseren en exploiteren..  

Geen opmerkingen: