Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 augustus 2011

Afscheid van Knack / Vrede is de tijd tussen twee oorlogen.

"Ik neem afscheid met een tip.
Om uw oplage te redden of verhogen, u gelieve te trachten uw flutblad te verkopen aan allochtonen en de moslimexecutieven te vragen wat reclame voor jullie te maken. Het zal wel nodig zijn dat de linkse journalisten zich inburgeren in de islam en de sharia, want dhimmitude zal niet genoeg zijn , en de vrouwelijke journalisten zullen vanaf vandaag wel wat meer respect moeten opbrengen voor de mannen en voortaan een hoofddoek dragen.
U zult wel begrijpen dat ik voortaan geen enkel aandeel van een mediabedrijf nog in mijn aandelenportefeuille opneem om zo genoeg kansen te laten aan anderen om er te kopen.
Zelfs gratis ga ik ze niet eens meer komen oprapen.
Goede reis naar Mekka en verslik u niet tijdens het suikerfeest!
"
Bovenstaande werd na 2 uur nog niet verwijderd van het forum, maar wellicht werden ze overstelpt met afscheidsbrieven of is de censuurafdeling onderbemand.
Ik had hun ook de Franstalige klantenkring kunnen aanbevelen waarvoor ze moeten schrijven als in Le Soir maar ik had geen zin om ze deze tweede tip te geven. Wellicht is de concurrentie met een door PS gesubsidieerde en gekochte pers er te oneerlijk, en te groot
Vriend Lucky9 werd van het Knack forum verbannen. Dat gebeurde sinds Knack de nultolerantie invoerde tegen ongepaste reacties en hij al meteen na een scherpe nochtans goede en duidelijke reactie in de ban werd geslagen door de censor.
De lezers hier weten wel welke reacties men bij dit linkse flutblad ongepast vindt, en wie er in dit land zijn mening niet mag geven.

Knack maakt een einde aan ongepaste reacties op artikels en ongepaste tussenkomsten in het forum melden ze. Ze doen een oproep tot alle lezers, bezoekers van hun website, om nog meer melding te maken van ongepaste reacties. http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/knack-voert-nultolerantie-in-tegen-ongepaste-reacties/article-1195091528569.htm

We hadden al een spionnencentrum met gesubsidieerde verklikkers en securitate, nu heeft Knack ze geheel vervoegd.
"Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt" schreef  Erasmus al in de 15e eeuw. Dit is zelfs het cordon sanitaire voorbij, dit is een bijkomend cordon intellectuel. Daaraan kan men zien hoe achterlijk en gevaarlijk die linkse belgicistische kliek wel is. Ze stellen zich nooit de vraag waarom zo velen steeds feller reageren op wat men ons wilt door de strot duwen.

Mogen wij hen beloven ooit met hen hetzelfde te doen? Ik heb er al langer hoe minder bezwaar tegen dat ze ooit heropgevoed worden zoals zij dat met ons en onze kinderen trachten te doen.

Bedenk dat wie zwijgt en niets onderneemt zich ook mee schuldig maakt aan het misdrijf tegen ons volk want er is een culturele genocide gaande,.... en daarna volgt wellicht een fysieke echte.
Vrede is immers de tijd tussen twee oorlogen. Wees dus voorbereid.

12 augustus 2011

De vrije mening en de censuur op nieuwswebsites

Mijn Nederlandse (hetero)vriend Joop De Mol heeft kennis gemaakt met de censuur van Vandaag.be, een nieuwswebsite van Zita.be, en eigendom van Telenet.
Hij stuurde mij zijn relaas. (Ik had het zelf kunnen geschreven hebben ;o))
Joop denkt eraan met een nieuwe identiteit toch commentaar te blijven leveren want op welke grond en volgens welke gebruiksvoorwaarde, welke wet, zouden ze hem kunnen verhinderen dit te doen en hem het zwijgen opleggen

From: info@vandaag.be
Subject: Waarschuwing: uw reactie werd verwijderd
Beste,
Uw reactie op het artikel ""Huwelijk tussen neef en nicht kan best"" op Vandaag.be werd als misbruik gemeld en verwijderd omdat deze off-topic is.

Irrelevante reacties leiden vaak tot nutteloze conversaties/discussies bij een artikel en bieden geen meerwaarde. Graag willen wij u vragen om hier in de toekomst rekening mee te houden.
U kan de gebruiksvoorwaarden nalezen op: http://www.vandaag.be/info/privacy/

Dit is reeds de tweede maal dat u een off-topic reactie plaatst op onze website.
Bij een derde overtreding wordt de toegang tot onze website gedurende een week ontzegd.
Met vriendelijke groeten,
Het Vandaag.be team

Mijn e-mail aan het 'team'
Mijn antwoord is toch niet off topic!?


Door welke zin of woord, en door wie werd mijn reactie als misbruik gemeld? Het lijkt me dat het juist bekrompen geesten en belangengroepen zijn die mijn reactie willen verwijderd zien. Dienen die lui dan nooit te argumenteren. Als dat zo is, mag ik dan ook regelmatig wat laten wissen wat me niet bevalt, of moet ik daar een politiek correct profiel voor hebben?
Trouwens wie mag er aan de censuurkoppen draaien bij vandaag.be?


Ik citeer mijn bewuste reactie op het artikel
"Huwelijk tussen neef en nicht kan best"


Er zijn voor alles uitzonderingen op te noemen, maar inteelt moet verboden blijven, ook voor moslims en 'nieuwe' 'belgen'. De prijs voor alle uit incest voortspruitende gezondheidsproblemen en opvoedingsproblemen moeten wel door de belastingbetaler/de verzekering/ziekenkas worden gedragen. Soldariteit blijft enkel bestaan als er grenzen aan zijn. Dit is voor mij een grens.

Als we hier niet meer mogen schrijven wat we denken, waarom zouden we dan hier nog komen lezen? Trouwens deze nieuwssite is van Telenet, en als ze nu nog iets van mij verwijderen, dan zeg ik al mijn abonnementen van telefoon GSM en TV op, want wij zijn alleen maar goed om onze portemonnee open te doen.Het overkomt hier op dit forum blijkbaar velen.Dit bericht is uiteraard off topic, maar er is geen andere manier om met die gasten van Zita.be/vandaag. be te communiceren. Als ze mij van het forum verwijderen, dan maar adieu, het web staat vol nieuws dat niet gefilterd wordt door linkse ventjes .
Opgelet uw account werd geblokkeerd.
Uw account op Vandaag.be werd permanent geblokkeerd omdat u meermaals een ongepaste reactie plaatste op onze website.

Graag wijzen wij u ook op het feit dat het aanmaken van een nieuwe account om de blokkering te omzeilen gezien wordt als misbruik en wij overgaan tot het nemen van verdere maatregelen, waaronder klachtneerlegging bij de bevoegde instanties.

In de gebruiksvoorwaarden op  http://www.vandaag.be/info/privacy/ staat helemaal niet te lezen wat men mag schrijven of niet, wat off topic is, door wie men gecensureerd wordt, bij wie men in beroep kan gaan enz....

Een bedrijf dat een nieuwssite start zou toch minstens het principe van totale meningsvrijheid moeten onderschrijven? En wanneer een kranten- of nieuwssite met een reactiemodule hengelt naar de meningen en commentaren van haar lezers, dan kan mag ze niet de reacties filteren zoals het hen goed uitkomt ! Zoniet is het geen nieuwssite, en niet waard dat het zelfs bestaat als dusdanig. Laat het in het geval van vandaag.be dan niet meer dan een links privéblogje van een paar rijke politiek correcte belgicisten zijn, of van lui die toevallig een baantje hebben kunnen versieren bij Vandaag.be/ Zita.be/Telenet .
Later krijgen de linkse media hopelijk een koekje van eigen deeg en censureren we graag alle linkse journalisten en filteren we het nieuws zoals wij het graag zouden zien verschijnen.
OKÉ zo linkse verraders?

08 augustus 2011

Minder Bart Peeters is goed voor het milieu

Bart Peeters: 'De Wever; dat is geen politiek'
Bart Peeters is niet erg enthousiast over de politicus Bart De Wever. 'Straks ben ik zoals iemand van de Former Yugoslav Republic of Macedonia; kortom niemand.'

Zanger en tv-persoonlijkheid Bart Peeters is net terug van een optreden in Marokko, waar hij op de affiche stond als 'Les Belges'. In het radioprogramma Touché op radio 1 noemde hij dat 'onbewust' (?????? red) een statement.
Hij pleitte in het radioprogramma voor een federale kieskring. 'Ik zou het leuk vinden om vanuit Vlaanderen te mogen niet-kiezen voor Didier Reynders en dat men in Wallonië ook zou kunnen niet-kiezen voor De Wever. Maak één grote federale kieskring en ik denk dat je dan een ander beeld krijgt.'
'De financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië overtuigen Bart Peeters niet. 'Er is niets zo flauw als naar je eigen portemonnaie te kijken.'
Telkens Bart Peeters op TV komt moet ik een bad gaan nemen en mij ontsmetten, zoveel zever en gezeik produceert dat (nog steeds) knaapje; bovendien dank zij Vlaams belastinggeld. Hij is een van de linkste producten die dank zij de incest programma's bijna niet kan weggebrand worden van het scherm. De linkse BV's of beter BVV's (Belgiscistische Valse Vlamingen ) beginnen een of andere show en ze blijven mekaar uitnodigen tot ze er zelf een depressie aan overhouden. Maakt niet uit waarover de show ( als je die rommel zo mag noemen) gaat.En onlangs mocht Ingrid Lieten (SP-a) nog wat meer Vlaams geld verkwisten om haar linkse propaganda-regimezender in stand te houden. Nota bene voor een jongerenzender die de jeugd  zal hersenspoelen met multicul en politiek correct en gefilterd nieuws en schreeuwerige, foei-lelijke producten, linkse propaganda en een zweer aan nep-solidaristische, weekmakende emotie.
Dat Bart De Wever en de NVA dit mee hebben goedgekeurd, nadat er eerst een rel was in het Vlaams Parlement en Vlaamse regering, Lieten haar eenzijdige aankondiging en toezegging aan de VRT, is een grOte vergissing; en die beslissing dient te worden herzien. Was dit een onderdeel van een koehandel, een vredespact in de Vlaamse Regering, een onderdeel van de zo verfoeide en geldverslindende wafelijzerpolitiek die ons de staatsschuld heeft gebaard? Natuurlijk wel! En zie hoe schadelijk die linkse zender nu is voor Bart De Wever, de NVA en de Vlaamse zaak. Of is het omdat Bart de vernietigende macht van de VRT vreesde en/of werd hij achter de schermen afgedreigd?
Het zal een beetje van beide zijn. Bart De Wever heeft dan ook de verkeerde politieke vrienden gekozen in de strijd voor Vlaamse ontvoogding en tegen verkwisting, corruptie en nepotisme.
 
Straks komt Bart Peeters nog meer met zijn smoel op ons scherm om de geesten van onze kinderen nog wat te vergiftigen met zijn achterhaalde linkse verkwistingspraat over België. Als B.P. politieke uitspraken wilt doen, dan moet hij zich maar aansluiten bij de SP-a of Groen en verdwijnen onder de kiesdrempel.
Kunnen ze misschien Bart Peeters niet voor altijd in Marokko houden, want hij houdt ook zo van Marokkanen? Of kan hij met de hulp van de RTBF en Le Soir a.u.b. in Wallonië geadopteerd worden, dan kan hij als vermogende ex-Vlaming naar believen worden gemolken.
Op zijn minst kunnen Bart De Wever en de NVA er nu voor zorgen dat hij nooit nog op de beeldbuis verschijnt. Ik denk dat Vlaams Belang een handje wilt helpen. 
Dat zou mij, en ik weet ook vele anderen, telkens een ontsmettende douche besparen. Dat zou ook goed zijn voor het milieu, en daar kan Bart toch niets tegen hebben !?