Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

09 april 2008

Wij, de honden


Dank aan Duplo van de blog Aanklacht voor het onderstaande geleende artikel.

Hoe vaak en hoe duidelijk moeten wij nog schrijven?Is het omdat ze bij de multicullers en de linksen niet meer kunnen lezen, want zoals je zegt Duplo, de achterban van de socialisten wordt met de dag dommer.
Dat mag ook blijken uit de nieuwe lichting politieagenten waar, tot spijt van alle multicul aanhangers geen enkele allochtoon bij was. Geen enkele slaagde in zijn examen en alle hadden ze een zeer slechte kennis van het Nederlands.
Soms denk ik dat we ons op onze blogs te veel herhalen, maar we kunnen niet anders.
Alle dagen staan dezelfde alarmerende berichten in de krant.
Zoals jij wordt ik dan boos, en ik zie ook bij jou dat dit tot een scherpere pen leidt.
Wanneer mogen wij eens in Terzake of bij Phara onze mond eens komen opendoen, of wanneer staan onze beste artikeltjes eens op de voorpagina's?
Bij mij mag jij wel en meteen.
Ik neem aan dat je er geen bezwaar tegen hebt dat ik dit artikel ool op mijn blog plaats, met verwijzing natuurlijk zoals dit onder hoffelijke gelijkgezinden het geval is.

Eventjes Jozef De Witte jennen
-----------------------------------------
In een oerdegelijke Vlaamse middelbare Don Bosco-school werd een rondleiding gegeven voor de leerlingen van het 6de leerjaar om hen ervan te overtuigen hoe goed hun (hopelijk) toekomstige school wel niet is.Broeder overste liet zich tijdens de rondleiding, in vol enthousiasme, ontvallen dat moslims niet meer zijn van vieze gore varkens om maar duidelijk te maken dat die niet welkom zijn in zijn school.Voelt u mij al komen? Een extra nieuwsuitzending bij de vier dikke vette nullen zou geen rariteit zijn. Het land stond op zijn kop. De nieuwsuitzendingen, ook bij de meelopers van de commerciële subsidiepikkers, zouden zendtijd tekort komen. De nullen zouden er ook Ter Zake, Phara en Koppen meer dan één keer aan wijden met dhimmi’s als Youssef, gatlikkers als Vandersmeersch en Besmet, huilebalken als den Blèter en volksverraders als Lammen Bert. Leterme zou verontwaardigd een persconferentie beleggen en Vandenbroucke zou onmiddellijk de nodige maatregelen treffen.Het ging echter slechts over een ietwat domme immam - of is dat niet hetzelfde als voorzitter? -, van een of andere
moskeet in het Amsterdamse, die eventjes vergat om te liegen. “De islam is goed, een ander geloof is ook goed. (dat laatste is gelogen) Maar als je niet gelooft, is dat niet goed, dan ben je alleen aan het eten en slapen, dan ben je net als een dier, zoals een hond.” Heeft iemand in Vlaanderen er ook maar iets over gelezen of gezien in de “Vlaamse pers”? Ik niet. Zelfs fanatieke vrijzinnige logebroeder Klucht was doofstom. In Nederland zijn ze niet veel beter en moet er ook op het internet gezocht worden naar degelijke informatie.De Nederlandse dhimmi’s en wethouders doen nu al het mogelijke om het voorval als een misverstand voor te doen en het heilig boontje van de moskeet heeft nu zelf het lef om te zeggen dat hij bedoelde dat hij niet aanvaardt dat extremisten dit zo stellen, de huichelaar.Sterker nog. De multiculturele directie van de school is ferm in haar gat gebeten omdat een van de ouders dit voorval heeft “gelekt”. Zowat dagelijks gebeuren er in Vlaanderen al of niet “accidentjes” met allochtonen tegen autochtonen. Ook daar valt weinig of niets over te vernemen tenzij…Juist, tenzij “ze” het in een racistisch kader menen te kunnen plaatsen of “ze” niet anders kunnen wegens net iets té. Voor alle duidelijkheid: in dit apenland zijn allochtonen NOOIT racisten alleen maar slachtoffers van onze verderfelijke maatschappij. Een enkele keer zijn ze dader.Begrijp me niet verkeerd: ik hoor het de immam graag zeggen en vind dat dat zijn goed recht is. Alleen moeten ze daar dan de consequenties van dragen. Waar ze in Nederland geen last van hebben zijn francofonen. Ook die spuwen in het gezicht van de Vlamingen zonder de consequenties er van te willen dragen, integendeel, net zoals met de allochtonen worden ze bepamperd en beladen met zakken geld. Even gelijkaardig is hun veroveringsdrang.Nadenkertje: dacht u dat bilziek of Europa zo zouden staan springen mochten het geen moslims zijn om Kosova zijn zelfstandigheid te erkennen? De vuile rol van Amerika (sorry vrienden) niet te vergeten: er alles aan doen om de moslims Europa binnen te sluizen, zie ook hun inspanningen om Europa te overtuigen het Turkse paard van Troje binnen te halen. Maar de uitschuiver van en het oorverdovende stilzwijgen over deze toch oh zo gematigde moslim samen met de open grenzen van Europa zijn volgens mij een zoveelste bewijs dat onze politici én media bezig zijn West-Europa naar de verdoemenis te helpen.Iemand die ook maar een klein beetje volgt van wat er zo maar nu en dan uitlekt van wat er wordt verkondigd in mosketen weet dat honden eerder een koosnaampje voor “ons” is dan al het andere waarmee moslims worden gehersenspoeld. “Jongeren” worden er mee opgevoed van kleins af en steken hun minachting voor de autochtoon niet onder stoelen of banken. Dat uit zich vaak in kleine “onbenullige” situaties maar met een sterk confronterend gevoel voor de betrokkene. Een voorbeeldje: bent u ook al zo goed als omvergelopen in een supermarkt of op het voetpad? Ook breeduitzwierende kopvodden wagen zich wel eens aan dergelijk uit-mijn-weg gedrag. Nog niet meegemaakt? Dan moet u eens een dagje gaan winkelwandelen in Antwerpen.De struisvogelpolitiek en de instroom van moslims en andere gelukzoekers doet Europa op zijn grondvesten daveren en niemand van de poco’s doet er iets aan. Wat als er morgen een moslimpartij wordt opgericht? Hier zal dit niet gebeuren. Ik voorspel, indien men nu niet krachtdadig optreedt, dat de Sp.a binnen 15 jaar volledig is omgevormd tot een moslimpartij. De moslims hebben het goed begrepen. Versla de vijand als een kanker van binnenuit en niet met open vizier want dat is hen, in Europa dan toch, door de eeuwen heen nooit gelukt. En de oikofoben van de Sp.a staan er glunderend bij en zien het zelf niet. http://blog.seniorennet.be/aanklacht/

Geen opmerkingen: