Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 april 2008

Pat CondelFilip De Man legt bloot

Ik herinner dat ik hem enkele jaren geleden eens een e-mail stuurde om hem te feliciteren met zijn werk in de kamer. Ik noemde hem toen per abuis Leman ( zoals de eerste directeur van het CGKR). Filip antwoorde me met een bedankje terug, maar zal toen wel de wenkbrouwen hebben gefronst.
Ik moet me nog altijd bij hem excuseren, en dat wil ik dan ook bij deze laattijdig doen.
Om het goed te maken wil ik hier dan no geven de loftrompet blazen en een recent kort artikeltje dat op zijn website prijkt in de bloemetjes zetten.
Hij verdient dat wel vaker, maar ik wil met deze blog niet verworden tot een copy-paste verschijnsel zoals er vele zijn.

Zijn artikel toont ons de enorme kostprijs die de migratie en asielzoekers ons elk jaar kosten.
Daarbij heeft hij nog heel wat onrechtstreekse kosten voor de maatschappij vergeten of buiten beschouwing gehouden zoals:

De erelonen van al de pro deo advocaten
De kosten van rechtbanken en departementen justitie, sociale zaken, gezondheidszorg, onderwijs....
De steun die de gemeentelijke OCMW's niet kunnen recupereren van de hogere overheid.
De inrichting van speciaal onderwijs of speciale klasjes voor de kinderen van vreemdelingen
De kosten van vertalers, politie en lokale ambtenaren.

En dan is er nog de kostprijs van de illegale vreemdelingen die niet in het circuit zitten of uitgeprocedeerd zijn, nooit enige aanvraag indienden of op doorreis zijn.

Miljoenen ontdoken RSZ en belastingen door Illegale arbeid .
De kosten van toename van de criminaliteit, drugshandel, mensenhandel enz...
De toename van de politiekostee
De kosten van nooit betaalde train- tram- en bustickets
De materiële, medische en financiële kosten van de vele slachtoffers van geweld, diefstal en drugs
En dan heb ik nog veel kosten over het hoofd gezien.

Graag had ik daarvan ook het kostenplaatje gezien.
Niemand zal ontkennen dat ook deze kosten gigantisch zijn, maar wie kan er de cijfers opplakken?
Tijd voor een grote audit waarmee deze gegevens met verplichte medewerking van alle gemeenten en insanties samengebracht en publiek gemaakt worden.

Misschien kunnen wakkere lezers het lijstje nog aanvullen?

Van de site van Filip De Man
Vreemdelingenbeleid peperduur
30.04.2008 15.43u -

Vandaag urenlange debatten in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over het vreemdelingenbeleid van de regering Leterme. Misschien het goede moment om eens de kostprijs van de Belgische gulheid terzake uit de doeken te doen.
Omdat steeds meer vreemdelingen dit land binnenkomen (90.000/jaar) heeft de Dienst Vreemdelingenzaken steeds meer personeel en middelen nodig: voor 2008 is 91.616.000 € uitgetrokken.
Tachtig procent van de werkingskosten van de Raad van State mag toebedeeld worden aan de vele duizenden procedures die vreemdelingen inspannen omdat ze niet erkend of uitgewezen worden: 30.510.400 €.
Het Commissariaat voor de vluchtelingen kost 20.209.000 €.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 12.556.000 €.
Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers kost u en mij dit jaar 229.585.000 €.
De terugbetaling van de financiële steun die de gemeentelijke OCMW’s aan asielzoekers uitbetalen, zal de belastingbetaler dit jaar 292.706.000 € kosten.
Met andere woorden: een totaal van 677.182.000 € ofte 27 miljard oude franken.

Wat gaat de processierups kosten aan de mensen ?

Gouverneur De Witte, overbodig gouverneur, ( politiek benoemd zoals ook zijn broer Jozef De Witte, de directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding CGKRr), heeft een ei uitgebroed dat de burgers weer eens een aardige duid zal kosten, of misschien de kassa van de overheid kan vullen.
Het is zeker geen verordening bedoeld om de economie aan te zwengelen.

Blijkt nu dat Gouverneur De Witte bij verordening iedereen verplicht zelf de processierupsen te bestrijden, of te laten bestrijden, en dus de gemeente daarvan ontslaat op privéterreinen.
Dure grap voor de mensen, want bijna iedereen in bosrijke plantelandsgemeenten heeft eikenbomen staan, behalve zij die in het centrum wonen.
De gemeente moet niet meer voor verdelging zorgen, en mag, bij overtreding van de verdelgingsverplichting, een boete opleggen tot 250 Euro, en de kosten van verdelging verhalen.

Misschien was het om een nieuwe bron van inkomsten te bedenken voor de leeggeroofde schatkist in menige gemeente, maar alleszins om de verantwoordelijkheid, van zich weg, door te schuiven naar de mensen voor wie dat soort figuren als De Witte altijd beweren dat ze deze vetbetaalde job van gouverneur hebben aanvaard (inclusief dienstwoning, dienstwagen en chauffeur, erbij horende Visakaarten enz)

Het is wellicht de mening van deze “slimme” mens en zijn gevolg, dat het de schuld is van de individuele bewoners dat er processierupsen zijn, en dat dit dus niet als een soort natuurramp kan worden aanzien. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en dus ook voor de Noordelijke invasie van deze diertjes. Geheel in de lijn van de wet van Al Gore en huisvrouw Guidone, dienen zo belastingen te worden geheven, al gebeurt dit onder een andere naam en excuus.

Liever ziet de gouverneur de fondsen van de gemeente besteed aan grotere prestigeprojecten in aanloop van de verkiezingen van 2009. Daar heeft hij en zijn partij, aan wie hij schatplichtig is, meer aan.


Men zegt altijd van het Vlaams Belang dat ze alleen maar een één thema partij zijn, aan afbraakpolitiek doen en zelf niets concreet in de plaats voorstellen.
Het tegendeel is waar:
Heeft men er wel eens aan gedacht de krachten en fondsen van de gemeenten te bundelen om, zoals dat gebeurt in andere landen bij sprinkhanen bvb, dergelijke plagen georganiseerd te bestrijden met bvb sproeivliegtuigen of sproeihelicopters.

Daarvoor had men dan wel eerder in actie moeten komen en aanbestedingen en opdrachten uitschrijven. Daarvoor had men materieel, uitrusting en biologische sproeistoffen moeten voorzien voor de eigen gemeentearbeiders en hun gebied.
Dit zou dan de burgers een fractie kosten van losstaande niet gecoördineerde acties en alleszins veel effectiever zijn.

Deze kosten, voor de bestrijding van dergelijke plagen dienen door de overheid te worden gedragen. Het is de plicht van de overheid en de besturen haar inwoners te beschermen en de volksgezondheid te vrijwaren?j

Maar ook: wil ik de vraag stellen: Waarvoor bestaan er de burgerbescherming, de brandweer, de gemeentearbeiders, het leger???
Niet alle dagen zijn er calamiteiten waarvoor ze in actie moeten komen, dus zijn er voldoende menselijke middelen. .

Ook moet men zich nu afvragen hoe de gemeenten de bewoners correct en tijdig zullen informeren want de eerste preventieve bestrijding moet nu reeds plaatsvinden. Een latere ingreep is veel minder efficiënt, gaat daardoor volgende jaren nog meer of even veel geld blijven kosten.

Gaat men er nu van uit dat de mensen allemaal de krant of de hoop papier in hun brievenbus nog lezen, of geïnteresseerd officiële berichten zitten af te wachten op de regimezender VRT ??

Welke zijn de nevenrisico’s
------------------------------
Het risico bestaat dat er nu een aantal mensen zich geroepen voelen zelf in de bomen te gaan klimmen met verschillende ongevallen als gevolg.
Andere doe-het-zelvers gaan misschien een product gebruiken dat giftiger en gevaarlijker is dan de haartjes van de processierups.
Sommigen zullen dan weer beslissen hun eiken bomen om te zagen om van die problemen en kosten af te zijn.
Wat met de oudere en minder niet fysiek bekwame mensen, op wie zullen die een beroep moeten doen?
Zijn er wel genoeg privébedrijven die de dringende vraag zullen kunnen en willen beantwoorden? Gaan hierdoor geen cowboys opereren op de markt?
En wat zullen die privébedrijven dan voor hun dringende diensten mogen aanrekenen?

Wat met de mensen die wel een tuin hebben maar niet de financiële middelen om de rupsen te laten bestrijden., en ook niet genoeg middelen om de vooropgestelde boete van 250€ te betalen?

Natuurlijk heeft gouverneur De Witte met zijn laatste-minuut-wet zo een verordening ingesteld omdat een jaar lang dit probleem werd verwaarloosd en er niets werd voorzien, gepland of gedaan.

De gemeenten, ook hen treft schuld, want ook zij zaten de kat uit de boom te kijken en riepen of vroegen niets.

Het moet voorkomen worden dat straks het gemeentepersoneel slecht voorbereid en op chaotische inefficiënte manier zal worden ingezet en zo in de ogen van sommige mensen de schuld krijgen van de slechte aanpak, terwijl anderen onder hun paraplu staan.

Vlaams Belang, de enige partij die er voor de Vlaamse mensen denkt
Het Vlaams Belang gaat ook in deze zaak iedere burger zijn belang en portemonnee verdedigen

28 april 2008

Geheel in de geest van de grote leider, en het rode boekje.

Nauw aansluitend bij mijn vorig artikel plaats ik een kort stukje van Björn Roose, getiteld:
Een licht geval van woordovertolligheid …
“In Noord-Korea werden ongeautoriseerde manifestaties van te voren strikt verboden.”
Dat
schrijft Het Laatste Nieuws vandaag.Al goed dat geautoriseerde manifestaties niét werden verboden …En over de verplichte - aldaar “geautoriseerde” genoemd – manifestaties (zie foto hierboven; let op de “men in black” die voor de, euh, “coördinatie” moeten zorgen) zullen we het maar niet hebben zeker ?

Om zoiets in een krant te schrijven moet moet men toch al kapot geïndoctrineerd zijn in het linkse gedachtengoed. Gebeurde dit thuis, in de school, de jeugdbeweging of in de partij?
Een fijn voorbeeld van het soort "kwaliteitsjournalisten" dat dagelijks de geschiedenis en realiteit verkracht en herschrijft, naar het voorbeeld van de kranten in het land van de bewonderde grote leider Kim Jong Il. Ze vinden het hun missie hun lezers, oud als jong, te vergiftigen met hun kromme ideologie en linkspolitieke voorkeur al doen ze dit waarschijnlijk al reflexmatig en onbewust.

Is er nog wel hoop voor zulke journalisten? Zelfs een bootkamp organiseren waarmee ze terug naar school moeten, gaat wellicht niets meer uithalen. Voer eerder voor psychologen en psychoanalysten.

Misschien moeten ze een baan zoeken bij Dag Allemaal of Story, daar mogen ze inherent aan de doelstellingen liegen zoveel ze willen, al zal het dan over de nieuwe man van Phaedra, Betty of Britney Spears moeten gaan.

Nieuwe vissoort ondekt!

De kwaliteitskranten De Standaard, Het Nieuwsblad en De Morgen maken melding van een merkwaardige nieuwe vissoort ! (klikken op de krantenamen voor de artikels)
De kolossale intvissen, die waren de lezers zeker bekend, maar er wordt in het artikel ook verwezen naar een geheel nieuwe vissoort!
"
Kolossale inktvis onder het mes
Een van de tot nog toe grootste gevangen Kolossale inktvissen (Mesonychoteuthis hamiltoni) gaat in Nieuw-Zeeland onder het mes. Maandag zijn wetenschappers begonnen de 495 kilogram zware en tien meter lange koppotige diersoort te ontdooien. Vissers op zoek naar stokvis hadden het monster 14 maanden geleden in de Antarctische zee toevallig naar boven gehaald. Biologen onthaalden de vangst geestdriftig omdat de kolos uit de diepzee nog leefde en daardoor volledig intact was, toen de vissers hem aan boord hesen. "

Een pluim voor de grote wetenschappelijke kennis en opmerkzaamheid van de journalisten en redactie van deze kwaliteitskranten. die naast de aprilvis deze geheel nieuwe vissoort, de stokvis, als nieuwe gegeerde buit van vissers ontdekten.

Misschien kunnen ze binnenkort ook eens een artikel wijden aan een nieuwe vogelsoort: de braadkip?
Of aan een nieuwe zoogdiersoort: het lamshaasje.?
Of over een nieuw reptiel: de Mockturtle zoals gebruikt in de gelijknamige soep.?

Misschien willen ze binnenkort ook nog eens wetenschappelijke artikels publiceren over de platte aarde of over de creatie van alles wat we kennen en weten door Allah. Dit om hun toekomstige(?) lezers tegemoet te komen.

Men mag zich met de veel gebezigde boutade terecht afvragen: wie gelooft die mensen nog?
Hebben de kwaliteitsjournalisten hun diploma en job niet te danken aan positieve discriminatie, aan "gelijke kansen" instrumenten , aan politieke voorspraak en advies?

Is dit geen idee voor een nieuw wetsvoorstel: alle "kwaliteitsjournalisten" naar een wetenschappelijk bootkamp sturen voor heropvoeding.

Welke zelfingenomen prik roept er nog dat ons onderwijs het beste is, nadat men de lat zodanig laag heeft gelegd om, alsof het een democratisch recht was, iedereen een hoger diploma te bezorgen en met positieve discriminatie de, volgens Marino Keulen, veel te witte media en instellingen kleur te geven? Gelijke kansen noemen ze dit.

27 april 2008

I support the BNP!

Amper een paar dagen verwijderd van belangrijke verkiezingen in London heb ik een supportermail gestuurd aan de British National Party ( BNP)
Ik hoop oprecht op hun verpletterende overwinning.

Dear Sirs,
Only a few days away from the election, I wish you the best of luck, and may you win this important battle for selfpreservation and our way of life, and against the ongoing most dangerous occupation UK ever had to fight against.
Your battle is our battle, your future our future, your victory our victory!

Lijst De Decker keurt massale naturalisaties mee goed ! België, OCMW van de wereld !

Kennissen die hun heil zagen in de Lijst De Decker vertelden mij daarstraks dat ze zeer ontgoocheld waren met het nieuws dat de lijst De Decker met de regimepartijen had meegestemd om de naturalisatie mogelijk te maken van meer dan 5000 immigranten via de snel Belg wet.
Die informatie was hun gemeld via een e-mail waarin een artikel van Filip De Man werd bezorgd getiteld: Naturalisaties und kein Ende

Ze waren zelfs boos genoeg geweest om de partij Lijst De Decker een vurige e-mail te sturen, en ze waren zo vriendelijk om mij daarvan een copie te bezorgen.
"
Geachte Heer De Decker
Wij lazen daarstraks dat de Lijst De Decker-politici mee stemden met de regeringsmeerderheid om de naturalisatie mogelijk te maken van ruim 5000 vreemdelingen, laat staan daartegen heeft geprotesteerd.
Wij zijn op zijn minst gezegd geschokt door deze handeling, temeer omdat blijkt dat er meer dan 1200 illegaal in ons land verbleven en van het grootste deel zelfs de echte identiteit en hun land van oorsprong niet eens kon worden achterhaald, laat staan of ze geen crimineel verleden hebben.
Daarnaast zijn velen moslim, zeer laag geschoold tot quasi analfabeet, en zullen ze in de praktijk niet bereid zijn tot inburgering.
Evenmin, en allerminst is er getoetst of deze mensen wel een economisch nut en toekomst hebben in dit land.
Vast staat dat deze naturalisaties weerom zullen leiden tot massale gezinsherenigingen, waarbij ook ouderen en zorgbehoevenden.
en betekent dit een zware aanslag op ons sociale stelsel en de generaties belastingbetalers.
De meesten zulllen nooit een toegevoegde waarde aan Vlaanderen leveren zoals Mevr Turtelboom (VLD) ons laatst wou voorrekenen.
Ik kan mij niet voorstellen dat met de nog zeer vele werklozen er nog mensen moeten worden naar hier gehaald.
Bij krapte op de arbeidsmarkt hoort voor knelpuntberoepen dan maar de prijs te stijgen overeenkomstig vraag en aanbod, en dan zullen er zich vlug genoeg kandidaten aanbieden voor moeilijk in te vullen vacatures.

Dat strikt economische migratie nog zou mogelijk zijn, en dan enkel nog voor hoog opgeleide mensen, daar kunnen we nog mee leven, maar dat u nu meehelpt om van Belgie de OCMW en het criminelennest van de wereld te maken is niet wat we van uw partij verwachtten, en zelfs een brug te ver. Aan de hand van,en afhankelijk van uw antwoord zullen wij de komende verkiezingen collectief ons stemgedrag bepalen met heel onze familie. (immers weten we dat aantallen helpen om gehoord te worden)

Wij zien uw reactie met interesse tegemoet.

"
Ik wou dat iedereeen eens op dergelijke manier in zijn pen kroop wanneer hij zieg bedrogen voelt, en dat meer families in blok zouden stemmen en zo meer gewicht zouden geven aan hun stem. Immers doen moslims dat ook.

Ik plaats gemakshalve het artikel van Filip Deman hierna, maar zijn zeer actuele en regelmatige blog bezoeken is een aanrader, tenzij u dom wilt gehouden worden door het regime en haar mediatrawanten.
Ik wil met deze ook een pluim bezorgen aan Hagen Goyvaerts en Jan Mortelmans van het Vlaams Belang die als enige weerstand boden tegen de zoveelste naturalisties.

Naturalisaties und kein Ende
25.04.2008 11.25u - Gisteren debatteerde de Kamer een uur lang over de snel-belg-wet, hierna een samenvatting van de argumentatie van het Vlaams Belang. Niet dat de andere partijen wilden luisteren, zelfs Lijst Dedecker keurde de 5.337 Nouveaux Belges zonder verpinken goed!Maar het is toch interessant om te lezen op welke ongelooflijk lakse wijze men in België identiteitskaarten weggeeft."Jan Mortelmans (VB): De snel-belg-wet heeft nefaste gevolgen voor de toekomst van dit land, nefast voor onze kinderen en kleinkinderen. Er zijn niet minder dan 29 manieren om de nationaliteit te krijgen, de nationaliteitswetgeving is een grabbelton geworden. Van het beheersen van een van de landstalen, zoals nog stond in de oranje-blauwe akkoorden en in het ontwerp van regeerakkoord, is in het uiteindelijke regeerakkoord ook al geen sprake meer.Het is goed eraan te herinneren dat de drastische versoepeling van de nationaliteitswetgeving er niet is gekomen omdat vreemdelingen grote moeilijkheden zouden ondervinden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, maar wel om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk vreemdelingen zouden kunnen stemmen, zonder dat men dat met zoveel woorden vreemdelingenstemrecht hoefde te noemen.Door de snel-Belgpolitiek tracht de overheid te verdoezelen dat de immigratiestop zo lek is als een zeef. Deze politiek verdoezelt eveneens het werkelijke aandeel van vreemdelingen in de criminaliteit. Wanneer we weten dat 40 procent van de gevangenispopulatie bestaat uit vreemdelingen, dan dienen we er rekening mee te houden dat onder meer de Marokkanen en Turken met de Belgische nationaliteit daar niet inbegrepen zijn.Ons wetsvoorstel gaat uit van de afstamming, tot voor enkele jaren de basis van het Belgische nationaliteitsrecht. Eventuele naturalisatie dient van veel strengere voorwaarden afhankelijk te worden gemaakt dan momenteel het geval is: 25 jaar oud zijn, 10 jaar wettelijk een hoofdverblijf hebben in dit land, talenkennis, geen gevangenisstraf hebben opgelopen van meer dan drie maand, een advies van het college van burgemeester en schepen omtrent goed gedrag en zeden, financiële draagkracht en integratie. Daarom moet er, wat ons betreft, een burgerschapsproef worden ingevoerd, zoals die onder meer bestaat in de Verenigde Staten, Canada en Nederland.Mijnheer de voorzitter, collega’s, in afwachting daarvan roep ik u op om tegen de naturalisaties te stemmen, omdat u de nationaliteit verleent aan mensen die manifest weigeren zich te integreren of de taal te spreken, aan geregulariseerden wiens identiteit men niet kent, aan criminelen en fraudeurs."Hagen Goyvaerts (VB): "Mijnheer de voorzitter, collega’s, vandaag bevat het boek 5.339 dossiers, daarvan zijn 1.214 dossiers op basis van een regularisatie, dus op basis van een illegaal verblijf! Inzake die dossiers formuleert Vreemdelingenzaken vanzelfsprekend een advies, onnodig te vertellen dat deze dienst met de regelmaat van een klok blijft schrijven dat zij voorbehoud maakt bij de juiste identiteit van de betrokken persoon.In totaal zullen er in dit naturalisatieboek 125 landen van oorsprong terug te vinden zijn, met op de eerste plaats Marokko.In vele gevallen wordt vermeld dat ofwel de echtgenote ofwel de echtgenoot, al dan niet met de kinderen, nog steeds verblijft in het land van oorsprong. Hoogstwaarschijnlijk om te wachten op een bericht om binnen de kortste tijd het gezin te 'herenigen', om dan ook de nieuwe gezinsleden op een nagenoeg automatische manier de nationaliteit te laten toekennen.Hoe lang kunnen liberalen en christendemocraten de almaar groter wordende spreidstand volhouden tussen de verkiezingsbeloften om de snel-Belgwet te verstrengen en het beleid dat nu wordt gevoerd?"Behalve het Vlaams Belang keurden ALLE Vlaamse politici deze nieuwe lichting Nouveaux Belges goed, ook Jean-Marie Dedecker.

26 april 2008

Exclusieve foto's!!!!!Hoezo dat mag niet? Van wie mag dat niet?

En met snor ook al niet??

En ik heb er thuis nog zo nog een hele doos vol liggen, ook van houten Klaas en houten Klara, en de hele koninklijke familie.

21 april 2008

Zo beloont de koning.


Oud-premier Verhofstadt heeft maandag van koning Albert het Grootlint in de Leopoldsorde gekregen. Dat is de belangrijkste en hoogste Belgische onderscheiding. Verhofstadt krijgt het lint voor zijn premierschap tijdens 3 opeenvolgende regeringen. Ook prins Filip, prins Laurent en koning Paola zijn drager van het Grootlint.

Wel ONDERdanen, zo gaat dat nu eenmaal in monarchieën. Trouw aan de koning wordt altijd beloond, zelfs al moet daarvoor een volksopstand worden neergeslagen, het plebs belogen en bestolen.

Een der volgende jaren zit er ook een adelijke titel in, want zo'n titel meteen ontvangen zou te veel wenkbrouwen doen fronsen, en er is nog de afgunst ook waarmee rekening moet worden gehouden.
Daarbij, ook in de katholieke kerk wordt men eerst zalig verklaard en pas daarna heilig.

Het jaar 4535

Van onze correspondent ter plaatse
20 april van het jaar 4535.
Archeologen van Antartica vinden onder 100 meter ijs overblijfselen van een stad die in het vroegere schiereiland Arabië lag.
De archeologen zijn de mening toegedaan dat daar een hoogwaardige beschaving bestond die in staat was gigantische monumenten en bouwwerken op te trekken.
Het zou hier ondermeer gaan over overblijfselen van torens die enkele hondeden meters hoog waren. Tevens vondt men er meerdere tempelcomplexen die wijzen op een sterke gerichtheid op godsdienst. Dat dit gebied en deze stad zich nu onder het ijs bevinden komt door een verschuiving van de rotatieas van de aarde ingevolge een grote catastrofe.

18 mei van het jaar 4551
Archeologen ontdekten dat de grote stad die men onder het ijs vond in Arabië niet gebouwd werd door een hoogwaardige beschaving. De bewoners van Arabië blijken niet hoogbeschaafd te zijn geweest. De monumentale gebouwen en infrastructuur werden bedacht en ontworpen door ingenieurs uit het vroegere Europa en de USA, en gebouwd door tienduizend quasi slaven die er in grote werkkampen werden ondergebracht.

De arabieren dankten hun grote welvaart aan toen veelvuldig voorkomende aardolie.
Zelf hielden de arabieren zich vooral bezig met godsdienst, en al hun kennis zat vervat in 1 boek.

Rond het jaar 2100 moet aan hun welvaart een einde zijn gekomen doordat de oliebronnen uitgeput geraakten. Hun infiltratie met geld en mensen, en de gewelddadige verspreiding van hun geloof als enige wetenschap, in de rest van de westerse wereld leidde achtereenvolgens tot intellectuele verarming, burgeroorlogen en uiteindelijk tot een wereldconflict, met het kantelen van de aarde als gevolg.
Uit deze archeologische opgravingen en historische en wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat een dom maar rijk volk een grote slimme beschaving kan verwoesten. Grote gebouwen,monumenten en technieken werden niet bedacht en gebouwd door diegenen die Arabie bewoonden.

Laatste nieuws over de opgravingen in Arabië:
Archeologen vonden verschillende bijna intacte mummies van levend begraven vrouwen.

hp/..Antartica news

Een politieke kwal kan geen zin geven aan haar leven met een nieuwe naam. Ze is immers hersenloos

De Spirit verliet de bilspleet met het kakofonisch gekletter dat we van hen gewoon zijn, en vulde de congreszaal met een niet te harden stank.

Niemand had het geflikt, ze wezen naar elkaar, en uiteindelijk naar de leiding die de Spirit helemaal alleen had laten vliegen. Geert Lambert ontkende met klem, want, zo voegde hij er ter verdediging nog aan toe, dan zou het nog harder geklonken hebben. In de hoek zat er iemand te gniffelen van plezier, en zei “ja mannen ik kan er niet aan doen maar ik riek dat graag.Ieder zijn goesting toch?”

Bettina Geysen leidde de meute ongelovige honden, zonder hoofddoek dit keer, en zo zag ik in het nieuwsverslag, er kon door een collega partijgenoot al een multicultureel vreugdedansje af, om alvast aan de buitenwereld te tonen wie ze zijn, wat ze beogen te bereiken, en wie het dra voor het zeggen zal hebben.

Progressief noemen ze zich nu. Voor wie progressief, voorruit? En voor wie regressief, achteruit? Deze vragen zijn als yin en yang naast elkaar aanwezig in hun gebezigde “progressief”.
Het racistische, onverdraagzame, verzuurde volk, dat de kansen van de islam , Afrika en de gelukzoekende illegaal voortdurend in de weg loopt, hen komt natuurlijk enkel de regressie, de achteruitgang toe.

Benieuwd of ze binnenkort, of misschien nu al, op subsidies of andere steun mogen rekenen vanwege een progressieve islampartij uit een democratische shariastaat van een Arabische oliesjeik. Geld van een andere soort Al Quaida, met een zelfde doelstelling weliswaar, maar dat geen bommen of wapens gebruikt maar oliedollars en naïeve pseudodemocratische partijen.

Bettina Geysen, gewezen VRT-omroepster -manager en voorzitster van Spirit te gast bij Phara. 'Ja, ik denk het wel,' antwoordde ze op de vraag of ze het goed zou vinden dat omroepsters een hoofddoek zouden dragen. Volgens haar moet de openbare omroep de diversiteit van de samenleving weerspiegelen. Een omroepster met hoofddoek zou ik op zich geen probleem vinden. Dat zou discussie uitlokken. De verschillen in de samenleving, verrijken ons. We moeten daarmee leren omgaan. Dat is beter dan het te verbieden.'
Mensen ondervinden alle dagen de criminele en financiële gevolgen van deze verrijking en de grote verschillen. Vrouwen ervaren alle dagen subtiel tot zeer expliciet fysisch de verdrukking die gepaard gaat met die ogenschijnlijk onschuldige symbolen van een achterlijke cultuur en geloof die segregatie en geweld als leidmotief hebben.
Maar we moeten daarmee leren leven??? Moeten? Leren?

Hoe kan het voorstaan van vrouwen met een hoofddoek en hun bewieroken van een achterlijke middeleeuwse godsdienst nu te rijmen zijn met progressief?
Dat woord heeft bij hun nooit betekenis gehad. Wat wil je met figuren als Bert-ontsnapt-uit-Sesamstraat die nooit de korte broek is ontgroeid, kick op het leven in een yurt, koekjes eet van eigen urine en al wel eens wat jointjes rookte.
Vlaams? Hoe durven ze wanneer ze met hun multicul juist de grote bedreiging vormen voor het Vlaamse volk en zijn cultuur.
Wedden dat tegen de volgende verkiezingen door hun meertalige foldertjes zullen verdeeld worden in de prachtwijken van onze steden.

Ik zie Bertje laatst nog zeggen in de show van Jacques Vermeire dat ze hem destijds hadden mogen naartoe sturen waar ze wilden als het maar naar een originele cultuur was. Dat hadden ze toen beter permanent gedaan, want hier heeft hij mede met zijn kabouterpartij onze originele cultuur al haastig en progressief kapot gemaakt met hun laat maar komen multicul.
Zijn er nog Vlamingen die zich laten rollen door die lui, en zich daarna willen laten uitlachen?

SP-a, pas maar op! Uw kartelpartner telt ook een aantal kanibalen in hun multicul midden, die blij zijn met een voorzitster die een hoofddoek geen probleem vindt en bereid is er zelf een te dragen als teken van onderwerping. In hun grote honger kijken ze vast naar de lekkere hapjes die er bij de SPA lopen. Of dachten jullie dat ze nieuwe leden en kiezers zullen ronselen en vinden bij het Vlaams Belang?

Zou het misschien kunnen dat de ex spiritisten ( klinkt als een sekte niet?)
ook het einde van België zien naderen, en daarom al uit voorzorg Vlaams in hun nieuwe naam integreren? Wat een misplaatste lef en overschatting trouwens om zich de naam Vlaams Progressieven toe te eigenen.
Aan hun, zeg ik:
Ach watjes, windbuilen en volledig lege dozen, met een nieuwe naam wordt het lege hoofd niet gevuld, het zieke hoofd niet genezen.
Er is maar een enkele Vlaamse partij, een enkele partij die echt van haar volk houdt, en dat is het Vlaams Belang. Met geen enkel woord in jullie naam of boodschap kunnen jullie zelfs maar beginnen hopen in de buurt van hun enkels te komen.
Ik zie met vreugde het einde van jullie politieke kwal met de nieuwe naam tegemoet.
Er is slechts een nadeel aan het verdwijnen van het partijtje: er komen dan weer wat langdurig werklozen bij die nooit nog een baan zullen vinden in de bedrijfswereld, want wie hen nu kunnen gebruiken. Voor Bert is er altijd nog een plaats in de Muppetshow of Sesamstraat, maar aangezien daar ook al een grote wachtlijst bestaat kunnen we beter aandringen op een plaatsje in Pellenberg.
Bettina is voorlopig nog gewild als derde vrouw of als blanke slavin in Arabie. Ze hoeft dus niet zo veel te kosten aan de belastingbetaler. Geert Lambert blijkt erg gewild bij de laatste menseneters in centraal Afrika, voor hem krijgen we misschien nog geld of een jaar lang gratis Coltan voor onze industrie.

18 april 2008

Handleiding bom op internet voortaan strafbaar

En ik had net een fantastisch recept bedacht dat ik op het internet wilde plaatsen, voor het zelf vervaardigen van een sexbom.
Sorry mannen, ik moet het nu voor mezelf houden.

09 april 2008

De sekstruc, zonder konijn of hoge hoed.

Nieuwe immigratietruc! Twee vliegen in één klap.
"Allochtone vrouwen zwanger na seks om huur te betalen
In Brussel raken geregeld vrouwen zwanger nadat ze seks hadden met hun huisbaas omdat ze de huur niet kunnen betalen. Dat klaagt Nicky Budts van het dienstencentrum Nasci in Schaarbeek aan in de Coreliokranten. Veelal zijn het jonge Afrikaanse vrouwen die zich zo uit de slag trekken. "Ook Marokkaanse, Kosovaarse en andere vrouwen moeten het zo doen. Wekelijks schrijven we minstens twee vrouwen in die zo zwanger raakten", aldus Budts.
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/235798/2008/04/09/Allochtone-vrouwen-zwanger-na-seks-om-huur-te-betalen.dhtml

Misschien is hun huishuur met seks betaald, maar doordat ze zwanger zijn en hun kind hier geboren wordt kunnen ze een regularisatie en verblijfsvergunning aanvragen, en ondertussen krijgen ze meer sociale steun en medische verzorging cadeau.
Daarna nationaliseren en trouwen ze met de vader van hun kind of met een andere (ex-) landgenoot die eventueel tegen betaling naar de OCMW van de wereld wilt komen.
Deze regeling kan in de plaats gesteld worden van de bruidsschat die in die "culturen" betaald moet worden om als vrouw een man te vinden.
En die landgenoot is waarschijnlijk een geleerde die het enige echte wetenschappelijke werk, de Koran, van buiten kent en daardoor weet dat de wereld plat is, vrouwen werden gemaakt uit een rib, en dat er voor martelaren tientallen maagden wachten in de hemel waar alleen allah en de vrome moslims wonen en er geen plaats is voor kafaar varkens of honden zoals de imams in de moskeeën verkondigen ( al zullen ze dat achteraf durven ontkennen, want liegen tegen kafaars en dhimmies mag.)

Het fenomeen zal ook niet tot Brussel beperkt blijven of zijn, want een alleenstaande/alleenwonende vrouw is volgens vele moslims een hoer, en die kun je nooit verkrachten. Daarbij hebben alleen ongelovigen aids, en mogen er geen condooms of voorbehoedsmiddelen gebruikt worden, alleen regelmatig bidden helpt.
Daarbij moeten ze ook voor hun jihad zoveel mogelijk, vooral mannelijke kinderen verwekken. Vrouwen zijn door allah voorbestemd om veel kinderen te krijgen, want anders mag je er andere gaan knijpen.
En wie zou die vrome mannen durven beschuldigen van verkrachting? Daarvoor heb je volgens de sharia minstens vijf mannelijke getuigen nodig. Bovendien wordt een zwangere alleenstaande vrouw sowieso aanzien als overspelig en mag ze al blij zijn dat ze niet gestenigd wordt of gedood, uit eerwraak omdat ze de familie te schande heeft gemaakt.
Echt waar, allah heeft het gezegd, en durf daar maar eens aan twijfelen.

Dankwoord
Aan al de mensen in België, maar vooral de politici en sociaal werkers: de legale illegale allochtonen, en de potentiële immigranten danken jullie voor zoveel naïviteit en zoveel begrip voor hu streven naar een beter leven en verbreiding van de wil van allah en de enige echte wetenschap van de koran. Inch allah.

(Kan iemand eens nagaan hoe sterk dit fenomeen ook voorkomt in andere grote steden met veel allochtonen?)

Wij, de honden


Dank aan Duplo van de blog Aanklacht voor het onderstaande geleende artikel.

Hoe vaak en hoe duidelijk moeten wij nog schrijven?Is het omdat ze bij de multicullers en de linksen niet meer kunnen lezen, want zoals je zegt Duplo, de achterban van de socialisten wordt met de dag dommer.
Dat mag ook blijken uit de nieuwe lichting politieagenten waar, tot spijt van alle multicul aanhangers geen enkele allochtoon bij was. Geen enkele slaagde in zijn examen en alle hadden ze een zeer slechte kennis van het Nederlands.
Soms denk ik dat we ons op onze blogs te veel herhalen, maar we kunnen niet anders.
Alle dagen staan dezelfde alarmerende berichten in de krant.
Zoals jij wordt ik dan boos, en ik zie ook bij jou dat dit tot een scherpere pen leidt.
Wanneer mogen wij eens in Terzake of bij Phara onze mond eens komen opendoen, of wanneer staan onze beste artikeltjes eens op de voorpagina's?
Bij mij mag jij wel en meteen.
Ik neem aan dat je er geen bezwaar tegen hebt dat ik dit artikel ool op mijn blog plaats, met verwijzing natuurlijk zoals dit onder hoffelijke gelijkgezinden het geval is.

Eventjes Jozef De Witte jennen
-----------------------------------------
In een oerdegelijke Vlaamse middelbare Don Bosco-school werd een rondleiding gegeven voor de leerlingen van het 6de leerjaar om hen ervan te overtuigen hoe goed hun (hopelijk) toekomstige school wel niet is.Broeder overste liet zich tijdens de rondleiding, in vol enthousiasme, ontvallen dat moslims niet meer zijn van vieze gore varkens om maar duidelijk te maken dat die niet welkom zijn in zijn school.Voelt u mij al komen? Een extra nieuwsuitzending bij de vier dikke vette nullen zou geen rariteit zijn. Het land stond op zijn kop. De nieuwsuitzendingen, ook bij de meelopers van de commerciële subsidiepikkers, zouden zendtijd tekort komen. De nullen zouden er ook Ter Zake, Phara en Koppen meer dan één keer aan wijden met dhimmi’s als Youssef, gatlikkers als Vandersmeersch en Besmet, huilebalken als den Blèter en volksverraders als Lammen Bert. Leterme zou verontwaardigd een persconferentie beleggen en Vandenbroucke zou onmiddellijk de nodige maatregelen treffen.Het ging echter slechts over een ietwat domme immam - of is dat niet hetzelfde als voorzitter? -, van een of andere
moskeet in het Amsterdamse, die eventjes vergat om te liegen. “De islam is goed, een ander geloof is ook goed. (dat laatste is gelogen) Maar als je niet gelooft, is dat niet goed, dan ben je alleen aan het eten en slapen, dan ben je net als een dier, zoals een hond.” Heeft iemand in Vlaanderen er ook maar iets over gelezen of gezien in de “Vlaamse pers”? Ik niet. Zelfs fanatieke vrijzinnige logebroeder Klucht was doofstom. In Nederland zijn ze niet veel beter en moet er ook op het internet gezocht worden naar degelijke informatie.De Nederlandse dhimmi’s en wethouders doen nu al het mogelijke om het voorval als een misverstand voor te doen en het heilig boontje van de moskeet heeft nu zelf het lef om te zeggen dat hij bedoelde dat hij niet aanvaardt dat extremisten dit zo stellen, de huichelaar.Sterker nog. De multiculturele directie van de school is ferm in haar gat gebeten omdat een van de ouders dit voorval heeft “gelekt”. Zowat dagelijks gebeuren er in Vlaanderen al of niet “accidentjes” met allochtonen tegen autochtonen. Ook daar valt weinig of niets over te vernemen tenzij…Juist, tenzij “ze” het in een racistisch kader menen te kunnen plaatsen of “ze” niet anders kunnen wegens net iets té. Voor alle duidelijkheid: in dit apenland zijn allochtonen NOOIT racisten alleen maar slachtoffers van onze verderfelijke maatschappij. Een enkele keer zijn ze dader.Begrijp me niet verkeerd: ik hoor het de immam graag zeggen en vind dat dat zijn goed recht is. Alleen moeten ze daar dan de consequenties van dragen. Waar ze in Nederland geen last van hebben zijn francofonen. Ook die spuwen in het gezicht van de Vlamingen zonder de consequenties er van te willen dragen, integendeel, net zoals met de allochtonen worden ze bepamperd en beladen met zakken geld. Even gelijkaardig is hun veroveringsdrang.Nadenkertje: dacht u dat bilziek of Europa zo zouden staan springen mochten het geen moslims zijn om Kosova zijn zelfstandigheid te erkennen? De vuile rol van Amerika (sorry vrienden) niet te vergeten: er alles aan doen om de moslims Europa binnen te sluizen, zie ook hun inspanningen om Europa te overtuigen het Turkse paard van Troje binnen te halen. Maar de uitschuiver van en het oorverdovende stilzwijgen over deze toch oh zo gematigde moslim samen met de open grenzen van Europa zijn volgens mij een zoveelste bewijs dat onze politici én media bezig zijn West-Europa naar de verdoemenis te helpen.Iemand die ook maar een klein beetje volgt van wat er zo maar nu en dan uitlekt van wat er wordt verkondigd in mosketen weet dat honden eerder een koosnaampje voor “ons” is dan al het andere waarmee moslims worden gehersenspoeld. “Jongeren” worden er mee opgevoed van kleins af en steken hun minachting voor de autochtoon niet onder stoelen of banken. Dat uit zich vaak in kleine “onbenullige” situaties maar met een sterk confronterend gevoel voor de betrokkene. Een voorbeeldje: bent u ook al zo goed als omvergelopen in een supermarkt of op het voetpad? Ook breeduitzwierende kopvodden wagen zich wel eens aan dergelijk uit-mijn-weg gedrag. Nog niet meegemaakt? Dan moet u eens een dagje gaan winkelwandelen in Antwerpen.De struisvogelpolitiek en de instroom van moslims en andere gelukzoekers doet Europa op zijn grondvesten daveren en niemand van de poco’s doet er iets aan. Wat als er morgen een moslimpartij wordt opgericht? Hier zal dit niet gebeuren. Ik voorspel, indien men nu niet krachtdadig optreedt, dat de Sp.a binnen 15 jaar volledig is omgevormd tot een moslimpartij. De moslims hebben het goed begrepen. Versla de vijand als een kanker van binnenuit en niet met open vizier want dat is hen, in Europa dan toch, door de eeuwen heen nooit gelukt. En de oikofoben van de Sp.a staan er glunderend bij en zien het zelf niet. http://blog.seniorennet.be/aanklacht/

05 april 2008

Het varken is groot, het varken is machtig

onderstaande rode tekstje schreef ik als reactie in de Morgen, en het werd tot mijn verwonderng geplaatst en nog niet verwijderd, wellicht omdat de censuurdienst sliep of met vakantie was misschien ook gezien de uitspraak van Jozef De Witte:

a. griffon,
Jozef De Witte, vermits je vindt dat het mag: Je bent een grote klootzak, en ik hoop dat je winkel vlug opgedoekt zal worden. Voila dit had ik al veel eerder willen schrijven, en het lucht op, dus ga ik het nog vaker doen.


CD&V senatoren Els Schelfhout en Pol Van Den Driessche (ex VTM hoofdredacteur) willen dat de meda nog meer de lezersreacties filteren en censureren dan nu al het geval is, en dus zal ik het van hun binnenkort niet meer mogen schrijven. (echter liegen en bedriegen bij de tsjeven mag nog altijd)
Maar Jozef De Witte, leider van de Gedapo het CGKR, en beheerder van de miljoenendotatie
is formeel. 'Aanzetten tot geweld, haat of racisme kan niet. Maar schokkende en zelfs kwetsende meningen moeten kunnen.
Hij voegt er nog aan toe:"Iemand een klootzak noemen, moet kunnen. Aanzetten tot haat niet. Maar schokkende, verontrustende en kwetsende reacties mag je niet verbieden, zelfs al zijn ze wansmakelijk en grof. De geviseerde persoon kan per slot van rekening altijd nog een klacht bij de rechtbank indienen."

Zou Jozef nu een klacht tegen mij indienen via een advocaat betaald door zijn privégeld, of zou hij dat doen met het geld van de belastingbetaler, de Nationale Loterij of andere supporters?
Willen ze met hun commentaar pro forma nog eens doen alsof er hier vrijheid of gelijkheid van mening bestaat.
Wie bepaalt er wie er wat mag zeggen, wat beledigend is en wat een opinie? Is dat het cgkr of de grondwet?
Wanneer is het haat?
Het aaneensgeschakeld tonen van feiten en bewijzen, het bekendmaken van statistische gegevens die aantonen wie de criminelen zijn, wie de profiteurs?
Wanneer er staat: Islam will rule the world of wanneer er staat dood aan Wilders?
Vuile bruine fascistische mestkevers roepen mag wel van van Jozef, maar niet Waalse ratten rolt uw matten, of eigen volg eerst.
Het filmpje hieronder op mijn blog van een moslimvrouw die slaag krijgt van een man omdat ze geen hooddoek draagt is zo blijkt ook niet toegelaten en dient te worden weggefilterd.
En zo kunnen we nog blijven doorgaan.

Jullie mogen blij zijn dat ik de film Fitna niet mee heb mogen maken, want de realiteit is nog veel erger en gruwelijker. Jullie mogen Wilders nog dankbaar zijn want jullie bij het cgkr en alle moslims weten dat nog meer Fitna dit binnen de wereld van de Islam, de godsdienst van vrede en tolerantie, nog meer geweld zou rechtvaardigen. Daarvoor bestaat bij jullie alle begrip en respect zelfs.

Maar Jozef, jij bent toch nog een Kafaar niet? Zo iemand tegen wie uw moslim medewerkers en vrienden mogen liegen over wat er in de moskeeen en in de straten wordt gezegd en welke voorbereidingen er al worden getroffen?
Of bent je nu Arabisch aan het leren en de Koran aan het bestuderen?
Is dit wel om meer te weten te komen van de belagers van onze cultuur, vrijheden en rechten en ze te kunnen ontmaskeren?
Of leer je die omdat je zelf al bekeerd en gehersenspoeld werd en je nu een van hun bent?
Wordt je inmiddels privé of anderzijds ook al gesponserd door een Arabische
oliesjeik, of verneuk jij je volk echt uit overtuiging?
Of misschien uit pure kruiperigheid voor het regime aan wie je je riante baan en inkomen dankt?
Met elke fatwa die je uitspreekt, met elke positieve discriminatie die je voorstaat, met elke muilkorf die je oplegt, groeit het het verzet en het besef dat uw kraam en koranschool dringend dicht moeten.
Dan kunnen we al dat geld eens aan eigen volk besteden, of aan de enkele reis naar een islamitisch paradijs voor uw vrienden die zich hier nooit zullen gedragen en thuisvoelen.

Een maat voor het toenemend verzet en mag het groeiend aantal medewerkers zijn dat reeds voltijds ingezet wordt door mediabedrijven en instanties om de reacties van de burgers te sencsureren en weg te kuisen.
Tel daar nog bij het aantal medewerkers dat de opdracht heeft de statistieken, de onderzoeken en de polls te vervalsen en te manipuleren, maar ook alle medewerkers die ingezet worden om mensen op te sporen, te verklikken, artikels te schrijven, evenementen en concerten enz te organiseren, en we hebben een echte manipulatiemachine. Een apparaat dat met heimwee evolueert naar dat uit de hoogdagen van de Sovjetunie, China en Cuba.
Hieronder vervolg van het artikel waaruit dit alles mag blijken:

De meeste (wellicht alle) mediabedrijven filteren de reacties van lezers nu al op zaken die niet kunnen, zo blijkt. Alle reacties van de lezers van De Standaard komen eerst in een centrale databank terecht en om pas na goedkeuring te verschijnen. "Aanzetten tot racisme en dergelijke komt er uiteraard niet op", stelt webmaster Jeroen Overstijns. "En te persoonlijk worden, is ook niet de bedoeling."Bij De Persgroep werken momenteel twee moderatoren fulltime om alle reacties te bekijken. "Dagelijks komen er zo'n 5.000 reacties binnen", legt Bart Franssen, die instaat voor de de sites van de Persgroep (HLN.be en demorgen.be), uit. "Het is dus niet ondenkbaar dat er eens eentje door de mazen glipt. Enkele jaren geleden zijn we op de vingers getikt door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, sindsdien werken we nauw samen. We zitten geregeld samen om de situatie te bespreken."

Van mij mag iedereen alles zeggen en schrijven, dat is het beste , dan weten we ook direct met wie we te doen hebben. We zijn groot genoeg om zelf te kiezen wat we willen lezen en schrijven.
Of streeft Jozef naar voorafgaande inzage en voorcensuur zoals men die bij Fitna al wou toepassen?
Daarom leg ik dit vraagje al ter controle voor:
Mag ik dit hieronder nu schrijven of niet?
Het varken is groot, het varken is machtig. Er is maar een god en dat is het varken.
En zo ik dit niet mag schrijven maar het toch doe, neem ik aan dat u dan wel begrip zult kunnen opbrengen voor diegenen die mij in naam van de Islam, godsdienst van de vrede, met de dood zullen bedreigen?

04 april 2008

Levenslang voor zwaaien met vlag

Brussel,-
De leider van het Vlaams Belang (Rechts extremistische afscheidingsbeweging voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen), Bruno Valkeniers, is donderdag in Antwerpen tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij vorig jaar ten overstaan van de Belgische Koning Albert II met de vlag van zijn beweging zwaaide, (een leew van sabel op een veld van goud).
Bruno Valkeniers werd veroordeeld wegens hoogverraad. Zeker negentien andere Vlaams Belang leden blijken de afgelopen twee maanden in verband met het incident al tot gevangenisstraffen van tien tot twintig jaar te zijn veroordeeld. De Belgische pers heeft nauwelijks aandacht geschonken aan de zaak.
Het incident deed zich vorig jaar 11 september voor tijdens een door koning Albert II geleide plechtigheid in Brussel. Het Vlaams Belang was een vrijwel genegeerde vergeten organisatie in het overwegend christelijke Vlaanderen, tot daar geweld uitbrak tussen moslims en christenen. In drie jaar tijd vielen er negenduizend doden. De meeste slachtoffers van geweld, dat werd geïnitieerd door elders uit de wereld afkomstige islamitische bendes, waren christenen.

Bent u geschrokken door dit bericht? Kan uw hart daar niet goed tegen? Strookt dit bericht niet met uw politieke of religieuze doctrine of uw politiek correcte multiculturele visie of verloochening van de eigen cultuur?
Vindt u dat Kosovo, Tibet, Slovakije, Montenegro, Koerdistan en wel onafhankelijk mogen zijn , maar Vlaanderen toch niet??

Het artikel met wereldnieuws komt nochtans uit de Standaard,
waarin enkel namen en plaatsen werden veranderd.

De journalisten van de politiek correcte media staan er niet bij stil hoeveel gelijkenis er al bestaat met wat hier gebeurt. Het is nog niet zo erg maar het lijkt een profetie.
De aanpak van de Vlaams Belang parlementairen en betogers in Brussel, en het oppakken van Vlaams Belang betogers die deelnamen aan een betoging tegen de verdrukking en voor de vrijheid van Tibet vervullen geleidelijk deze profetie.
Die gelijkenissen en de evolutie vallen gelukkig ook meer en meer Vlaamse burgers burger op.

De selectie, timing en manipulaties van statistieken onderzoeken en berichtgeving zijn door de verbetenheid en de opdringerigheid van het politiek correcte gelijk zo sterk in contrast met de waarheid, dat zelfs de domste koe van boer Bavo doorheeft dat ze belazerd ende belogen wordt.

Hoe begint het, hoe evolueert het, en hoe eindigt het? Daarvoor moet nu en binnekort gekozen worden voor het onomkeerbaar is en dus te laat.

Een ding is zeker, de koning zal altijd de koning willen blijven, en zijn ministers altijd de ministers, al zal dit dan van een ander volk zijn met een ander verleden.

Voor de macht en de grote financiële belangen verkwanselen ze ons plekje onder de zon, alsof we er niet zijn en er nooit geweest waren.

Ze gebruiken daarvoor onze welvaart en spaarpot om hun nieuwe Belgische kiezers te kopen met uitkeringen, cadeau's, positieve discriminatie....
En waarom zouden ze zich schamen, iedereen aan de top in Europa doet dat.

Ik wordt misselijk terwijl ik dit schrijf want ik zie elke dag verloren gaan wat ons als volk bindt, en dat is geen anachronistisch koningshuis dat nooit het onze is geweest, noch de politici die we in deze schijndemocratie mochten kiezen, maar die nooit voor ons kozen.

De ONDERdanen , met de klemtoon op onder, dat zijn wij Vlamingen in hun ogen.

Ik hoop alleen dat we morgen nog met genoeg zullen zijn want de immigratie die de macht van het establishment moet bestendigen nadert als een pletwals.
Nee het is niet alleen om de au pairs, de kuisvrouwen, tuinmannen van de elite en politici, waarvan ik me afvraag wie daar zoal gebruik van maakt, het gaat om nog veel meer dan alleen het makkelijke leven dat zonder migratie gevaar loopt.

Wie is voor migratie? Toch niet de vakbond van de arbeiders? Toch niet de kleine KMO's en zelfstandigen? Want het is door de aanvoer van aanbod te verhogen dat de prijs van arbeid, en dus het loon wordt laag gehouden. Stel je voor dat een metser een vuilnisman of een automonteur even veel zou gaan verdienen als een advocaat, dat kan toch niet.
Dan hadden de vakbonden niet moeten gaan betogen in Ljubiljana voor de verhoging van de koopkracht.
De vrije markt, het credo van Europa, waar de wet van vraag en aanbod moet gelden voor de haute finance maar niet voor de gewone mensen.
De grote ondernemingen gaan migratie aanwenden om hun machtspositie ten opzicht van de kleine ondernemingente verstevigen. Zouden ze op het vlak van arbeidskrachten ook niiet roeien met de riemen die er zijn?

Hier het oorspronkelijke artikel:

JAKARTA - De leider van de RMS (Republiek der Zuid-Molukken), Johan Teterisa, is donderdag op het Indonesische eiland Ambon tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij vorig jaar ten overstaan van de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono met de vlag van zijn beweging zwaaide.
Teterisa werd veroordeeld wegens hoogverraad. Zeker negentien andere RMS-leden blijken de afgelopen twee maanden in verband met het incident al tot gevangenisstraffen van tien tot twintig jaar te zijn veroordeeld. De Indonesische pers heeft nauwelijks aandacht geschonken aan de zaak.
Het incident deed zich vorig jaar juni voor tijdens een door Yudhoyono geleide plechtigheid in de Molukken. De RMS was een vrijwel vergeten organisatie in de overwegend christelijke Molukken, tot daar in 1999 geweld uitbrak tussen moslims en christenen. In drie jaar tijd vielen er negenduizend doden. De meeste slachtoffers van geweld, dat werd geïnitieerd door elders uit Indonesië afkomstige islamitische bendes, waren christenen.
Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken zei vrijdag dat de Nederlandse regering de veroordeling van Teterisa en de negentien anderen betreurt en de veroordeling bilateraal en in EU-verband aan de orde zal stellen.

De Republiek der Zuid-Molukken werd in 1950 uitgeroepen nadat Nederland de soevereiniteit van Nederlands-Indië had overgedragen aan de Indonesiërs. Het jaar daarop voerde het Indonesische leger een invasie uit op Ambon, waarop de RMS-regering uitweek naar het eiland Ceram. Van daaruit werd een guerrillastrijd gevoerd. svw

02 april 2008

Wie zegt er dat vrouwen een hoofddoek willen dragen.?

Fitna liet niet alle moslimgeweld en moslimdoelstellingen zien. Weer een multiculturele mythe ontmaskerd met een filmpje. Welke vrouw hier in Vlaanderen wilt de leugen van vrijwillige hoofddoeken, niqaab's of burqa's nog geloven en verdedigen? Waar zijn de dolle mina's, de vrouwenrechten activisten, de schreeuwers om gelijke kansen, de feministen. Waar blijft de openlijke verontwaardiging van Miet Smet, Kathleen Van Brempt en andere vrouwelijke politici? Ik als man vindt het in hun plaats nodig om alvast de rechten van mijn vrouw en mijn dochters maar ook alle andere vrouwen, waar ook ter wereld te verdedigen. Vrouwen met eergevoel, die houden van hun vrijheid en gelijkheid, en die niet terug naar de middeleeuwen willen worden gestuurd kunnen in de toekomst beter voor het Vlaams Belang stemmen. De enige partij die echt om vrouwen geeft. Omdat onderstaand filmpje door censuur al snel werd verwijderd plaats ik
het filmpje direct vanop mijn computer.
Hier de melding van censuur op mijn Youtube account:
Woman beaten and forced to wear a niqaab 01:10 Here is shown how women are treated when they don't cover up with a scarf, Niqaab or burqa. Men are allowed to beat their wife, a Here is shown how women are treated when they don't cover up with a scarf, Niqaab or burqa. Men are allowed to beat their wife, and here is one of the life examples. They, and especially women, who say that women wear these clothing out of free will must rapidly change their opinion. Where are the womens liberation organisations, the politicians and the political activists to condamn and forbid completely and everywhere this retarded, repressing and humiliating religious veiling of women. (meer) (minder) Labels: islam womenrights headscarf vrouwenrechten hoofddoek vrouwenmishandeling Aantal keren bekeken: 16 Reacties: 0 Toegevoegd: di 01 apr 2008 17:35:16 PDT Uitzenden: Openbaar Geweigerd (ongepaste inhoud)


.ExternalClass, .ExternalClass h1, .ExternalClass h2, .ExternalClass h3
{font-family:Arial, sans-serif;color:#000;}
.ExternalClass h1
{font-size:24px;font-weight:normal;}
.ExternalClass h2
{font-size:18px;font-weight:normal;}
.ExternalClass h3
{font-size:14px;font-weight:bold;}
.ExternalClass hr
{margin-bottom:10px;height:1px;color:#999;background-color:#999;border:0;}
.ExternalClass p, .ExternalClass td, .ExternalClass li
{font-size:13px;line-height:16px;color:#000;}
.ExternalClass .EC_video_box
{width:120;border:1px solid #CCC;padding:5px;}
YouTube Broadcast Yourself™
Beste lid:
De onderstaande video is om zijn ongepaste aard verwijderd nadat deze door leden van de YouTube-community is gemarkeerd en door YouTube-personeel is beoordeeld.
Woman beaten and forced to wear a niqaab: http://www.youtube.com/watch?v=mJGKh6JRuLI
Raadpleeg onze Gebruiksvoorwaarden, Communityrichtlijnen en het Helpcentrum voor meer informatie over welk videomateriaal wel en niet is toegestaan op YouTube.
- Het YouTube-teamMeer schokkende filmpjes zullen volgen. Ik hoop dat de bezoekers een sterke maag hebben.

Uit mijn archief van vorig jaar putte ik nog dit verhaal kompleet met foto. Nee curieuzeneuzen, dit is niet Anke Vandermeersch, wij waren ze voor.


De maagden zijn tegenwoordig steeds meer geen echte maagden meer. Blijkbaar hebben multiculfiguren, die de achterlijke gebruiken van de islam verdedigen en mee in stand helpen houden, een zetpil ontwikkeld waardoor de niet maagdelijke bruid toch kan bloeden op haar huwelijksnacht. Zoals het daar gebruikelijk is wordt een laken met het bloed na de de eerste geslachtsdaad van de man en de submissie van de vrouw, aan iedereen getoond als een trofee. Het is de lezer wel duidelijk dat om bloed te toveren op een laken er wel vaak gewelddadig, op zijn minst onzacht, te keer zal worden gegaan, en deze eerste seksuele ervaring van de vrouw eerder een traumatisch gebeuren, ja zelfs een verkrachting is. Het maagdenvlies zit eigenlijk bij die jaloerse hitsige macho mannnen tussen hun oren en omklemt hun door religie verschrompelde hersenen. Zou daar geen operatie of een pil voor bestaan? Als er daarna bloed uit hun oren komt , dan ben ik gerust, want dan zijn ze genezen. Dat vrouwen in die wereld dat blijven slikken en gedwongen worden dat te ondergaan is een schande. Waar zijn al die linkse-multicul-trutten nu om hun geslachtsgenoten te verdedigen? Of is dit iets waarvan wij Vlamingen, zoals van andere achterlijke onderdrukkingssymbolen als hoofddoeken en dichtgenaaide vagina's, geen last mogen hebben?Ik ben als man meer feminist dan de meeste vrouwen, en ik huiver van de gedachte dat dit ooit mijn achterkleinkinderen zou worden aangedaan door religieuze imbecielen. Omdat ik geen toekomst voor de volgende generaties wil zoals op de foto, zal ik mij altijd en tot mijn laatste snik blijven verzetten.


01 april 2008

The religion of fear by Pat Condell

Deze man is gewoon briliant en zou een nieuwsstation moeten leiden.
Ik hoop dat iedereen genoeg Engels verstaat. Ondertitels zouden welkom zijn maar ik weet niet hoe ik dat aan boord moet leggen.
The religion of fear

Maar soms denk ik...

Ach, maar voor wie schrijf ik dit, voor de enkele lezers van mijn blog, die ik eigenlijk niet moet overtuigen, en voor een op het internet verloren gelopen ziel die dit toevallig zal lezen, en misschien als angsthaas liever alles houdt zoals het was en wegklikt in plaats van erover na te denken.
Met wat geluk winnen we één zieltje per keer, niet genoeg om de tsunami aan vreemdelingen te stoppen.
Maar misschien moeten we van strategie veranderen, niet open deuren intrappen, maar onze artikels en opiniestukken sturen aan de apathische Vlamingen, ja zelfs aan onze tegenstanders.
We komen immers niet vooruit door de reeds bekeerden nogmaals te bekeren.

Ik voer mee strijd en campagne, al is dit niet op de bewonderbare wijze met een Vlaamse vlag zoals laatst Voorpost in Kraainem.(maar dat kan nog komen)
Ik dank via deze weg hen die er telkens weer staan, en mij herinneren aan The Neverending Story, waarin geloof, volharding en de laatste korrel zand voldoende waren om ermee het land te redden.
Ook wij hebben recht op onze droom, op een volk dat staat wordt.

Daarom stuur ik vanaf nu mijn opiniestukjes ook aan enkele mensen van wie ik weet dat ze nog voor het Vlaams Belang stemmen, die gelaten bestolen en bedrogen worden, gehersenspoeld zijn door vakbonden en logebelangen, die nog geen Vlaamse reflex hebben, die bestolen, geleefd en gemend worden door klassieke partijen, alle ziek met Tsjevenstreken.
Misschien kunt u dat ook?

The World according to Garp, excuseer Gatz:

'De situatie in Brussel verslechtert', zegt ook Brussels en Vlaams parlementslid Sven Gatz (Open VLD). 'Er zijn steeds meer armen. Een derde van de Brusselse kinderen wordt geboren in een generatie-arm gezin.'

Hij doelt hiermee op de immigranten zo blijkt en bedoelt hiermee dat ze al meer dan een generatie hoofdzakelijk leven van een vervangingsinkomen, het OCMW en kindergeld.

Volgens Gatz is de internationale migratie de oorzaak van de dualisering in Brussel. 'De witte Brusselse middenklasse wordt oud en sterft. Ze wordt vervangen door migranten die uit kwetsbare bevolkingsgroepen komen.
Diegene die in dit land toekomt en niets kan of weet is uiteraard kwetsbaar, en kan dus beter niet komen of terugkeren. Maar kwetsbaar is synoniem voor makkelijk geld gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs, gratis voorzieningen,… en de bron van inkomsten van sociaal werkers, straathoekfiguren, advocaten, sommige ambtenaren enz…
De jongeren uit de middenklasse verkiezen de Rand rond Brussel. Ondertussen wordt het zuidoosten van Brussel onbetaalbaar voor de modale Brusselaar, omdat het wordt ingenomen door mensen die voor de internationale instellingen werken.'
Men moet al goed gek zijn om in Brussel te willen blijven wonen. Diegene die het kan verkoopt zijn eigendom aan een projectontwikkelaar en vertrekt.
Ik zie geen enkel argument waarmee men de rijkere mensen uit hun landelijkere villa’s naar Brussel zou kunnen doen verhuizen om er de criminaliteit en de problemen te gaan opzoeken.

Gatz pleit voor een degelijk inburgeringsbeleid en een strengere aanpak van de instroom migranten.
Ik ga nu wat denigrerend familiair doen Sven.
Is het niet jouw partij die mee in de regering zit en voor immigratie ( om het even of het nu economische genoemd wordt, of anders) de deur nog eens open zet. Die zelfs een minister (Milquet) uit het Brusselse tolereert die tienduizenden illegalen wil regulariseren. De betekenis van het voorvoegsel Open bij VLD wordt iedereen nu duidelijk.
Ben jij toen rechtstaand en fel beginnen protesteren tegen de migratie. Heb je je ontslag aangeboden, of ben je blijven zitten als een laffe vijg?
Welk inburgeringsbeleid, wat moeten ze concreet doen, en wie mag dat weer betalen? En heeft naiëve Sven zich al eens afgevraagd of de migranten ingeburgerd willen worden, of ze zich daartegen niet verzetten, en welke machtsinstrumenten hij wilt ingezet zien om daartoe te verplichten?
Is het niet zo Sven dat het nog eerder jij zult zijn die bij hun zal moeten inburgeren? (tenzij je tijdig kunt vluchten)
Wanneer het je echt te veel wordt Sven, mag je aanstaande donderdagnamiddag tijdens de tv uitzending de kansel in het parlement bestijgen, en ons uw boodschap, moed en oprechtheid tonen door de immigratie openlijk af te keuren en op te stappen uit je partij.
Sven, ik zit alvast donderdag te kijken!

Het antwoord van Sven Gatz:
Geachte,

Dank voor uw reactie, al heb ik begrepen dat die niet meteen constructief bedoeld is. Het zij zo.
In het regeerakkoord van de federale regering staat, onder Open Vld-impuls, dat er werk zal gemaakt worden van criteria voor economische migratie en dat gezinshereniging zal verstrengd worden. Dat zal een duidelijke verbetering zijn.
Uit uw mail leid ik af dat u al helemaal niet in migratie gelooft maar dat is een andere discussie waar wij het niet eens zullen raken. Ik ga er dan ook mijn tijd niet in steken.

Vriendelijke groeten,

Sven GatzVlaams Volksvertegenwoordiger

Over migratie zegt hij zullen we het niets eens geraken, dus is hij voor verdere immigratie en blijft de poort tot de OCMW van de wereld wagenwijd open, tenzij de kiezer hem volgende keer
verplicht een andere baan te gaan zoeken. VLD onder de kiesdrempel is ons doel!

Brusselse gaspillonomie, verkwistonomie of de nakende dood van Manneke Pis

Als de PS het nu al (pas) durft zeggen:
"De sociale kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter in Brussel. 'Die kloof vormt een reëel gevaar voor de stad en haar toekomst", zegt de Brusselse minister-president, Charles Picqué (PS).

Wie zal de kloof weer moeten dichten? Aangezien wij wel weten dat “de nieuwe Brusselaars” geen exporterende economie en werkgelegenheid zulle creëren, en het Marchemal plan Wallonië evenmin in staat zal blijken, blijft alweer het Vlaamse zweet dat zal worden aangesproken. Een eerste dotatie van ettelijke miljoenen, zeg maar roversbuit, is al vanuit Vlaanderen naar Brussel vertrokken, en meer zal volgen.

'Brussel wordt belangrijker als internationaal uithangbord. Dat is een goede zaak, maar terzelfder tijd verloederen de oude wijken', zegt minister-president Picqué.

Liefst zou hij met Vlaams geld de prachtwijken en allochtonengetto’s van Brussel verbouwen en ter beschikking stellen van de allochtonen, en zo hun politieke achterban en toekomst veilig stellen. Die internationalisering is de dood van Brussel als Vlaamse stad die na 17 uur geleidelijk in een spookstad verandert en allerhande bendes uit de getto’s meer en meer controle krijgen.
De regimepolitiechef kwam onlangs in opdracht vertellen dat er minder criminaliteit is in Brussel. Dat kan kloppen want de statistieken worden zoals gewoonlijk aangepast en vervalst. Veel misdrijven worden niet meer aangegeven, de Brusselaar met centen is uit de stad gevlucht, en de moslims bestelen elkaar niet , maar alleen de kaffaar (kafir).
Alleen de zones rond de Koningsstraat, het Parlement, het koninklijk paleis, de Grote Markt en Manneke Pis worden degelijk bewaakt, daarbuiten nemen de gevaren met elke kilometer exponentieel toe. De no-go zones zijn alle niet naïevelingen wel bekend en worden al omschreven in reisgidsen. Iedereen ontvlucht ’s avonds Brussel, en velen hebben er de uren auto- trein- en busreis voor over.
Verder zegt Piqué:
'Als Europese hoofdstad trekt Brussel internationale kaderleden en ambtenaren aan. Tegelijk is het aandeel laaggeschoolden in het gewest aan het stijgen. Tien procent van de bevolking in Brussel is analfabeet.'
Wat een weldaad, wij mogen straks vanuit Vlaanderen het onderwijs betalen van al die analfabeten of bijna analfabeten en dit op een ogenblik dat er nood is aan zeer hooggeschoolde technologen en wetenschappers. ( die vrijwel onmogelijk uit laag ontwikkelde landen kunnen komen, en zo er al aanwezig, zeker niet zonder voor die landen nefaste braindrain)
En gaat hij verder:
Cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie geven aan dat de kloof tussen arm en rijk in het Brussels Gewest in amper vier jaar tijd aanzienlijk gegroeid is. Tussen 2001 en 2005 is het aandeel van de 10 procent armste Brusselaars in het totale inkomen van het gewest gehalveerd.
De kloof zou nog groter zijn mocht de illegale handel, de drugstrafiek, de belastingontduiking, het OCMW toerisme en misbruik, de onterechte uitkeringen en de criminele inkomsten aan banden worden gelegd en ernstig aangepakt worden. En dan zijn in de statistieken niet eens met de tienduizenden illegalen rekening gehouden.
En nog verder:
Het aandeel van de 10 procent rijkste Brusselaars is over diezelfde periode van 29 procent naar 34 procent gestegen.
Dit kan kloppen, want de Koninklijke familie en de hopen politici en Europese ambtenaren hebben in die periode hun inkomen fors opgetrokken. Betaald door wie ???
En welke Brusselaars? Diegene die pro forma nog in Brussel wonen, maar in het echt in Knokke of Marbella?

en verder..
“Ook een studie van het Brussels Observatorium, dat de Brusselse arbeidsmarkt bestudeert, omschrijft de situatie als 'verontrustend'. Bovendien concentreert de armoede zich in centrale wijken van het gewest.”

‘Verontrustend’ is hier een eufemisme voor dramatisch, wat de alerte Vlaming die al eens in Brussel buiten het centrum komt, al lang heeft begrepen
Welke ondernemer haalt het in zijn hoofd om in die getto’s (of “prachtwijken”) werkgelegenheid te gaan creëren en daarmee zelfmoord te plegen.
Wat voor een echt bedrijf zou economisch, rendabel en veilig kunnen worden gerealiseerd en geëxploiteerd in die wijken?
Is er iemand die daar zijn spaargeld, hetzij veel of weinig, daarin zou riskeren?
Laat hij zich dan vooral meteen melden bij de PS en Charles Piqué.

Maar geen nood, ze gaan de belastingelden en begrotingsoverschotten van de Vlamingen aanspreken om er sociale economie mee te creëren.
Dat is dan weer een eufemisme voor economie die er geen is.
Economie die geld kost, en nooit wat opbrengt hoort gaspillonomie te heten ( naar het Franse werkwoord gaspiller = verkwisten; in het Nederlands verkwistonomie)