Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 april 2008

Maar soms denk ik...

Ach, maar voor wie schrijf ik dit, voor de enkele lezers van mijn blog, die ik eigenlijk niet moet overtuigen, en voor een op het internet verloren gelopen ziel die dit toevallig zal lezen, en misschien als angsthaas liever alles houdt zoals het was en wegklikt in plaats van erover na te denken.
Met wat geluk winnen we één zieltje per keer, niet genoeg om de tsunami aan vreemdelingen te stoppen.
Maar misschien moeten we van strategie veranderen, niet open deuren intrappen, maar onze artikels en opiniestukken sturen aan de apathische Vlamingen, ja zelfs aan onze tegenstanders.
We komen immers niet vooruit door de reeds bekeerden nogmaals te bekeren.

Ik voer mee strijd en campagne, al is dit niet op de bewonderbare wijze met een Vlaamse vlag zoals laatst Voorpost in Kraainem.(maar dat kan nog komen)
Ik dank via deze weg hen die er telkens weer staan, en mij herinneren aan The Neverending Story, waarin geloof, volharding en de laatste korrel zand voldoende waren om ermee het land te redden.
Ook wij hebben recht op onze droom, op een volk dat staat wordt.

Daarom stuur ik vanaf nu mijn opiniestukjes ook aan enkele mensen van wie ik weet dat ze nog voor het Vlaams Belang stemmen, die gelaten bestolen en bedrogen worden, gehersenspoeld zijn door vakbonden en logebelangen, die nog geen Vlaamse reflex hebben, die bestolen, geleefd en gemend worden door klassieke partijen, alle ziek met Tsjevenstreken.
Misschien kunt u dat ook?

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste Antoine,
geef de moed niet op, jou "stukjes" zijn zéker het lezen waard.
Natuurlijk kan Ray DB op meer lezers rekenen maar je moet wel beseffen dat dààr dagelijks +-8 nieuwe columns verschijnen. Heer Ray heeft dan ook veel tijd plus een schare trouwe medewerkers(m/v).
Als (sterk) Vlaamsgezinde vindt ik dat IEDERE stem "van tel" is; dus: OOK UW stem 92503

A. Griffon zei

Oh, ik gun Ray's succes van harte, en ik ben zelf een zeer trouwe bezoeker en occasioneel neemt hij een stukje van me over. Zo productief als Angeltjes hij worden is niet mijn doel.
Toch blijft zijn blog ook hangen binnen het wereldje gelijkgezinden dat niet meer overtuigd en bekeerd moet worden.
Eigenlijk moeten we vaker eens een artikel schrijven gericht op en aan een publiek dat nog niet komt lezen, dat nog steeds voor de CD&V-tsjeven de VLD of de SPA stemt.

Dank voor de aanmoedigingen, maar ik kzn u bevestigen dat dit artikel niet uit wanhoop of uit naijver werd geschreven maar als een reflectie en aansporing.
We zullen doorgaan.

Anoniem zei

Beste Vlaamse vriend ;

om meer reacties te krijgen zou het misschien aangewezen kunnen zijn de verificatie te vereenvoudigen. ik reageer niet graag anoniem en nog minder geef ik graag mijn email adres bloot aan eenieder.

wat betreft uw artikel: volgens mijn bescheiden mening is het tijdstip aangebroken om eens eindelijk een Vlaamse krant uit te geven. Freddy Van Gaever heeft hierover al eens gepolst maar blijkbaar durft niemand het aan. nochtans is de tijd er rijp voor en heeft zo'n project kans van slagen. immers, vele mensen zijn de eenzijdige po-co berichtgeving van de bestaande media kotsbeu. en op deze manier (een échte Vlaamse krant) zou 'het woord' zich optimaal kunnen verspreiden tot in alle huiskamers en kroegen, stations en wachtkamers allerhande.

beste groetjes en doe zo voort.

A. Griffon zei

"om meer reacties te krijgen zou het misschien aangewezen kunnen zijn de verificatie te vereenvoudigen."
Wat bedoelt u hierme????

Een krant uitgeven is duur, men heeft niet alleen hoge vaste kosten, maar ook geen inkomsten.
Wij beschikken niet over een arabisch mecenaat om dit te financieren en de adverteerders zullen wel wegblijven.
Een prijs wilt de lezer niet meer betalen en dus zou het nog lukken indien de krant gratis zou zijn zoals de Metro. Bovendien zijn er grote logistieke en distributieproblemen, waardoor dit project zeer kwetsbaar wordt want kan platgelegd worden via vakbonden, blokkades van leveranciers, intimidatie van adverteerders en distributeurs en dagbkladhandel enz....

Ware het mogelijk zonder dergelijke enorme risico's, er waren al professionele journalisten en ondernemers op gesprongen.

Een grote internetkrant lijkt wat, maar iedereen zit te graag in zijn eigen hokje, want ook binnen rechts zijn er verschillende strekkingen.
Alleen met een eigen e-krant, een eigen blog ontloopt men censuur, en dan nog is er de Gedapo van Youssouf De Witte.

Maar ideeen en projecten om krachten te bundelen of nieuwe middelen en technologie aan te wenden hebben mijn volle aandacht maar ook medewerking zo mij dit haalbaar lijkt.

Duplo zei

Beste

Gisteren plaatste ik nog bij Angeltjes, zie http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=1790 het volgende:Als ik zo goed kon schrijven als u zou ik dagelijks de pers bestoken. Ik ben niet alleen woedend omwille van zoveel domheid en vooral bewuste leugens die worden verspreid door "onze vrije" pers maar vooral ontgoocheld in de machteloosheid die mij overvalt.

Ik zou het willen uitschreeuwen maar dan is het net als in een droom: er komt geen geluid uit.

Terwijl ik naar nog maar eens een nummertje "global warming" zit te kijken op de nullen heb ik mijn poging om mister Humvee ook eens mijn gedacht te zeggen stopgezet. Mijn inspiratie laat het de laatste tijd, ik vermoed wegens mijn angst en ontgoocheling over wat er in Vlaanderen (verbelgisering = verwaalsing) en Europa (islamisering) aan de gang is.

Dhimmi van Humbeeck zal straks mogen zeggen: aber, ich habe es nicht gewust.

Het is méér dan 5 voor 12 om de grenzen te sluiten, de koppen te tellen en de (immigratie)wetten na te leven. Al vrees ik dat het al over enen is.

***************
Of om het met de woorden van Stradi te zeggen: "Ik ben jaloers op Jef Klak en andere Jul kabassen die je alles zullen vertellen over voetbal of de duivensport, heerlijk zo zorgeloos door het leven kunnen gaan. Ook zij gaan stemmen."

Eigenlijk zit daar de kern van het probleem. De poco-bonzen weten dit maar al te goed en buiten dit gegeven uit. Zie maar naar de tsjeven, tegen 15 juli wordt verkondigd dat één borrelnootje een grote staatshervorming inhoudt. De "die-hards" binnen de tjeven worden ofwel gepaaid met een of ander lukratief jobbeke ofwel doodgezwegen ofwel verketterd als extremisten. Kous af. Of beter Leterme & co: broek af.

Het valt te vrezen dat het nog veel erger moet worden vooral Jan met de Pet en Mie met de klak hun ogen zullen opengaan. Dat is niet pejoratief bedoeld want dit geldt zeker voor hoger opgeleiden en universitairen. De kiezer denkt vaak enkel na over zijn politieke keuze op momenten van verkiezingen. En wie laat wie in welk beeld? Op de eerste plaats de nullen met hun overweldigende TV en radio positie.

Het belangrijkste is de "setting" van de politiekers in de ontspanningsprogramma's waar heel subtiel wordt bepaald wie goed en slecht is.

En Jan en Mie laten zich vangen.

Houd de moed er in! Ik heb me alvast opgegeven om mij actief voor de partij in te zetten in mijn gemeente!

Groetjes,

Duplo