Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 mei 2007

Heimwee naar de verkiezingen van vroeger?

Ik herinner mij nog dat een socialistische schepen van openbare werken bij ons kwam aanbellen en een doos mon cherie pralines overhandigde. Daarbij stelde hij zich voor als kandidaat voor het zelfde ambt bij de volgende verkiezingen.
Ik schrok want het was geen kleine doos pralines. Ik denk dat er wel 16 of 20 stuks in de doos zaten.
Ik maakte de opmerking dat er dan blijkbaar veel te verdienen moest zijn met dit schepenambt waardoor zo’n geschenk mogelijk was.
Ik denk dat hij me kon zien nadenken, maar kon me niet ontcijferen
Door mijn hoofd flitsten twee mogelijkheden. Ik kon deze praktijk afkeuren en de pralines weigeren, doch dan ging het lekkere hapje aan mij voorbij en behield hij het geschenk om iemand anders te kopen. Of ik kon de doos aannemen en mij zijn inhoud laten smaken, hem daarmee van een van zijn wapens ontfutselend.
Wat dacht U dat ik deed ?
Ik naam de doos pralines aan, dankte hem, en stemde op het Vlaams Blok.
Op dezelfde manier verlopen de peilingen. Met de microfoon onder de neus vertelt niet iedere Vlaming wat hij gaat doen, maar vaak wat de journalist of de “correcte” politieker wil horen.
Daarom weet ik: op 8/10 brult de Vlaamse Leeuw!

Geen opmerkingen: