Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 april 2007

De bewakers bewaken hun baan, niets meer!

Tijdens de spectaculaire ontsnapping van een topcrimineel uit de Lantin gevangenis van 15/4/2007 verklaarde de gegijzelde helikopterpiloot dat er geen gevangenisbewakker te bespeuren viel tijdens de actie.
Dat de piloot geen enkele bewaker opmerkte mag niemand verbazen Daar zit geen enkele held tussen, en ze hebben die baan niet gekozen omdat ze er hard moeten werken. Zelfs bij de politie zitten geen helden meer, en diegenen die dat zouden zijn en de brave burger willen beschermen moeten niet alleen hun leven wagen maar ook voortdurend vervolging vrezen, en dus doen ze niets ingrijpends meer behalve verkeersboetes uitschrijven en de zakken van een falende regering vullen. Straks is er voor elke gevangene een bewaker. Is zoveel personeel in deze moderne tijden wel nodig zeg? Men zou effectief gevangenissen kunnen bouwen waar geen ontsnapping meer mogelijk is, waar geen drug wapens of helikopters nog binnen geraken. Waar met veel minder mensen het veiliger is om te werken. De brave mensen moeten beter beschermd worden tegen tuig. Echter er wordt meer heisa gemaakt rond een vermeend mishandeld crimineel dan rond al hun slachtoffers samen. Laat Rode Lolo Onckelinckx maar voorgoed haar biezen pakken en voor immer in een vergeetput belanden ergens in een gat in de Ardennen. Of emigreren, dat zou nog beter zijn. Irak bijvoorbeeld, daar kan ze veel criminelen gaan helpen. Een eiland in zee zoals Alcatraz, met er rond Haaien en zeekrokodillen dat lijkt me wat. Dan heeft onze filmindustrie meteen inspiratie. Een parafrase op een citaat van Plato: Wie zich niet interesseert voor zijn veiligheid wordt beschermd door incompetentie.

Geen opmerkingen: