Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

09 april 2008

De sekstruc, zonder konijn of hoge hoed.

Nieuwe immigratietruc! Twee vliegen in één klap.
"Allochtone vrouwen zwanger na seks om huur te betalen
In Brussel raken geregeld vrouwen zwanger nadat ze seks hadden met hun huisbaas omdat ze de huur niet kunnen betalen. Dat klaagt Nicky Budts van het dienstencentrum Nasci in Schaarbeek aan in de Coreliokranten. Veelal zijn het jonge Afrikaanse vrouwen die zich zo uit de slag trekken. "Ook Marokkaanse, Kosovaarse en andere vrouwen moeten het zo doen. Wekelijks schrijven we minstens twee vrouwen in die zo zwanger raakten", aldus Budts.
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/235798/2008/04/09/Allochtone-vrouwen-zwanger-na-seks-om-huur-te-betalen.dhtml

Misschien is hun huishuur met seks betaald, maar doordat ze zwanger zijn en hun kind hier geboren wordt kunnen ze een regularisatie en verblijfsvergunning aanvragen, en ondertussen krijgen ze meer sociale steun en medische verzorging cadeau.
Daarna nationaliseren en trouwen ze met de vader van hun kind of met een andere (ex-) landgenoot die eventueel tegen betaling naar de OCMW van de wereld wilt komen.
Deze regeling kan in de plaats gesteld worden van de bruidsschat die in die "culturen" betaald moet worden om als vrouw een man te vinden.
En die landgenoot is waarschijnlijk een geleerde die het enige echte wetenschappelijke werk, de Koran, van buiten kent en daardoor weet dat de wereld plat is, vrouwen werden gemaakt uit een rib, en dat er voor martelaren tientallen maagden wachten in de hemel waar alleen allah en de vrome moslims wonen en er geen plaats is voor kafaar varkens of honden zoals de imams in de moskeeën verkondigen ( al zullen ze dat achteraf durven ontkennen, want liegen tegen kafaars en dhimmies mag.)

Het fenomeen zal ook niet tot Brussel beperkt blijven of zijn, want een alleenstaande/alleenwonende vrouw is volgens vele moslims een hoer, en die kun je nooit verkrachten. Daarbij hebben alleen ongelovigen aids, en mogen er geen condooms of voorbehoedsmiddelen gebruikt worden, alleen regelmatig bidden helpt.
Daarbij moeten ze ook voor hun jihad zoveel mogelijk, vooral mannelijke kinderen verwekken. Vrouwen zijn door allah voorbestemd om veel kinderen te krijgen, want anders mag je er andere gaan knijpen.
En wie zou die vrome mannen durven beschuldigen van verkrachting? Daarvoor heb je volgens de sharia minstens vijf mannelijke getuigen nodig. Bovendien wordt een zwangere alleenstaande vrouw sowieso aanzien als overspelig en mag ze al blij zijn dat ze niet gestenigd wordt of gedood, uit eerwraak omdat ze de familie te schande heeft gemaakt.
Echt waar, allah heeft het gezegd, en durf daar maar eens aan twijfelen.

Dankwoord
Aan al de mensen in België, maar vooral de politici en sociaal werkers: de legale illegale allochtonen, en de potentiële immigranten danken jullie voor zoveel naïviteit en zoveel begrip voor hu streven naar een beter leven en verbreiding van de wil van allah en de enige echte wetenschap van de koran. Inch allah.

(Kan iemand eens nagaan hoe sterk dit fenomeen ook voorkomt in andere grote steden met veel allochtonen?)

1 opmerking:

Anoniem zei

Kebab, Koran en Moskee

Inderdaad, Sien van Memoires.
http://blog.seniorennet.be/vroeger:

Die tussenprentjes weghalen lukt nog niet zo goed, ben nog niet lang bezig met pc, ik mag al blij zijn dat mijn verhaaltje af is. Blijven zoeken.

"Kracht van een orkaan"? Een eindeloze reeks orkanen zal nodig zijn!