Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 april 2008

Geheel in de geest van de grote leider, en het rode boekje.

Nauw aansluitend bij mijn vorig artikel plaats ik een kort stukje van Björn Roose, getiteld:
Een licht geval van woordovertolligheid …
“In Noord-Korea werden ongeautoriseerde manifestaties van te voren strikt verboden.”
Dat
schrijft Het Laatste Nieuws vandaag.Al goed dat geautoriseerde manifestaties niét werden verboden …En over de verplichte - aldaar “geautoriseerde” genoemd – manifestaties (zie foto hierboven; let op de “men in black” die voor de, euh, “coördinatie” moeten zorgen) zullen we het maar niet hebben zeker ?

Om zoiets in een krant te schrijven moet moet men toch al kapot geïndoctrineerd zijn in het linkse gedachtengoed. Gebeurde dit thuis, in de school, de jeugdbeweging of in de partij?
Een fijn voorbeeld van het soort "kwaliteitsjournalisten" dat dagelijks de geschiedenis en realiteit verkracht en herschrijft, naar het voorbeeld van de kranten in het land van de bewonderde grote leider Kim Jong Il. Ze vinden het hun missie hun lezers, oud als jong, te vergiftigen met hun kromme ideologie en linkspolitieke voorkeur al doen ze dit waarschijnlijk al reflexmatig en onbewust.

Is er nog wel hoop voor zulke journalisten? Zelfs een bootkamp organiseren waarmee ze terug naar school moeten, gaat wellicht niets meer uithalen. Voer eerder voor psychologen en psychoanalysten.

Misschien moeten ze een baan zoeken bij Dag Allemaal of Story, daar mogen ze inherent aan de doelstellingen liegen zoveel ze willen, al zal het dan over de nieuwe man van Phaedra, Betty of Britney Spears moeten gaan.

Geen opmerkingen: