Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 april 2008

Het jaar 4535

Van onze correspondent ter plaatse
20 april van het jaar 4535.
Archeologen van Antartica vinden onder 100 meter ijs overblijfselen van een stad die in het vroegere schiereiland Arabië lag.
De archeologen zijn de mening toegedaan dat daar een hoogwaardige beschaving bestond die in staat was gigantische monumenten en bouwwerken op te trekken.
Het zou hier ondermeer gaan over overblijfselen van torens die enkele hondeden meters hoog waren. Tevens vondt men er meerdere tempelcomplexen die wijzen op een sterke gerichtheid op godsdienst. Dat dit gebied en deze stad zich nu onder het ijs bevinden komt door een verschuiving van de rotatieas van de aarde ingevolge een grote catastrofe.

18 mei van het jaar 4551
Archeologen ontdekten dat de grote stad die men onder het ijs vond in Arabië niet gebouwd werd door een hoogwaardige beschaving. De bewoners van Arabië blijken niet hoogbeschaafd te zijn geweest. De monumentale gebouwen en infrastructuur werden bedacht en ontworpen door ingenieurs uit het vroegere Europa en de USA, en gebouwd door tienduizend quasi slaven die er in grote werkkampen werden ondergebracht.

De arabieren dankten hun grote welvaart aan toen veelvuldig voorkomende aardolie.
Zelf hielden de arabieren zich vooral bezig met godsdienst, en al hun kennis zat vervat in 1 boek.

Rond het jaar 2100 moet aan hun welvaart een einde zijn gekomen doordat de oliebronnen uitgeput geraakten. Hun infiltratie met geld en mensen, en de gewelddadige verspreiding van hun geloof als enige wetenschap, in de rest van de westerse wereld leidde achtereenvolgens tot intellectuele verarming, burgeroorlogen en uiteindelijk tot een wereldconflict, met het kantelen van de aarde als gevolg.
Uit deze archeologische opgravingen en historische en wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat een dom maar rijk volk een grote slimme beschaving kan verwoesten. Grote gebouwen,monumenten en technieken werden niet bedacht en gebouwd door diegenen die Arabie bewoonden.

Laatste nieuws over de opgravingen in Arabië:
Archeologen vonden verschillende bijna intacte mummies van levend begraven vrouwen.

hp/..Antartica news

Geen opmerkingen: