Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

24 mei 2007

Het leger zit zonder benzine.

De schuld ligt bij slechte communicatie; of hoe een woord tegenwoordig van alles de schuld krijgt. Het konden net zo goed de kriebels, de taalvaardigheid of de perceptie geweest zijn.Communicatie, dat is het toverwoord waar de wereld om draait. En toch loopt het fout al hadden we nooit voorheen in de geschiedenis zoveel specialisten op dat gebied rondlopen. Nog veel te weinig zo blijkt. Alle kinderen vanaf nu communicatiewetenschappen studeren in plaats van voor ingenieur, dan loopt er niets meer fout.

Beste Marie Rose Morel,

Gefeliciteerd! U heeft een heel goed debat gevoerd in Terzake. Goed voorbereid, voortreffelijk Nederlands, assertief en ingrijpend. Jammer dat in het heetst van de strijd er over het hoofd werd gezien dat er verplicht uitgehuwelijkt wordt, ook verplicht wordt tot het dragen van een hoofddoek, dat de hoofddoek niet alleen als onderdeel van religieuze beleving wordt gebruikt maar ook als provocatie en groeiend invloeds- en machtssymbool.Dat men eens islamiet nooit meer afvallig mag worden ( zelfs met doodstraf afgedreigd)Dat dit leidt tot gettovorming tot fundamentalisme, autosegregatie. Er een staat binnen de staat ontstaat met no go zones.Maar ja, ik begrijp wel dat men in die korte tijd niet alles kan vertellen, en de moderatoren en andere krokodillen manoeuvreren natuurlijk ook in de vijver om te vermijden dat er bepaalde onderwerpen worden aangesneden of er te diep wordt gegraven. Maar de ervaring zal leren, en ooit wordt u , helaas weliswaar, ook een oudere politieke krokodil. Ik hoop dat U trouw zult blijven aan de partij en haar beginselen. Zwak niet af omwille van de verlokkende postjes, glijd niet weg naar een niveau waar het politiek establishment U graag zou hebben, en waar ze zichtbaar in hopen te slagen. Blijf standvastig op de harde lijn, en dan verdient U onze stem en steun. Veel moed en veel succes met de verkiezingen!

21 mei 2007

Kunnen wij protesteren bij Europa of de OVSE of de UNO?

Tegen de uitsluiting en discriminatie van een politieke partij, (de grootste van Vlaanderen !) de oneerlijke kiescampagne en de regime- en staatsmedia die de burgers manipuleren met schijndebatten, vervalste opiniepeilingen en statistieken tot entertainment
Tegen de plundering van het Vlaamse volk.
Tegen de aanslag op haar cultuur en identiteit die door de immigratie tot sterven gedoemd zijn.
Tegen de corruptie en de tafelspringerij van de politici van de ene naar de andere regering of mandaat.
Ik wil een Verkiezingswaarnemingsmissie van de Verenigde Naties of de OVSE, want niet alleen vertrouw ik het zaakje niet meer, ik weet zeker dat dit hier een bedriegelijke democratie aan het worden is. Ik zou het een mimicry-democratie willen noemen. (naar analogie met de dierenwereld waar sommige insecten zich voordoen als andere)
We moeten niet te vaak naar Afrika kijken om te weten hoe men oppositie uitschakelt en monddood maakt, men de verkiezingen beïnvloedt door de kiezers te intimideren, men politici rechtstreeks of onrechtstreeks bedreigt, men kiezers, mandatarissen (en ook bedrijven) discrimineert,schade toebrengt en mensen weert uit functies, verenigingsleven vakbonden en dienstverlening.
Hierdoor durven mensen niet vrij meer kiezen, ze hebben angst om uitgesloten, uitgescholden, benadeeld en gepest te worden.
Ik vind dat in België de grondwettelijke rechten van heel veel en vooral de Vlamingen met de voeten worden getreden, niet in het minst die van vrije meningsuiting, maar ook de kieswetgeving (waar het probleem Brussel Halle Vilvoorde er maar één is).
In dit land kun je rondrijden met een auto vol stickers van de extreem linksen of van een sharia partij, en er zal niets gebeuren. Iemand die met een affiche van het Vlaams Belang rondrijdt of die aan zijn woning plakt, ziet zijn auto of woning beklad of beschadigd.
Hoeveel mensen zijn er niet bang voor represailles, ontslag, carrièrestop of invloed op studieresultaten wanneer zou uitlekken dat ze voor het Vlaams Belang stemmen op er lid van zijn? Dat dit gebeurt is duidelijk na de vakbondsuitsluitingen, en dat gebeurde dan nog openlijk.
Waarom mogen wij niet zijn tegen multicultuur, tegen immigratie, tegen getto’s, tegen criminaliteit, voor een vrij Vlaanderen, voor een afschaffing van de adel, voor vrije meningsuiting, voor onafhankelijke media, justitie, en diensten enz… ?
Hoeveel meer mensen zouden er niet voor het Vlaams Belang stemmen indien deze vrees er niet meer was?
Laat de regimepolitici maar zwijgen over Zimbabwe, Kongo, Moldavië enz…, het is hier bijna even erg.
Ik wil daartegen als individu protesteren, een brief schrijven naar de OVSE naar de UNO, naar andere landen, los van wat het Vlaams Belang als partij reeds onderneemt, want bij de Belgische justitie kunnen we daarvoor niet terecht.
Ik wil mijn vrijheid, en de vrijheid van alle Vlamingen terug en onze eigenheid en cultuur verdedigen.
Stel je voor: één miljoen brieven, die zouden wel indruk maken.
Wie kent de juiste adressen, en wie helpt ????

18 mei 2007

Toppunt van een socialistische "democratie"

Toppunt van een socialistische "democratie"
Plechtig beloofd door Frank Van den Broecke (communist)
Iedereen gratis een universitair diploma!
Alle luiaards een pree!
Alle werklozen een blowjob!
Gratis reizen met het openbaar vervoer!
Alle criminelen vrij!
Gratis drugs voor iedereen!
Alle allochtone jongeren een BMW GTI en een ipod.
Iedereen Belg!
Alle migranten welkom!
Iedereen wordt manager!
Iedereen een pensioen van 100.000€!
Iedereen gratis lid van de de SPA!
Ook de gebakken lucht en verpakte en onverpakte leugens gratis!
En dat wordt die slimme universitaire socialist genoemd?
Hoe heeft die vent zijn diploma's gekregen?
Wat heeft hij geleerd toen hij in Engeland zat na de affaire van het verbrande en gestolen geld uit de zwarte partijkas?
Dom ventje, meer niet.

Copy-Paste

Dit is journalistiek. Men koopt of krijgt een artikel, en men plaatst dat in de krant. Zo ook nu weer: de elektriciteitstarieven zouden 0,85€ per Kilowattuur zijn in België? ( dat zijn 35 oude Belgische franken!)
Ook in de Gazet van Antwerpen en het Laatste Nieuws verschenen dezelfde fouten, gewoon overgenomen van Belga, of copy/paste zoals men dat nu zegt.
Ook in interviews en persmededelingen, die later nog bewerkt worden door de kranten verschijnen heel erg vaak plots fouten en onjuistheden.(ook bewust) Nieuws wordt gefilterd en gemanipuleerd om het eigen gelijk en correcte denken te ondersteunen en te halen, gedicteerd door het Belgische regime.Ook op TV is dit zo.
Al die journalisten bij al die kranten drukken dezelfde onwaarheden en ze zijn zelfs niet meer in staat om klakkeloos overgenomen artikels op juistheid te controleren.
Er zijn geen journalisten meer en er is geen vrije journalistiek meer. De kranten kunnen beter samensmelten tot de Belgische Pravda (Belgische Waarheid) zoals die in de jaren vijftig in een ander land bestond. Alle dagen wordt de waarheid meermaals vermoord.
Er is een citaat van Winston Churchill:" Het eerste dat sneuvelt tijdens de oorlog is de waarheid".
Wanneer volgt de oorlog?

06 mei 2007

Heimwee naar de verkiezingen van vroeger?

Ik herinner mij nog dat een socialistische schepen van openbare werken bij ons kwam aanbellen en een doos mon cherie pralines overhandigde. Daarbij stelde hij zich voor als kandidaat voor het zelfde ambt bij de volgende verkiezingen.
Ik schrok want het was geen kleine doos pralines. Ik denk dat er wel 16 of 20 stuks in de doos zaten.
Ik maakte de opmerking dat er dan blijkbaar veel te verdienen moest zijn met dit schepenambt waardoor zo’n geschenk mogelijk was.
Ik denk dat hij me kon zien nadenken, maar kon me niet ontcijferen
Door mijn hoofd flitsten twee mogelijkheden. Ik kon deze praktijk afkeuren en de pralines weigeren, doch dan ging het lekkere hapje aan mij voorbij en behield hij het geschenk om iemand anders te kopen. Of ik kon de doos aannemen en mij zijn inhoud laten smaken, hem daarmee van een van zijn wapens ontfutselend.
Wat dacht U dat ik deed ?
Ik naam de doos pralines aan, dankte hem, en stemde op het Vlaams Blok.
Op dezelfde manier verlopen de peilingen. Met de microfoon onder de neus vertelt niet iedere Vlaming wat hij gaat doen, maar vaak wat de journalist of de “correcte” politieker wil horen.
Daarom weet ik: op 8/10 brult de Vlaamse Leeuw!

Het is nooit in de krant verschenen....

Ach ze had het dan ook uitgelokt, meende een 30 jarige man, nog in jeugdbeweging -uniform met dito korte broek. De vrouw van middelbare leeftijd tegen wie hij dit aan de kassa in de supermarkt zei, fronste zichtbaar haar wenkbrauwen bij die uitspraak en zweeg.
Ik kende de jongeman niet, maar de vrouw uit de buurt des te beter, en toen de jeugdleider door de glazen schuifdeur verdween zuchtte ze diep, en zei met een verontwaardigde toon: “da’s straf”, hiermee duidelijk mijn nieuwsgierigheid aansprekend. “Wat dan?” vroeg ik, zoals ze verwachtte van mij; en daarmee kreeg ik het verhaal dat nooit in de krant verschijnt.
De dochter van haar zus, een vroeger jeugdbewegingmeisje, had een goed jaar geleden te kennen gegeven dat ze aanhangster was van het Vlaams Belang. Na verwoede, doch tevergeefse pogingen om haar te bekeren tot “het correcte politieke geloof”, werd ze dan maar danig gepest werd tot ze de beweging verliet.
Tot daar aan toe, dat soort vrienden moest ze helemaal niet meer hebben; maar toen ze het waagde om met een affiche van het Vlaams Belang rond te rijden in haar kleine autootje werd algauw duidelijk hoe tolerant de zichzelf benoemde verdraagzamen waren. Immers werden er kort nadien diepe krassen over de ganse lengte van haar auto aangebracht met een scherp voorwerp, en enkele dagen later werden twee van haar banden lek gestoken.
Tja, ze is klacht gaan neerleggen blijkt het, … tegen onbekenden.
Toen de buurvrouw dit verhaal had verteld tijdens de eerder informele babbel aan de jeugdbewegingleider, een vroegere goede bekende van haar nichtje, had ze daarmee het verbazende antwoord gegenereerd.

Het was mij al duidelijk hoe verdraagzaam en objectief de mensen zijn die tegen het Vlaams Belang zijn. Daarom ziet men minder affiches in etalages, minder verkiezingsborden in de tuin, geen stickers op de auto’s. Maar wil het daarom zeggen dat er minder Vlaams Belangers zijn? Alvast waren er in dit geval al een aantal bij gekomen, en daar heeft men geen propagandageld voor moeten verkwisten. Eigenlijk is het:: hoe meer affiches en propaganda van de andere partijen, hoe groter de schrik is bij de andere partijen. Weten ze nog niet dat het niet alleen over de putjes in het fietspad gaat of de trager-verkeer-stokpaardjes?
Denkt men nu echt dat iedereen op de 1-10 concerten gehersenspoeld is?
Het is zoals mijn eerdere anekdote over de pralines.
Ineens gaat de cd&V wat aan justitie doen, Waar zat Tony Van Parijs die al een oude vent is, en co in vorige legislaturen toen ze zelf wat aan justitie konden veranderen?

Ségolène Royal kan niet zonder souffleur

Wat een flaters tijdens het debat.
Over kernenergie waar ze blijkbaar niets van af weet. Nee geen 17%, Frankrijk produceert in totaal 72% elektriciteit via kernenergie waarvan ze er zelf ca 45% van gebruiken en de rest exporteren, oa naar België.
Ook heeft ze geen idee wat elk van haar voorstellen gaat kosten en hoe ze dit gaat financieren. Met de groei? En als er eens geen of te weinig groei is?
Zoals steeds lossen de socialisten dat op met belastingen , het creëren van een groter staatsapparaat en meer afhankelijkheid van de burgers van de rode partij.
Vrijheid betekent alle neuzen links of geen eten!

Wat heeft Electrabel gedaan?

Wat heeft Electrabel gedaan om het mikpunt te zijn van de SPA. Kwade tongen beweren dat het bedrijf in de raad van bestuur niet genoeg of zelfs geen postjes ter beschikking stelt van SPA politici. Hierdoor hebben ze minder vat op de kassa. En als er iets is waar ze niet tegen kunnen is het dat wel.
Zelfs Willy Claes hebben ze ergens binnengekregen, al heeft het lang geduurd.
Vertelt er iemand mij eens waarom een beursgenoteerd bedrijf een frauderende verbrande politicus in zijn raad van bestuur zou nemen??
Precies,..... ik kwam tot dezelfde conclusie.