Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

27 september 2011

Hier worden ongestraft mensen 'Vermassacreerd'


20 jaar voor recidiverende verkrachter

De correctionele rechtbank van Brussel heeft maandag Hugues J., een 40-jarige Haïtiaan, veroordeeld tot 20 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling van de regering. Na het uitzitten van een gevangenisstraf van 15 jaar voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachting, trachtte de man opnieuw enkele vrouwen te verkrachten.Op 9 november 2009 probeerde de man een jonge vrouw te verkrachten in Sint-Lambrechts-Woluwe. Enkele dagen eerder, op 1 en 7 november, verkrachtte hij ook al twee jonge vrouwen, in Ganshoren en in Etterbeek. Een vierde keer, op 10 november, probeerde hij een vrouw aan te randen in Sterrebeek.

Hoe lang heeft die Haitiaan effectief moeten uitzitten van de eerste 15 jaar, en wie besliste om hem vrij te laten?
En waarom sturen ze die Haitiaan niet naar de gevangenis in Haiti en moeten wij dit crapuul nog onderhouden en eten geven? En zou men die man eindelijk niet eens castreren, fysiek castreren dan, desnoods via chirurgische ingreep voorkomen dat hij nog een erectie kan krijgen. Met het gevangenissysteem dat we hier kennen staat hij binnen 5 jaar terug op straat, en bij een procedurefout misschien al morgen, want wees gerust hij zal wel in beroep gaan op onze kosten.
Wat is de eer van de vrouwen hier nog waard. In andere landen steken ze die gast leven in brand of krijgt hij enkele messen in zijn lijf van de gekrenkte familie  van, de slachtoffers. Hier mogen criminelen zelfs kinderen Vermassacreren ( met knipoog naar 'Vermas'sen en 'sacra'ment), en dan krijgen ze een retraite in een of ander klooster of een enkelband die niet werkt.
Maar wie is er schuld aan dat dit tuig hier is binnengeraakt en hier zijn seksuele gangen kon gaan?
Wie zorgt voortdurend voor nieuwe slachtoffers?
Wie is mee schuldig aan getraumatiseerde slachtoffers die medisch en psychisch moeten ondersteund worden, vaak zelfs hun werk, inkomen en toekomst zagen verdwijnen ?
Wie zadelt de belastingbetalers op met de buitensporige kosten die de rechtspleging, de verdediging de experten, de behandeling en de detentie van de crimineel  met zich meebrengen?
Moeten brave mensen alle rekeningen blijven betalen en toch niet afdoende beschermd worden, ja zelfs in angst verder leven omdat de criminaliteit en het gevaar alleen maar toenemen?


Medeschuldigen aan criminaliteit en verzuimers van plichten 
Wie is dus ook schuldig aan al die misdrijven tegen de burgers? Dat is een vraag die te weinigen zich stellen.
Maar wanneer ze gesteld wordt is het antwoord: de politici, de minister van Justitie, Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie en de politiek gestuurde rechters.
Wanneer worden zij ooit eens gestraft voor hun wandaden, hun verzuim van plicht jegens de slachtoffers en de burgers. Wanneer dienen slachtoffers van zulke recidive criminelen eens een klacht in tegen de rechters, tegen de ministers in kwestie?
Want wij, de burgers van dit land, zijn hun werkgevers. Wij moeten dus bepalen of ze mogen blijven zitten.
Het antwoord in deze is duidelijk: in het bedrijfsleven hadden ze al lang oneervol ontslag gekregen samen met hun C4, en zonder uittredingsvergoeding.
Als ze aanspraak maken op aanzien en een dik salaris willen verdienen, dan moeten ze ook opdraaien voor hun stommiteiten. Een gewoon mens moet dat toch ook? Of zijn zij halfgoden die alleen geld mogen incasseren en nooit slaag?
Naschrift
Hoef ik het nog te verwoorden: ik ben voorstander van strenger toezicht op rechters, politie en politici en van hun hoofdelijke aansprakelijkheid voor hun fouten.
Een tuchtcommissie van bvb 25 willekeurig geselecteerde burgers en een volksvertegenwoordiger van elke partij, zonder strafblad, tussen bvb 21 en 75 jaar die minstens hoger middelbaar liepen  zouden in een commissie bij klachten moeten oordelen en straffen, zelfs moeten kunnen overgaan tot het inzetten van een ontslagprocedure. Zulks zou tegen hun normale dagvergoeding in het dagelijkse leven, en uit burgerzin moeten worden volbracht. Met de huidige communicatiemiddelen en de mogelijkheden voor directe democratie die door de technologie mogelijk is, is dit op korte termijn realiseerbaar. Dan wordt de electronische identiteitskaart misschien nog eens voor iets nuttig gebruikt. Er is immers geen democratie zonder controle en participatie.
Er kan over dit systeem wat geredetwist worden, maar het zou een verbetering zijn om de 'untouchables'
er tijdens hun werk aan te herinneren dat wij de werkgevers en de klanten zijn, zij er voor ons zijn, en wij niet voor hun.
Natuurlijk zou rechten moeten worden geleerd op middelbare school zodat iedereen zijn rechten en mogelijkheden kent, maar ook beperkt weet. Immers komen jongeren nu van school zonder dat ze enige kennis van recht hebben, zonder dat ze hun eigen belastingbrief kunnen invullen of weten wat een hypotheek is, maar wel dat er 2000 jaar geleden een man in een jurk rondliep die mirakels verrichtte en beweerde de zoon van god te zijn.

24 september 2011

Betalen tot we blauw zien.

Er wordt in de kranten bericht over een historisch akkoord?
De grootste georganiseerde diefstal aller tijden door bedriegers ja.
De Vlaamse industrie, de werkende mensen, de spaarders zullen zwaar moeten betalen, zet dat maar op papier. Ze gaan het natuurlijk op de crisis steken, maar de miljardentransfers zullen blijven bestaan, en nog hoger worden. De werkloosheid in Brussel en Wallonië zullen helemaal niet dalen maar toenemen, en de immigratie evenmin,een fundament voor het succes van de PS.Ook dat zullen ze wijten aan de crisis.De CO2 uitstootrechten zullen de Vlaamse industrie alleen geld kosten want die heeft al de belangrijkste inspanningen ter wereld geleverd, en elk nieuwe investering die vanaf nu start wordt dus meteen zwaar belast want is een toename. Immigratie zal met Wathelet en Milquet nog toenemen, niemand van de asielzoekers en illegalen die nog vertrekt. Zo blijven de kuisvrouwen, de kinderoppassen, de huishoudhulpjes toestromen om die lieden in hun dagelijkse klussen bij te staan. Of dacht iemand die dat allemaal zelf doen?
En Brussel krijgt bakken geld die allemaal naar de immigratiewijken en gemeenten gaan, en zullen gebruikt worden om nog verder te verfransen en islamiseren. Waar wij voor werkten en zweetten gaan zij gratis krijgen.
Het is een feit, door het akkoord zijn er minder Vlamingen in het parlement, en dat aantal zal nog afnemen, maar de 18 Brusselse Franstalige burgemeesters die zullen met hun heel college, hun eigen politie enz, wel mogen blijven.
De rekening voor de bedriegers volgt met de volgende verkiezingen, en ik ben er zeker van dat in de toekomst heel wat internationale bedrijven die stad zullen ontvluchten om zich in de Vlaamse rand te vestigen of elders in Vlaanderen te vestigen want Brussel is, en wordt steeds meer, onleefbaar!

23 september 2011

Van hetero tot homo worden kan blijkbaar. Maar ook andersom!?


The Mirror, een krant in Groot Brittanië schrijft het verhaal van een Brit:
Chris Birch was wat je een typische hetero noemt. Hij werkte bij een bank, was verloofd met het meisje waar hij al jaren mee ging en in zijn vrije tijd keek hij het liefst sport met een pint bier en zijn vrienden in de kroeg. Dan krijgt hij een beroerte en wordt wakker als een ander mens, met ook een andere seksuele voorkeur. Dat schrijft .
De 26-jarige Chris is nu homo. Hij nam ontslag bij de bank en haat sport. Hij is nu kapper en woont samen met een jongen boven het salon waar hij werkt.
Het is niet ongewoon dat mensen veranderen nadat ze een beroerte hebben gekregen. Voor Chris is dit zeker het geval. Na maanden van revalidatie is hij een compleet ander mens. Van de gezellige sportliefhebber met bierbuik, is hij nu een slanke en gevoelige homo die een creatief leven leidt.
Volgens zijn neuroloog zou het kunnen zijn de beroerte een ander gedeelte van zijn hersenen heeft geactiveerd. Dit zou zijn veranderde persoonlijkheid, uiterlijk en seksuele voorkeur verklaren.


Dit betekent dat homoseksualiteit behandelbaar is en dus wordt.
Het blijkt te ontstaan door het wegvallen van een deel van de hersenen. Sommigen zullen wellicht nu zeggen dat homo's altijd al een vijs misten, en dat deze vaststelling het medische bewijs is.
Als dit verhaal waar is, dan is wat ik hier boven schreef gewoon een wetenschappelijk feit, of men dit nu leuk vindt of niet. Het helpt dan niet, maar ook niemand, dit te willen negeren en dit te blijven ontkennnen, want na een onderzoek en bewijs volgen andere onderzoeken andere bewijzen, en nadien volgen de behandelingen.
Als men van mannen vrouwen mag maken met chirurgie en medicatie, en visa versa, waarom zou een behandeling om homseksualiteit ongedaan te maken dan ook niet mogen en kunnen.
Alle fundamentalistisch religieuze gemeenschappen zullen dit onderzoek en de behandeling van homoseksualiteit zeker aanmoedigen en zeggen: " Zie je wel dat het een afwijking is"
En  ....straks zittten in het Amerikaanse leger terug alleen maar echte mannen en echte vrouwen.
Het mes snijdt aan 2 kanten.
Zelf ben ik blij dat geen van mijn kinderen homoseksueel is, maar indien dit niet zo was geweest en er een ingreep of behandeling met permanent en wetenschappelijk verantwoord resultaat mogelijk zou zijn, dan had ik dat beslist overwogen.
Homo's, tot daar nog, maar de idee van nichterige decadentie als op gay prides, en dat expliciete wufterige gedrag met taaltje en gebaartjes, zou mijn beslissing zeker in die zin beïnvloeden.
Dat is mijn vrije mening en recht want andersdenkenden kennen zich toch ook een vrije mening en rechten toe zonder dat ze mijn mening kwamen vragen.?


20 september 2011

Naschrift bij een eerder artikel over een Vlaamse Opera productie

zie ook naschrift van 20-9-2011 in het artikel
http://agriffon.blogspot.com/2011/09/een-wansmakelijke-productie-van-de.html

Niet met alle Chinezen, maar wel met dezen.

China schrapt populair tv-programma ‘Idool’ vanwege ‘te westers’ (Express)

"De populaire tv-show Super Girl, de Chinese versie van ‘Pop Idool’, wordt geschrapt omdat het format -waarbij kijkers kunnen stemmen voor hun favoriete kandidaat- te dicht aanleunt bij ‘een westerse democratie’. Dat schrijft de China Daily. De show - die op topdagen 400 miljoen kijkers trok - wordt door de Chinese leiders als ‘subversief’ beschouwd en zal worden vervangen door programma’s over moraal, veiligheid en huiswerk."En ondertussen krijgen wij een islamitische omroep, die nochtans bewezen subversief is, wat mag blijken uit de koran, de preken her en der, en de dodelijke
resultaten van hun toenemende populariteit bij immigranten en geestelijk verdwaalde of zwakzinnige Westerlingen.
Wij mogen echter niet vinden dat die te oosters is, ja achterlijk zoals alle programma's met betrekking tot godsdienst, voor wie wetenschap beter niet zou bestaan omdat die lijnrecht staat tegenover hun creationisme, de goddelijke voorzienigheid, het noodlot; omdat godsdienst het recht op leven in intellectuele en morele vrijheid, de kritische en open geest van kindsaf onderdrukt, en  het leven op aarde ondergeschikt maakt aan een illusie in een hemel, al dan niet voorzien van maagden of rijstpap.

Vorig jaar reed ik een hele tijd met de auto achter een bus van De Lijn waarop een grote affiche kleefde met reclame voor de Groep T-hogeschool in Leuven met op de affiche een Chinees uitziend meisje. Misschien hebben jullie die bus met reclame ook zien rijden.
Ik dacht meteen: "Juist ja , de multicul-diversiteitstoer op, want we hebben niet genoeg interessante gezichten, en misschien niet genoeg Vlaamse studenten, en moeten we zonodig weer worden gebrainwashed."


Zo moet er nu voor alle instellingen en bedrijven, in elk reclamespotje, op elke affiche een gekleurde medemens staan die ook JBC kleren draagt, de juiste cornflakes of pizza eet, en met een laptop of mobieltje omgaat. Eigenlijk moet ik dit niet. Dit soort opgedrongen beelden doen me juist een afkeer krijgen van die merken, en dat is niet uit xenofobie maar om het verlies van onze eigenheid, vanwege het verbeten streven de Vlamingen (ergo de Europeanen) uit te roeien en te vervangen door een mislukte multiculturele maatschappij.
Kunt u zich voorstellen dat een Chinese ( of Iraanse of Zimbabwaans of Indische) school reclame zou maken met op de affiche een blonde blauwogige vrouw van 1meter80 ??
Nee?
Maar bij ons moet het van het diversiteitsclubje dat is opgericht om ons in de goede richting te sturen. Bovendien beoogt dit clubje, nog meer dan nu al het geval is, Chinese studenten te lokken om onze kenniseconomie en onze research te beschermen tegen spionage ! (??)   :o((

De linkse,soft-christelijke en Verhofstadiaanse maakbare maatschappij met de maakbare economie, gedopeerd met de overvloedig sturende leugens zijn het laboratorium waarin wij en onze kinderen de proefkonijnen zijn.
Voor alle levende wezens zijn in West Europa testlaboratoria verboden, dan wel fel bestreden en bedreigd, behalve de proeflaboratoria op Vlamingen (ergo de autochtone West Europeanen). En te weinig mensen en organisaties protesteren daartegen, zelfs Gaia, PETA en Greenpeace niet.

Ieders cultuur, verhaal en geschiedenis is exotischer en dus interessanter dan de onze, en moet opgenomen worden in de onze, ook al zijn ze als water en vuur.
Als wij daartegen protesteren, dan zijn wij gewoon de racisten/xenofoben, en worden we verwenst naar, of dreigen op termijn voor ons reëel, de goelag, het heropvoedingsgesticht (eventueel met koran), en wie weet lobotomie of de gaskamers......
Of wat dachten jullie van verplichte multiculturele huwelijken voor onze kinderen om zeker niet de indruk te wekken een racist te zijn en het regime te willen tegenwerken?
Dit staat ons mogelijk te wachten wanneer we de multicul-hersenspoeling niet stoppen, de trend ombuigen en opkomen voor onszelf omdat we niet als fysieke en psychische slaven willen leven; omdat we trots zijn op onszelf op onze prestaties en verdiensten, en die van onze ouders en voorouders.

Het lijkt me niet meer veraf  dat het altijd aanwezige geweld,  de plundering, het vandalisme en de brandstichting bij linkse betogingen en tijdens allochtonendemonstraties en -relletjes, weldra zullen beantwoord worden door groepen autochtonen, jongeren vooral, die de territorium- identiteits- toekomst- en welvaartsdiefstal niet langer pikken.
Hoezeer ik dit altijd wou voorkomen, ik noch anderen zullen dit, zonder dringende drastische bijsturing kunnen verhinderen.

Klinkt dit dramatisch?
Vergelijk dan met de methodes van de regimepartijen, gedoogd en gesteund door de EU: de uitsluiting via een cordon uit de democratie, de uitsluiting uit het debat, de media, de opinie, het onderwijs, de carrière en zelfs een economische boycot, voor hen die zich verzetten tegen de productie van de grijze eenheidsworst.
Klinkt het futuristisch overdreven?
Bedenk dan dat de 'Reis naar de Maan' van Jules Verne,'Big Brother' uit de roman 1984 van Orwell, ja zelfs 'Het Monster van Frankenstein' realiteit werden, en nog niet eens zo lang na hun verschijnen.

Maar waarom wordt door machthebbers zo vastgehouden aan het utopische multicul samenlevingsmodel terwijl iedereen die exacte wetenschappen en technologie heeft gestudeerd weet dat de sluizen pas open mogen als het water langs twee kanten even hoog staat?
Waarom wil men binnen een onmogelijk korte tijd in de bestaansgeschiedenis van de planeet en de mens, een grote smeltkroes maken van metalen die niet samensmeltbaar zijn, en welzeker niet kunnen zijn? Wie wil de gedroomde globalisatie waar iedereen, economisch idealiter, zijn tanden poets met Colgate, waar dezelfde cornflakes kunnen verkocht worden ( en straks Soilent Green), en waar volgens het 'Flower Power ideaal' : everyone needs to love everyone. Eigenlijk: MUST love everyone!

En wat met het begrip diversiteit dat ze toch zo graag (en dan vooral links) in de mond nemen? Hun politiek is er één die juist de diversiteit in de wereld bedreigt en kapotmaakt dunkt me. Diversiteit is niet het eerste woord dat door de molen van de brainwash-brigade werd vermalen voor hun doel, niet het enige dat zal worden kapotgemaakt.

Het is een feit dat er steeds meer feitelijk onverkozen machthebbers hier en de EU ( gecoöpteerde senatoren en parlementsleden, gouverneurs van provincies en nationale bank, directeurs van spionnencentra, regeringen en ministers in lopende zaken, president Dweil, enz.) maar makkelijker kunnen regeren over een hoop mensen zonder identiteit die allemaal hetzelfde willen en denken omdat hun dat zo werd ingeprent, die makkelijk stuurbaar en manipuleerbaar zijn.
Het is voor machthebbers prettiger en makkelijker wanneer de mensen applaudisseren wanneer ze voorbij komen gereden in een energieverslindende limo, terwijl de rest dringend en dwingend aangeraden wordt zich met de fiets of het openbaar vervoer te verplaatsen. Dan hoeven zij alvast nooit meer in de file te staan.

Jullie merken het beste kijkbuiskinderen, wanneer jullie naar de media- en VRT-uilen luisteren geloven jullie straks ook de fabeltjes.
Vergeet ook niet en bedenk:

We zijn vrij tot op het moment dat we kiezen, van dan af controleert de keuze de kiezer.

Moeten we dat niet dringend verbeteren?

16 september 2011

Mais à part ça, tout va très bien.

Tout va très bien madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien zou Laurette Onckelinkx zingen.
Weer een fait divers prevelt Moureaux vantussen zijn valse tanden.
Ik ga het onderzoeken mompelt Stefaan De Clerck, en duikt weg achter een gordijn.
Wij zijn daaraaan niet schuldig roept de magistratuur.
Wij hebben nog steeds te weinig mensen en middelen, en we hebben allemaal een SUV nodig wenst de politie.

Is er wat?
Mais non, tout va très bien!

In Temse is een 20-jarige fietser donderdagavond zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door een wagen. Het slachtoffer is zeer zwaar gewond ligt in coma. De bestuurder staat onder elektronisch toezicht.Volgens een verkeersdeskundige reed de personenwagen te snel. De chauffeur vluchtte in eerste instantie weg.

En wij die dachten dat die criminelen enkel maar tot aan hun brievenbus konden gaan schrijft iemand in de reacties van het artikel in Gazet van Antwerpen.

Nee, een naam van de crimineel stond er niet bij in de kranten. Dat is voor ons genoeg om ernstige vermoedens te hebben omtrent zijn afkomst.
Op TV komen criminelen met hun foto als het kalf al duizend keer verdronken is.
Kwestie van de privacy van het tuig niet te schenden hé.

Wat mij betreft: afschaffen die enkelbanden, en terug naar de harde aanpak met dwangarbeid!

Een wansmakelijke productie van de Vlaamse Opera

Geheel in de lijn met het gedrocht dat de on-Vlaamse politici produceerden rond BHV:
De Vlaamse Opera kwam onlangs met een waarschuwing. "De nieuwe productie Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny van Kurt Weill is niet geschikt voor kinderen onder de 16 jaar!".
De reden ervoor is dat er veel schokkende expliciete pornografische scenes in voorkomen waarmee de regisserende linkse nul van dienst, Calixto Bieito, het publiek wilt shockeren. Dat heet tegenwoordig controversieel in de middens van theatermarginalen.
Denkt de Vlaamse Opera daar nu echt operaliefhebbers mee te lokken of misschien andere theatermarginalen?
Oscar Wilde schreef ooit: "Slechte kunstenaars zijn altijd bewonderaars van elkanders werk."
Zeker is dat componisten zich in hun graf zouden omdraaien als ze zouden zien wat er met hun werk gebeurde, en voor wie een waarvoor het werd misbruikt.
Misschien wilt men meer perverten, meer voyeurs, meer tuig in de zaal? Ze willen wellicht, zoals dat met boeken gebeurde veel ophef creëren, zodat velen nieuwsgierig komen kijken.  Ik hoop dat ze veel volk over de vloer krijgen, dat de hele schouwburg een grote decadente live-happening wordt waaraan het publiek zal deelnemen. 
Ik ga alleszins nooit in de zaal zitten, ik ga uit protest volgend seizoen zelfs niet meer naar de Vlaamse Opera, wellicht zelfs nooit meer, totdat die directie en zijn aanhang hun C4 hebben gekregen en publiek belachelijk wordt gemaakt.
Nee, ik ben heus niet preuts, maar deze wansmaak interesseert me niet. Als ik dat wil zien dan huur ik mij een heuse pornofilm. Die zijn in deze materie almaar beter, veel beter en echter dan dit spektakel, en bovendien zijn de mensen erin veel mooier. En als men dat echt wil, bestaan er zelfs live shows. Allemaal bovendien veel goedkoper dan een operaticket.
Als sexperiment is deze productie dus een dikke nul, en als cultuurproduct twee dikke nullen!
Naschrift 20-9
Hadden ze dan toch de aandacht willen trekken, dan hadden ze wel Anna Netrebko moeten vragen om in haar blootje op het podium te flaneren. Ze had niet eens hoeven te zingen om het volk van over de hele wereld te laten toestromen. Haar gage zou wel enorm geweest zijn indien ze de opdracht zou aanvaard hebben (wat ik betwijfel want ze kan ook echt zingen en en dan hoeft dit soort vertoon niet), maar de prijs van de tickets zou navenant geweest zijn. Ik geef toe dat ik dan wel in de zaal had willen zitten en met mij ook een aantal vrienden, heuse  muziekliefhebbers en -kenners die normaal enkel vooral de muziek willen beoordelen. 
Uiteindelijk zou dit betere wereldreclame zijn geweest, weliswaar duur, maar die linkse controversiële omhooggevallen nul van een  Calixto Bieito is ook niet gratis, en bij hem blijven de stoelen wellicht leeg en wil men dit misbaksel zo spoedig mogelijk vergeten.


Eigenlijk vraag ik me af welke zangers zich door dit soort producties laat aantrekken? Ze moeten wel heel veel honger hebben en in de miserie zitten, of nergens anders werk vinden omdat ze te slecht zijn voor andere operaproducties elders in de wereld.
Wanneer komen de musici eens in opstand tegen regisseurs die geen noot kunnen zingen, wellicht niet eens een noot kunnen lezen, maar met hun grote bek en arrogantie maar die wel de meeste centen opstrijken? Wanneer weigeren ze nog op te draven in dat soort producties en dit nog langer te dulden? Wanneer wordt het podium, het verhaal en de muziek terug van de musici, van de geniale componisten en van de muziekliefhebber die met pijn in het hart wegblijft uit de opera van vandaag. Want ja, om mijn geld te verwkwisten heb ik dan wel andere minder nutteloze hobby's.

Oproep aan minister Joke Schauvlieghe (toch CD&V en opgevoed door nonnekens): Joke, nadat je het spinrag uit je haren hebt gedaan, ga je toch in je witte jurkje kijken naar deze productie en kies je toch een plaatsje naast een geile pastoor?
en:
Blijft u subsidies uittrekken voor de wansmaak en rotzooi die deze non-artiesten produceren?
Ach, mijn oproep zal wel tevergeefs zijn. Tsjeven hebben geen ruggegraat, en Joke wel zeker ook niet.

  
Ik schreef onder het Youtubefilmpje:
Degoutant,  en dat allemaal met mijn belastinggeld gesubsidieerd!  Ik zou haast een ticket kopen om met rotte eieren te komen gooien. De knor-piep-pis-kak producties geënsceneerd door Jan Hoet achtige operapauzen moet eens uit zijn.
Ik hou erg van opera,maar om deze redenen ga ik nooit meer. De enigen die opera nog overeind houden zijn de musici zelf,en die hebben zich gewoon laten inpakken door linkse fabrikanten van lucht en wansmaak. Het is ook tijd voor een copernicaanse omwenteling bij de opera.

U kon dit niet lezen in de krant, maar...

Het aantal krantenlezers is afgenomen


VRT do 15/09/2011 - 19:08

De aantal lezers van Vlaamse kranten gaat in dalende lijn. Dat blijkt uit de bereikcijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

Van juni 2010 tot en mei 2011 bereikten alle Vlaamse kranten samen net geen 3 miljoen verschillende lezers (2.969.000 mensen), tegenover 3.060.000 lezers in dezelfde periode een jaar eerder.

Het aantal lezers van De Standaard, Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad daalde.
De grootste dalers zijn De Standaard (361.200 naar 314.000 lezers) en Gazet van Antwerpen (483.300 naar 395.700). Opmerkelijk is dat de stukverkoop niet evenredig daalt. De verkoop van De Standaard steeg met 2,1 procent, maar een exemplaar wordt door minder mensen gelezen.

De bereikcijfers van De Morgen en De Tijd zijn de enige stijgers. De Morgen ging van 256.100 naar 256.800 dagelijkse lezers, De Tijd van 113.400 naar 123.300.

Dat De Morgen zijn oplage stijgt komt door manipulatie en door de gadgets die de krant weggeeft bij aankoop, niet omdat mensen die linkse, zichzelf noemende kwaliteitskrant, willen lezen.

As ze nog meer schrijven wat de Vlamingen niet willen lezen kunnen ze in de nabije toekomst inpakken. Ze kunnen dan hun krant poberen te sijkten via de keurvakbonden, de mosimorganisatie of in wallobrux. De krant zal dan wel in een andere taal moeten verschijnen en alle journalisten zullen moeten bijscholen.
Parlez vous Français? Kennen  jullie de koran al vanbuiten?

Beter geen BHV-splitsing dan dit misbaksel.

Nadat bekend geraakte dat er een akkoord over BHV was bereikt aan de onderhandelingstafel, produceerde Ray (Angeltjes) een evaluatie waarin zijn afschuw voor het verraad door de Vlaamse politici.
Ik ondersteun geheel zijn betoog en analyse en voeg er nog enkele bedenkingen, acties en mogelijkheden ter bestrijding van dit landverraad aan toe.
Het recht voor de Franstalige inwoners van de faciliteitengemeenten om te kunnen kiezen in Brussel OF in Vlaams Brabant is een discriminatie tov de Vlamingen uit die gemeenten (en elders) want het geeft hun extra politieke opties en bovendien heeft men in Brussel minder stemmen nodig om verkozen te worden waardoor de facto veel Vlamingen geen kans meer zullen maken en Brussel dus verder verfranst.
Men wilt dit recht ook in de grondwet verankeren. Maar... dit houdt een grondwetswijziging in waarvoor een 2/3 meerderheid is vereist en bovendien een normale meerderheid in elke gemeenschap.
En hier kunnen wij druk uitoefenen op de Vlaamse parlementairen, de Vlaamse burgemeesters en mandatarissen en hen kleur laten bekennen. Het is in de parlementen en vooral het Vlaamse Parlement dat de echte Vlamingen moeten samenspannen en deze kanker moeten stoppen.

Tegen de volgende verkiezingen moet iedereen duidelijk kleur bekennen: Schild of Vriend, voor of tegen ons.

Wellicht weet Bart De Wever dat al, en poogt hij pas later met een coup de théatre een soort coup d' état. We zullen wel zien. Maar ondertussen moeten we niet op ons lamme gat blijven zitten.

Zorg er dus voor, zonder excuses, dat jullie er 18/9 bij zullen zijn in Linkebeek om te betogen , want iedere Vlaamse Leeuw maakt het verschil.
Zelfs mijn vrouw gaat voor de eerste keer in haar leven mee op betoging.

(ik vrees dat de burgemeester, de politici en de inwoners wel wat agressiever zullen zijn dan voorheen nu Maingain zich ook bedrogen voelt door de MR)

Tot slot:
Ik kan Maingain maar op een punt bijtreden: dit BHV akkoord is er een van bedriegers!
(ik had  nooit gedacht het ooit met met hem over iets eens te kunnen zijn, en straks hebben we, door zijn verzet tegen het bereikte akkoord, een bizarre bondgenoot )
Ik wens Ray en vrouwlief een prettige en rustige vakantie!

Beter geen BHV-splitsing dan dit misbaksel.
Van het moment af dat Bart de Wever, overmoedig en vol van de eigen overredingskunst aan de onderhandelingen is begonnen met de Franstaligen, hebben wij enkele malen gewezen op de culturele verschillen tussen Vlamingen en Walen. Wij vertelden niet om het even wat, met de bedoeling Bart De Wever af te branden, neen, wij verwezen naar gesprekken die wij destijds soms hadden met wijlen Hugo Schiltz en waar wij achteraf onze conclusies uit trokken. Het is eigenlijk de doodsimpele bevestiging van een gekend cliché : de Walen gedragen zich als de superieure heren die de toon van de samenkomsten bepalen en de Vlamingen keren huiswaarts met enkele dode mussen. Zo is het altijd geweest, zo is het gisteren en deze nacht ook gebeurd. En het is nog niet afgelopen ! Dit is enkel het eerste bedrijf dat door Wouter Beke als af te handelen prioriteit beschouwd werd. Het belooft voor het vervolg.

De francobelgen onderhandelen niet zozeer, maar zij voeren theater op. Zij spreken proza zoals Monsieur Jourdain in de Burger-Edelman, zij voeren monologen, die ze opbouwen uit ingewikkelde zinsconstructies, bizarre beeldspraken en daarvoor is de bloemrijke Franse taal een ideaal instrument. De politieke onderhandelingen verlopen trouwens na meer dan 180 jaar belgië nog steeds in het Frans. Kan u zich dat voorstellen ? Zelfs de N-VA liet zich aan dit spelletje vangen. De Vlamingen zitten er dus bij en luisteren ernaar, ze doen moeite om te volgen of niet in te dutten. Een van de klachten van de N-VA-ers, toen dezen nog niet buitengebonjourd waren, was dat er bovendien nooit wat genoteerd werd. Toen. Inmiddels worden er wel nota's rondgedeeld, die natuurlijk in de media verschijnen.

Los van deze culturele Latijnse overrompeling tijdens regeringsonderhandelingen, blijft er in de huidige gesprekken de levensbelangrijke kwestie van de politieke ervaring van de deelnemers. Wie zit momenteel aan Vlaamse zijde de boel te belazeren, want daar komt het op neer. Namen en feiten :

Wouter Beke (37) - CD&V - Limburg - oud KSA-er - Pol & Soc, actief binnen de partij vanaf 2003 - Mandataris sedert 2008
Alexander Decroo (36) - Open-VLD - Oost-Vlaanderen - Bedrijfsleider - Politiek actief sedert 2009
Caroline Gennez (36) sp-a - Limburg/Antwerpen - Pol & Soc - actief sedert ca. 2000
Wouter van Besien (39) - Groen! - Antwerpen - Socioloog - komt uit Chiro - politiek actief 2009

Stel tegen deze groep van dertigers en gewezen padvinders met weinig ervaring de Franstaligen met 3 socialisten : Di Rupo (60), zijn clevere raadgeefster Anne Poutrain en Laurette Onkelinx (52), de humanistische Joëlle Milquet (50), actief van in 1995, de liberaal Charles Michel (36) maar actief sedert 1999 (en met in zijn rug het Fransdolle FDF) en de Ecoloman Jean-Michel Javaux (44) en ook politiek actief sedert 1999.

Wij staan met een zwakke Vlaamse ploeg, tegen een uitgekookte en ervaren francobelgische groep die al een mooie overwinning geboekt heeft door de N-VA buiten te knikkeren. (We maken er vandaag geen punt van, in hoever De Wever zelf verantwoordelijk is voor zijn uitschakeling met de door hem gevolgde tactiek).

En waar staan we vanmorgen ? Nog even de recente voorgeschiedenis : na een gesprek met de keuning op dinsdag, keert Elio di Rupo terug naar zijn gesprekspartners en voert hij om 2 uur 's nachts een solo-woede aanval op, gevolgd door een persbericht dat op een doodsaankondiging lijkt. De keuning, die inmiddels al terug in de Provence zat (vernemen wij, maar is dat ook zo ?) wordt per vliegtuig tegen woensdagmiddag terug opgehaald naar Brussel. De Wetstraat siddert, de keuning bibbert en Elio laat de bange Vlamingen een voorstel doen dat de franco-belgen elegant en welwillend aanvaarden. Zo zijn voor de naiëve toeschouwers, de Vlamingen de architecten van het monsterakkoord en hebben de francobelgen er zich bij neergelegd ... Deze Vamingen mogen best trots zijn op hun zoveelste Goddelijke Monster.

Ziet u welk perfiede spel hier opgevoerd wordt in het belgische bijhuis van de Comédie Française ? Met in een belangrijke rol weer eens de politieke keuning, die ditmaal niet voor de televisiecamera's een "attaque" moet veinzen, maar die heen en weer vliegt tussen Bruxelles en Nice om het belang van het momentum te onderstrepen. Zat hij wel in dat vliegtuig ? Het is slechts Frans theater.


Na middernacht werd een akkoord bereikt dat volgens Het Laatste Nieuws volgende elementen bevat :
KIESKRING
De kieskring BHV wordt gesplitst. Enkel de inwoners van de zes faciliteitengemeenten zullen op Brusselse lijsten kunnen stemmen. De andere inwoners uit Halle-Vilvoorde stemmen op Vlaams-Brabantse lijsten. Er komt geen apparentering, het overdragen van stemoverschotten van de ene naar de andere kieskring.

SENAAT
Voor de Senaat moet BHV niet worden gesplitst. De Hoge Vergadering zal geen rechtstreeks verkozen senatoren meer kennen, maar wordt samengesteld door 29 vertegenwoordigers uit het Vlaams parlement, 21 uit het parlement van de Franse gemeenschap en één Duitstalige, aangevuld met 10 gecoöpteerde senatoren, zes Vlamingen en vier Franstaligen.


Voor de toewijzing van de tien gecoöpteerde (dus door de partijen zelf aangeduide) senatoren aan de partijen is bepaald dat de Franstalige partijen rekening mogen houden met de stemmen uit Halle-Vilvoorde. De Vlaamse partijen mogen de stemmen uit Brussel in rekening brengen.

BURGEMEESTERS
De Vlaamse regering blijft bevoegd voor de benoeming van burgemeesters in de faciliteitengemeenten rond Brussel. Zolang een kandidaat niet benoemd is, blijft hij "dienstdoend" burgemeester met volheid van bevoegdheden. Dat maakt dat gemeenten zonder benoemde burgemeester geen schepen verliezen, zoals dat nu het geval is.


Afgewezen kandidaten gaan in beroep bij de Tweetalige Algemene Vergadering van de Raad van State, en niet bij de Vlaamse kamer van dat rechtscollege, zoals nu het geval is.

GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT
Het gerechtelijk arrondissement BHV wordt "in principe" gesplitst. De concrete uitwerking hiervan is voor later. De juridische rechten van de inwoners van de faciliteitengemeenten worden verankerd in een bijzondere wet.

BELGEN IN HET BUITENLAND
Er komt een soort automatische procedure. Expats zullen minder moeite moeten doen om te kunnen stemmen. Vooral de MR, de grootse partij onder de expats, had hierop aangedrongen.

METROPOLITANE GEMEENSCHAP
Er komt een metropolitane gemeenschap over het ganse grondgebied van het vroegere Brabant. Dit wordt echter een overlegorgaan zonder enige beslissingsbevoegdheid.

De splitsing van BHV zou hiermede een feit zijn. Maar tegen welke prijs ? Er werd steeds geponeerd dat deze grondwettelijke aanpassing geen tegenprestaties vergde. En wat hebben de Vlaamse onderhandelaars er van gemaakt ? Enkele korte vaststellingen :
- De faciliteitengemeentenaars mogen blijven kiezen in Brussel en keren daarmede de Vlaamse democratische Gemeenschap de rug toe. Hun burgerbelangen worden verdedigd door Franse Brusselaars. Bovendien worden hun rechten in de belgische grondwet opgenomen. La constitution belge maakt hiermede duidelijk een onderscheid tussen de soorten belgen. Welke waarde en geloof kunnen wij nog hechten aan dit soort gemanipuleerde en compromissengrondwet ? Wij gebruiken niet vlug de term "verraders", maar de Vlaamse verkozenen die dit goedkeuren zijn Judassen. Bovendien zweeft er nog ergens een aantal zinnetjes rond over het Minderhedenvedrag in de nota Di Rupo. Om de franco-belgische overwinning volledig te maken en Vlaanderen voor eeuwig op de knieën te krijgen en te houden.
- Brussel nestelt zich via de Metropolitane gemeenschap in gans Vlaams Brabant, dankzij Beke, Decroo, Gennez en Van Besien. De inpalming van Leuven en Mechelen wordt hiermede officieel ingeleid.
- De 3 koekoekburgemeesters (en volgend jaar zijn het er wellicht meer) blijven hun obstructie tegen hun voogdijoverheid voeren. In welk democratisch land wordt de tegenwerking van gemeentelijke besturen geïnstitutionaliseerd ? De Vlaams Regering (zeg maar de Vlaamse Gemeenschap) wordt officieel belachelijk opzij geschoven als een paljassenvereniging. Proficiat Vlaamse onderandelaars !
- Voor het gerechtelijk arrondissement BHV wordt gedaan "alsof" het gesplitst is, maar in de praktijk wordt de splitsing op de lange baan geschoven. Ook hiervoor mogen de onderhandelaaars geroemd worden als onnozelaars.
- En tenslotte is er de komedie van de senaat : hij wordt afgeschaft maar tegelijk blijft hij behouden. Het enige wat men doet, is deze Eerste Kamer onttrekken aan de democratische samenstelling vande kiezers ! De partijen stellen nu de senaat samen : een mooie overwinning voor de democratie. De senaat wordt het prijzenpaleis voor de brave politici. En dit noemt men dan een overbodige instelling afschaffen.

Hiermede is echter de kous niet af. Want er volgen nog heel wat andere toegevingen die zogenaamd niet als compensaties voor de splitsing van BHV gezien worden : de extra centen voor Brussel (461 miljoen per jaar), de positie van de Vlamingen in de hoofdstad, het behoud van de 19 slokop-gemeenten en de structurele versterking van het Hoofdstedelijk Gewest. Enzovoort. Maar dat zal ook geen probleem opleveren voor de Vlaamse zwakkelingen.

Wij hebben tenslotte nog één vraag. Hierboven worden een aantal essentiële punten opgesomd, de Vlaamse "toegevingen". En wat is nu de prijs die de andere kant betaald heeft ? Tot welke toegevingen hebben de Vlaamse onderhandelende padvinders de francobelgen gedwongen ? Vlaanderen wordt eens te meer gerold door een bende onbekwame sukkels. Als dit doorgaat mogen we de namen van Wouter Beke, Alexander Decroo, Caroline Gennez en Wouter van Besien in de geschiedenisboeken van 21ste eeuw noteren bij de letter J van Judassen.

Ray (van Angeltjes natuurlijk)
http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=993622

15 september 2011

Faciliteiten in de grondwet = uitbreiding van Brussel en verfransing !!!

Er is nog wel niets ondertekend en officieel, maar de laatste berichten zijn al ronduit alarmerend. De Vlaamse partijen met de Tsjeven op kop zouden belangrijke en onomkeerbare toegevingen doen aan de Franstaligen om BHV te splitsen en zo in het regeringszadel te blijven. Bovendien verplaatsen ze een deel van de problemen tot na de volgende Europese verkiezingen.(stel je voor dat er geen EU verkiezingen konden plaatsvinden tijdens de ambtstermijn van president Dweil)
Dit zijn dan geen Vlaamse partijen , dit zijn dan verraders, en we moeten de V dan uit hun namen verwijderen.
Volgens wat om ca. 22 u op 15/9 bekend werd:
De compensaties voor de splitsing van B-H-V worden beperkt tot de zes faciliteitengemeenten.

Zo krijgen die inwoners twee kieslijsten: een van Vlaams-Brabant en een van Brussel. Ze kunnen dus kiezen op welke lijst ze stemmen. Dat recht wordt in de Grondwet verankerd.

Eigenlijk komt dit neer op een uitbreiding van Brussel want alle Franstaligen die er nu wonen en diegenen die er bij zullen komen zullen op Brusselse lijsten stemmen waardoor de verfransing nog meer en sneller toeneemt. We hebben daarmee zes nieuwe enclaves, zes nieuwe besmettingshaarden

Ik wist dat de Tsjeven ons mee zouden rollen, zo zitten ze nu eenmaal in elkaar. Maar bij een onafhankelijkheid van Vlaanderen behouden wij ons het recht om dit alles te vernietigen en de verfransing terug te draaien
 
Ik roep iedereen op om te komen betogen in Linkebeek op  18/9/2011  om 11 uur !
Ik zal er zijn!
 
Praktische richtlijnen: http://www.dwarsdoor.be/thuispagina3.php 
 

14 september 2011

U vraagt? Zij schrijven!

Over niet-exacte wetenschap en 'wetenschappelijke' onderdanigheid ten dienste van de gevestigde orde.
Het streven naar het snelle eigen succes en erkenning, en de vrees om als wetenschappelijke paria nooit een yuppie te kunnen worden, geen geld te verdienen, en gebukt gaan onder grote morele dwang en leugens, zijn de oorzaken van een grootschalige wetenschappelijke dwaling aan het worden.
"
Door de toenemende druk om nagenoeg uitsluitend positieve resultaten te produceren, dreigt de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek wereldwijd terug te vallen. Dat is de conclusie van een studie van de University of Edinburgh van 4.600 wetenschappelijke onderzoeken die sinds het begin van de jaren werden gepubliceerd. Daarbij moest volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat steeds minder publicaties de heersende wetenschappelijke hypotheses tegenspreken.

"Publicaties die geen resultaat opleveren of een negatieve conclusie naar voor brengen, zijn in principe even waardevol als een positieve uitkomst, maar trekken minder lezers aan en worden ook minder geciteerd," merkt onderzoeksleider Daniele Fanelli, onderzoeker aan het Institute for the Study of Science, Technology and Innovation van de University of Edinburgh, op in het webmagazine Science Daily. "Wetenschappelijke magazines hebben dan ook de neiging deze negatieve conclusies te negeren."

"Wetenschappers stellen dat het probleem steeds erger wordt, omdat de competitie in de wetenschap steeds groter wordt en banen en financiële budgetten vaak afhangen van frequente publicaties in toonaangevende tijdschriften," stipt Science Daily nog aan. "Er wordt dan ook opgemerkt dat wetenschappers steeds meer naar voorspelbare resultaten zullen streven en aansturen op positieve resultaten door de herinterpretatie, selectie en zelfs manipulatie van gegevens."


Uit het onderzoek blijkt dat in het begin van de jaren negentig ongeveer 70 procent van de bestudeerde publicaties tot een bevestigende conclusie kwam. Dat was vier jaar geleden gestegen tot 86 procent. De toename was het sterkste in de sectoren economie, klinische geneeskunde, psychologie, psychiatrie, farmacologie en moleculaire biologie. Er wordt aan toegevoegd dat het fenomeen zich in de Verenigde Staten sterker blijkt door te zetten dan in Europa.

"Het zou kunnen zijn dat de tijdschriften minder bereid zijn om onderzoek met een negatief resultaat te publiceren, maar wetenschappers zouden ook zelf meer positieve conclusies kunnen produceren," merkt Fanelli op. "Wellicht gaat het om een combinatie van beide tendenzen. Zonder negatieve resultaten in  de literatuur dreigen wetenschappers echter de belangrijkheid van fenomenen verkeerd in te schatten en middelen te verspillen aan overbodig of nutteloos onderzoek." (MH)Express
"
Inderdaad, maar niet enkel in de biologie geneeskunde en farmacologie is deze trend gevaarlijk.
Zo moest ook de multicul, de massaimmigratie en de globalisering,  bejubeld en ondersteund worden. Zo werden speciaal bestelde studies geproduceerd die de klimaatzwendel met uitstootrechten en CO2 taxen moest legitimeren. Er werd meer opgelet om relieuze gevoeligheden en lange tenen te ontwijken. Er werd meer geschreven om grote multinationale sponsors te ondersteunen in hun doelstellingen, en in een klein land dat Vlaanderen heet trachtte men met studies aan te tonen dat Vlaanderen alleen niet kan bestaan en België met een koning inclusief het politieke circus wel verder moeten, ja zelfs als grote voorbeeld voor Europa en de wereld moeten dienen.  


Iemand die daartegen ingaat is op voorhand gebuisd. In niet exacte en subjectieve wetenschappen is het gevaarlijk tegen de heersende opinies in te gaan. Een student rechten/ sociologie moet zo de cursussen en de favoriete lectuur van hun proffen instuderen en liefst een thesisonderwerp kiezen dat in hun belangstelingssfeer ligt. En later moeten ze hun werkgevers, de staat en het gevestigde macht naar de mond praten, de politiek en de zittende machthebbers ondersteunen tot ze een van hen kunnen worden.


George Orwell (1903/1950), u weet wel de man die 1984 schreef (waarin Big Brother) zei:"In tijden van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad."
En Voltaire schreef:
Het is gevaarlijk gelijk te hebben over onderwerpen waarin de gevestigde autoriteiten zich vergissen."
De prijs voor politiek wetenschappelijke corruptie, armoede en kortzichtigheid betalen we al, maar deze prijs en miserie zullen nog veel hoger worden. De domheid en achterlijkheid zullen winnen van de verlichting en voorruitgang, en London, Parijs, Berlijn en Brussel brandden nu nog maar een klein beetje in vergelijking met wat te wachten staat.

"Zijn niet exacte wetenschappen wel als wetenschap te betitelen?" is een vraag die ik al veel eerder met nee beantwoorrdde. Nu weet ik zeker dat dit het juiste antwoord is.

Lucratief een puinhoop in een scheve toren van Babel creëren. WEG MET TSJEEFTJENIË ! - WEG MET DE VERKWISTONOMIE!

Leterme vertrekt dus binnenkort naar een topfunctie bij de OESO. http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1077546/premier-leterme-eind-dit-jaar-adjunct-bij-de-oeso.aspx?cmt=all#
Hij volgt hiermee de EXIT-pijl zoals Inge Vervotte. Daarom slepen de gesprekken misschien zo lang aan, om iedereen de tijd te geven .... de lobby-sollicitaties elders af te ronden, hun lange arm en invloed nog ultiem aan te wenden.
Alle politici voelen de bui hangen en weten dat het schip hier op de klippen loopt en dat zij ervan de stuurlui waren. De regimepartijen, CD&V op kop, hebben Vlaanderen laten koloniseren of als wingewest laten gebruiken om eigen belangen en macht te verzamelen. Nieuwe kleurrijke kolonisatoren komen ons bovendien niet verrijken maar naar de middeleeuwen brengen. De gouden tijd met 600 parlementairen 60 ministers en allerhande postjes is ook voor de tsjeven duidelijk voorbij, Vlamingen zijn immers hun eeuwige gesjacher, hypocrisie en leugens kotsbeu. Maar het is zelfs nu, nog steeds mogelijk dat ene Wouter Beke grondgebied, rechten, en geld van Vlamingen aan het weggeven is in ruil voor postjes zoals ze dat al zolang ik leef deden. Dat was altijd het konijn dat ze uit hun hoed toverden om 'het land te redden'. Ze konden regeringen vormen dank zij 12 miljard Euro jaarlijkse transfers naar de Franstaligen, zonder de flits- en verkeersboetes enz er  bij te tellen. Maar de Vlamingen willen nooit meer door hun worden gered! Weg met Tsjeeftjenië ! Weg met de Verkwistonomie!
Stemmen op de CD&V is gewoon achterlijk, schijnheilig,wollig en ouderwets kiezen en dus dom. Iemand die straks nog publiek durft vertellen dat hij voor de tsjeven stemde zal nu wel worden uitgelachen.
Zij die nog steeds bij de regimepartijen zweren zijn er wellicht van afhankelijk en dus gekocht. (Eigenlijk zoals de PS aanhang in Wallonië).
Ook de burgemeesters en mandatarissen overal in Vlaanderen, enkele uitzonderingen daargelaten, treft immens grote schuld voor de uitbuiting en de politieke financiële en organisatorische situatie van Vlaanderen. Nooit hoorde men ze met een gemeende dreigende stem en vinger wanneer Vlaamse belangen werden geschaad en wij de rekeningen moesten betalen, wanneer justitie, financiën, en OCMW-kassen om zeep werden geholpen.
Voor deze medeplichtigheid door zwijgen en immobilisme verdienen ze om nooit meer verkozen te worden.
'Goed bestuur, en 'voor de mensen'? Pure misleiding, goedkoop populisme, ja leugen en bedrog. De regimepartijen hebben ons inderdaad de justitieknoeiboel nagelaten,de hoogste belastingen ter wereld,de enorme overheidsschuld, de sociale muticul-plundering, een gekelderd onderwijsniveau, een enorme toename in criminaliteit, de hoogste energieprijzen, duizenden corrupte structuren via politieke vzw's en bedrijven enz. enz.

En nu verkassen die bandieten naar de OESO, naar Europa, naar UNO, UNESCO, NAVO, IMF en weet ik veel ( er zijn er immers te veel). Is dit niet eerder om bang  te worden i.p.v. trots want straks flikken ze met de wereld wat ze hier al deden: Een puinhoop in een scheve toren van Babel creëren en toch dik poen scheppen. Drievoudig gevaarlijk dus.

 
Er moeten toch ergens in dit land of op de wereld eerlijkere en competentere mensen dan Leterme rondlopen die we kunnen afvaardigen?
 
Volk word staat! 

11 september 2011

Als het mocht om in de kerk te zingen...

Het gebeurde wel in de VS, maar het had ook hier kunnen gebeuren. Ik had er bij het lezen van de titel moeite mee om het te geloven tot ik las dat er video-opnames van bestonden. De maatschappij met haar overbevolking, waar alles in leven wordt gehouden, wordt steeds zieker, is niet alleen mijn conclusie.
Niet dat het vroeger niet gebeurde, evenmin omdat dit soort berichten ons nu kunnen bereiken. Iedereen merkt toch sinds jaren objectief dat misdadig afwijkend gedrag ook bij ons meer en meer voorkomt

"Een Amerikaanse moeder uit Ohio is aangeklaagd voor de verkrachting van haar eigen zoontje van amper tien maanden. Ashley Jessup (24) filmde haar misdaden ook en mailde de beelden naar haar vriend. Ze riskeert levenslang.

Jessup mailde de video naar haar vriend in Battle Creek, Michigan, waar diens ex-partner het vreselijke materiaal kon onderscheppen en de politie verwittigen.
De Amerikaanse wordt nu beschuldigd van twee verkrachtingen, van het in gevaar brengen van een kind en van het verspreiden van seksmateriaal met een minderjarige. De aanklacht voor verkrachting kan haar levenslang kosten. (jv)"
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1317299/2011/09/11/Moeder-verkracht-zoontje-van-tien-maanden.dhtml#reageerTag


Als dit waar is en gestaafd door harde bewijzen, dan moeten ze die vrouw effectief steriliseren en haar clitoris wegnemen. Wreed zult u zeggen, maar zij die dit vinden zijn wel bereid om nieuwe slachtoffers te laten maken, ook om steeds duurdere gevangenissen te bouwen. Seksuele delinquenten zijn met medicatie of therapie niet geneesbaar tenzij men ze platspuit natuurlijk. Zo ook voor bewezen mannelijke kinderverkrachters: fysieke castratie. Ze zijn dan geen gevaar meer voor anderen en zichzelf en niemand merkt het zolang ze hun broek niet uitdoen?
In religieuze kringen zou castratie het celibaat doen naleven en was het niet zover gekomen met het misbruik door 'heiligen' die de kinderen tot zich willen laten komen.
Dat castratie tot vorige eeuw toegepast werd bij kinderen opdat ze hun jongensstemmetje zouden behouden en zodoende voor kerkelijke rituelen en gezangen konden dienen (de laatste castraat Alessandro Moreschi overleed in 1922), is één zaak; maar wat ik me altijd heb afgevraagd is : als de kerk dit wel deed gebeuren bij kinderen, waarom hebben ze het dan nooit toegepast op de 'herders'? Ik vraag me af welke zieke geesten kinderen castreerden of ze ertoe overhaalden het te laten doen? Bij mij zijn er twee gouden nooit te overtreden regels in omgang met kinderen: men blijft van hun piemel en hun hersenen, behalve om ze te wassen en om ze te leren zelf te denken, te weten en te ondernemen.
Lees wel dit is geen pleidooi voor preventieve castratie van de clerus, wel een om in eigen boezem, hersenen en verleden te kijken. Zich verontschuldigen zal in mijn ogen nooit genoeg zijn.

Castratie gebruikt men al eeuwen ook bij agressieve en seksueel vervelende honden, bij paarden, varkens en stieren. Daardoor worden ze handelbaarder en minder agressief. Anders zouden er bvb veel huisdieren een spuitje of een nekschot krijgen en vielen er veel meer doden bij de boeren, denk ik, weet ik. Misschien is dit ook een straf en een oplossing voor de recidive geweldscriminelen. Ze zullen dan wel twee keer nadenken alvorens in hun oude gewoonte te vervallen, tenminste als ze psychologisch of penitentiair behandeld kunnen worden, voor de overige harde kern is deze straf dus gepast.
Het mag toch niet zo zijn en worden dat enkel de slachtoffers en brave burgers gestraft worden, wat nu steeds meer gebeurt. Bovendien betaalden zij met belastinggeld politici, een gerechtelijk apparaat en politie om hen tegen criminelen te beschermen. En de slachtoffers zijn voor het overgrote deel vrouwen en kinderen,... onze vrouwen en onze kinderen. En hoeveel pedofiele priesters zijn er in dit land al voor de rechtbank verschenen EN gestraft???

Gaan we naar een politiestaat zegt U?
Een politiestaat,dat is iets anders, die kennen we nu al. Daarin worden mensen in vergelijking voor 'bagatellen' proportioneel te zwaar veroordeeld of geviseerd: verkeersboetes, opinie'misdrijven'(?), faillissementen, belastingachterstal, ....
Daarin worden mensen keuzes opgedrongen als een veggiedag of halalvoedsel, is er een spionnencentrum als het CGKR actief, leert men de kindjes zwaaien met vlagjes als de koning komt.
Daarin hangen er duizenden camera's op straat waarmee men amper criminelen  kan herkennen en nog veel minder er eentje vat omdat zijn privacy geschonden werd. De camera's hangen er wel voor diegene die zijn huisvuil niet correct op straat zet, die zijn hond een drol laat leggen, die weggegooid voedsel uit een container hoopt te recupereren. Niet dat dit , kortom voor de mensen met papieren, met een baan, een inkomen of eigendom. Niet voor mensen zonder papieren, zonder baan, zonder geld, maar die het wel willen, echter zonder moeite. We leven haast in een land als Straks leven we in een land als

Voor sommige zware criminelen helpt alleen de doodstraf om de maatschappij  te beschermen, en het verhinderd bovendien dat ze hun slechte genen kunnen doorgeven.
Ja maar, " Wat als er eens iemand ooit onschuldig de doodstraf zou krijgen" denkt u wellicht?
Dat is inderdaad een risico dat zou bestaan, dat zou heel erg zijn, en dat moet vermeden worden. Maar het is vele malen kleiner dan de aantallen nieuwe slachtoffers en doden die vallen wanneer dit uitschot terug op straat geraakt. Blijkbaar zijn tegenstanders van de doodstraf bereid om een veelvoud aan brave burgers de dood in te jagen. Dit is geen waanbeeld dit zijn harde feiten.
Beter is het om justitie zodanig te hervormen dat het veel eerlijker en efficiënter wordt in de bestrijding van delicten. Nu wordt iedereen advocaat of rechter doordat hij zijn prof en zijn lievelingslectuur napraat, niet omdat hij het systeem wilt veranderen. Zo ook praten advocaten en juristen zittende rechters naar de mond. Maar ook de corrupte politici, en populistisch links en wollig christelijk dulden geen tegenspraak, morrelen en prutsen hoogstens wat aan de rand, ook al werd hun falen al honderd keer, dus niet alleen op het vlak van justitie, in hun gezicht gegooid, (elektriciteitsprijs en distributie, immigratie en multicul debacle, afbraak van het onderwijsniveau, de staatsschuld door subsidie- en gratispolitiek enz...), enkele uitzonderingen daargelaten.

Dat de doodstraf of castratie niet zouden afschrikken? Vergeet dat maar. Trouwens wie zegt zoiets?
Waar zijn onze mensenrechten vraag ik me vaak?
Ik, noch mijn familie, willen niet naast pedofielen en moordenaars wonen.
U wel??

07 september 2011

Gepukkelpopt en gemazeld

Ik ontving volgend artikel van een vriend dat hij de geïnteresseerd lezer niet zal willen onthouden. We weten nu weer wat meer, al hebben ze dat bij de socialisten nooit graag
Mijn dank voor de zeer betrouwbare tip.
Ik heb het als een foto moeten uploaden en plaatsen vandaar volgende gebruiksaanwijzing:
Om dit stukje goed te kunnen lezen: 2 maal klikken met de muis op het artikel en de ganse tekst wordt zichtbaar. Eventueel nog eens te vergroten met de zoomfunctie.

Voor wie daar mocht aan twijfelen: De Vlaming wil verkiezingen !

"Als die onderhandelingen mislukken, moeten we wel niet naar verkiezingen gaan, (...)(En voor wie daar mocht aan twijfelen: Bart De Wever vindt dat ook). Omdat alleen al met de aankondiging van die verkiezingen we volop riskeren weerloos te worden overgeleverd aan de financiële markten. Omdat ook die monsterscore de Belgische grendels niet breekt. Omdat er ook zoiets bestaat als verantwoordelijkheid tegenover de mensen", schrijft Siegfried Bracke op zijn blog.

Maar ook Bart De Wever spreekt een andere taal  wanneer hij beneden de taalgrens vertoeft en niet alleen omdat hij dan Frans kwekt.
Daar wil hij belgië behouden en de politieke kaste en de postjes redden:
600 parlementairen, 60 ministers en al hun kabinetten, de gewesten en regeringen, en al hun politieke instellingen, hun politieke en financiële belangen die de Vlamingen, maar ook de succesvolle Franstaligen zullen blijven melken. Haast 60% belastingen kost deze wansmakelijke grap (zonder de BTW, accijnzen, roerende voorheffing,, successierechten en andere directe en indirecte taxen meegerekend, die daar nog bovenop komen) .

Zo, de NVA zijn niet voor een republiek, niet voor een splitsing, niet voor onafhankelijkheid dus!
Dus voor het voortbestaan van de monarchie, voor een samenblijven en dus voor het inherent eraan verderzetten van transfers, voor wanbestuur, politiek cliëntisme, politieke benoemingen en een de defacto doch minder zichtbare verdere verfransing. Ja, dat is de realiteit die gaat verdergezet worden samen met deze politieke draak.

Willen ze geen verkiezingen omdat ze al gekocht zijn door koning en belangengroepen die over macht en geld beschikken ? Omdat ze al geïnfiltreerd zijn door politieke oportunisten als Bracke en anderen, samengeklit na een storm en met de bedoeling het Vlaamse front te ondermijnen. Omdat ze al op het EUSSR matje tot de orde zijn geroepen? Bracke is een linkse beliscistische mol in het Vlaamse kamp, dat is wel zeker.
Ook hij voert nu de retoriek van de financiële speculatie om zijn woorden en ideen kracht bij te zetten, terwijl iedereen toch wel zal beseffen dat we beter af zijn zonder een bedriegend en corrupt 'Griekenland' aan ons been

Na een eventuele regeringsvorming met verraders, zie ik Bracke, Bourgeois en anderen nog overlopen en een gecoöpteerd of gecreëerd postje invullen, eventueel bij de EUSSR.
Misschien geeft men de NVA-ers toch posten in een nieuwe federale regering in ruil voor het aanpassen van het Vlaamse regeerakkoord en een herschikking van de Vlaamse regering? In ruil voor een 'regeling' rond Brussel, BHV en het nodige Vlaamse geld en grondgebied?
Met lui als Bracke, en de regimepartijen als de supertsjeven, de Verhofstadtsimplisten en de alles-gratis-linksen kennende, is alles mogelijk.

Bracke wilt geen verkiezingen???? 
Ik wil verkiezingen!!  De burger Vlaming wilt verkiezingen!!!!
Dat is de burger zijn recht dat hem niet mag ontnomen  worden door bange politici. Dat is zijn recht op verdediging tegen de diefstal en de geraffineerde corruptie, en de enige democratische keuze.

Ik stem alleszins voor een politicus die radicaal de splitsing van dit onland nastreeft. Daartoe moeten de radicaal Vlaamse politici zich dringend verenigen in het grootste front ooit. Niet noodzakelijk binnen 1 partij, maar binnen elke bestaande partij, en binnen nieuwe partijen die in hun naam Vlaams willen dragen.
Dit land plakt aaneen met spuug en wanbeleid, en de prijs die we daarvoor betalen als belastingbetaler is zoals hierboven aangegeven, en door iedereen makkelijk na te rekenen, veel groter dan mensen zich realiseren.
Elke voorbije en toekomstige belgische regeringsramp zal door de Vlamingen betaald worden, want de anderen hebben geen spaargeld en leven van een geldtransfusie. 
Basta Di Rupo! Basta en barst belgië!