Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 augustus 2011

Afscheid van Knack / Vrede is de tijd tussen twee oorlogen.

"Ik neem afscheid met een tip.
Om uw oplage te redden of verhogen, u gelieve te trachten uw flutblad te verkopen aan allochtonen en de moslimexecutieven te vragen wat reclame voor jullie te maken. Het zal wel nodig zijn dat de linkse journalisten zich inburgeren in de islam en de sharia, want dhimmitude zal niet genoeg zijn , en de vrouwelijke journalisten zullen vanaf vandaag wel wat meer respect moeten opbrengen voor de mannen en voortaan een hoofddoek dragen.
U zult wel begrijpen dat ik voortaan geen enkel aandeel van een mediabedrijf nog in mijn aandelenportefeuille opneem om zo genoeg kansen te laten aan anderen om er te kopen.
Zelfs gratis ga ik ze niet eens meer komen oprapen.
Goede reis naar Mekka en verslik u niet tijdens het suikerfeest!
"
Bovenstaande werd na 2 uur nog niet verwijderd van het forum, maar wellicht werden ze overstelpt met afscheidsbrieven of is de censuurafdeling onderbemand.
Ik had hun ook de Franstalige klantenkring kunnen aanbevelen waarvoor ze moeten schrijven als in Le Soir maar ik had geen zin om ze deze tweede tip te geven. Wellicht is de concurrentie met een door PS gesubsidieerde en gekochte pers er te oneerlijk, en te groot
Vriend Lucky9 werd van het Knack forum verbannen. Dat gebeurde sinds Knack de nultolerantie invoerde tegen ongepaste reacties en hij al meteen na een scherpe nochtans goede en duidelijke reactie in de ban werd geslagen door de censor.
De lezers hier weten wel welke reacties men bij dit linkse flutblad ongepast vindt, en wie er in dit land zijn mening niet mag geven.

Knack maakt een einde aan ongepaste reacties op artikels en ongepaste tussenkomsten in het forum melden ze. Ze doen een oproep tot alle lezers, bezoekers van hun website, om nog meer melding te maken van ongepaste reacties. http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/knack-voert-nultolerantie-in-tegen-ongepaste-reacties/article-1195091528569.htm

We hadden al een spionnencentrum met gesubsidieerde verklikkers en securitate, nu heeft Knack ze geheel vervoegd.
"Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt" schreef  Erasmus al in de 15e eeuw. Dit is zelfs het cordon sanitaire voorbij, dit is een bijkomend cordon intellectuel. Daaraan kan men zien hoe achterlijk en gevaarlijk die linkse belgicistische kliek wel is. Ze stellen zich nooit de vraag waarom zo velen steeds feller reageren op wat men ons wilt door de strot duwen.

Mogen wij hen beloven ooit met hen hetzelfde te doen? Ik heb er al langer hoe minder bezwaar tegen dat ze ooit heropgevoed worden zoals zij dat met ons en onze kinderen trachten te doen.

Bedenk dat wie zwijgt en niets onderneemt zich ook mee schuldig maakt aan het misdrijf tegen ons volk want er is een culturele genocide gaande,.... en daarna volgt wellicht een fysieke echte.
Vrede is immers de tijd tussen twee oorlogen. Wees dus voorbereid.

1 opmerking:

lucky9 zei

Onlangs werd de redactie van Knack nog "versterkt" door de komst van Walter Pauli, voorheen politieke commentator van De Morgen, en Jeroen Zuallaert, voorheen actief bij NRC Handelsblad. (Blad van de links schuin marcherende marketeer)

Niemand gelooft hun dagbladrommel meer, dus nu moet een gerenomeerd opinieweekblad er aan geloven.
Je moet niet vragen, wat een rotzooi!

Nu nog van Cauwelaert en Meulenaere kalt stellen en klaar is kees!