Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 april 2008

Nieuwe vissoort ondekt!

De kwaliteitskranten De Standaard, Het Nieuwsblad en De Morgen maken melding van een merkwaardige nieuwe vissoort ! (klikken op de krantenamen voor de artikels)
De kolossale intvissen, die waren de lezers zeker bekend, maar er wordt in het artikel ook verwezen naar een geheel nieuwe vissoort!
"
Kolossale inktvis onder het mes
Een van de tot nog toe grootste gevangen Kolossale inktvissen (Mesonychoteuthis hamiltoni) gaat in Nieuw-Zeeland onder het mes. Maandag zijn wetenschappers begonnen de 495 kilogram zware en tien meter lange koppotige diersoort te ontdooien. Vissers op zoek naar stokvis hadden het monster 14 maanden geleden in de Antarctische zee toevallig naar boven gehaald. Biologen onthaalden de vangst geestdriftig omdat de kolos uit de diepzee nog leefde en daardoor volledig intact was, toen de vissers hem aan boord hesen. "

Een pluim voor de grote wetenschappelijke kennis en opmerkzaamheid van de journalisten en redactie van deze kwaliteitskranten. die naast de aprilvis deze geheel nieuwe vissoort, de stokvis, als nieuwe gegeerde buit van vissers ontdekten.

Misschien kunnen ze binnenkort ook eens een artikel wijden aan een nieuwe vogelsoort: de braadkip?
Of aan een nieuwe zoogdiersoort: het lamshaasje.?
Of over een nieuw reptiel: de Mockturtle zoals gebruikt in de gelijknamige soep.?

Misschien willen ze binnenkort ook nog eens wetenschappelijke artikels publiceren over de platte aarde of over de creatie van alles wat we kennen en weten door Allah. Dit om hun toekomstige(?) lezers tegemoet te komen.

Men mag zich met de veel gebezigde boutade terecht afvragen: wie gelooft die mensen nog?
Hebben de kwaliteitsjournalisten hun diploma en job niet te danken aan positieve discriminatie, aan "gelijke kansen" instrumenten , aan politieke voorspraak en advies?

Is dit geen idee voor een nieuw wetsvoorstel: alle "kwaliteitsjournalisten" naar een wetenschappelijk bootkamp sturen voor heropvoeding.

Welke zelfingenomen prik roept er nog dat ons onderwijs het beste is, nadat men de lat zodanig laag heeft gelegd om, alsof het een democratisch recht was, iedereen een hoger diploma te bezorgen en met positieve discriminatie de, volgens Marino Keulen, veel te witte media en instellingen kleur te geven? Gelijke kansen noemen ze dit.

1 opmerking:

Anoniem zei

Spijtig genoeg geraakt men tegenwoordig niet gemakkelijk meer aan stokvis en moeten we ons tevreden stellen met "plattekasten-scharretjes" en kleine "wiettiengstjes" als droogvis.
(voor de binnenlanders: magere schar en gewone wijting)> de vroegere droogvis voor de arme mensen maar nu gepromoveerd tot dure lekkernij voor de toeristen.