Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 mei 2007

Wat heeft Electrabel gedaan?

Wat heeft Electrabel gedaan om het mikpunt te zijn van de SPA. Kwade tongen beweren dat het bedrijf in de raad van bestuur niet genoeg of zelfs geen postjes ter beschikking stelt van SPA politici. Hierdoor hebben ze minder vat op de kassa. En als er iets is waar ze niet tegen kunnen is het dat wel.
Zelfs Willy Claes hebben ze ergens binnengekregen, al heeft het lang geduurd.
Vertelt er iemand mij eens waarom een beursgenoteerd bedrijf een frauderende verbrande politicus in zijn raad van bestuur zou nemen??
Precies,..... ik kwam tot dezelfde conclusie.

Geen opmerkingen: