Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 april 2008

Brusselse gaspillonomie, verkwistonomie of de nakende dood van Manneke Pis

Als de PS het nu al (pas) durft zeggen:
"De sociale kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter in Brussel. 'Die kloof vormt een reëel gevaar voor de stad en haar toekomst", zegt de Brusselse minister-president, Charles Picqué (PS).

Wie zal de kloof weer moeten dichten? Aangezien wij wel weten dat “de nieuwe Brusselaars” geen exporterende economie en werkgelegenheid zulle creëren, en het Marchemal plan Wallonië evenmin in staat zal blijken, blijft alweer het Vlaamse zweet dat zal worden aangesproken. Een eerste dotatie van ettelijke miljoenen, zeg maar roversbuit, is al vanuit Vlaanderen naar Brussel vertrokken, en meer zal volgen.

'Brussel wordt belangrijker als internationaal uithangbord. Dat is een goede zaak, maar terzelfder tijd verloederen de oude wijken', zegt minister-president Picqué.

Liefst zou hij met Vlaams geld de prachtwijken en allochtonengetto’s van Brussel verbouwen en ter beschikking stellen van de allochtonen, en zo hun politieke achterban en toekomst veilig stellen. Die internationalisering is de dood van Brussel als Vlaamse stad die na 17 uur geleidelijk in een spookstad verandert en allerhande bendes uit de getto’s meer en meer controle krijgen.
De regimepolitiechef kwam onlangs in opdracht vertellen dat er minder criminaliteit is in Brussel. Dat kan kloppen want de statistieken worden zoals gewoonlijk aangepast en vervalst. Veel misdrijven worden niet meer aangegeven, de Brusselaar met centen is uit de stad gevlucht, en de moslims bestelen elkaar niet , maar alleen de kaffaar (kafir).
Alleen de zones rond de Koningsstraat, het Parlement, het koninklijk paleis, de Grote Markt en Manneke Pis worden degelijk bewaakt, daarbuiten nemen de gevaren met elke kilometer exponentieel toe. De no-go zones zijn alle niet naïevelingen wel bekend en worden al omschreven in reisgidsen. Iedereen ontvlucht ’s avonds Brussel, en velen hebben er de uren auto- trein- en busreis voor over.
Verder zegt Piqué:
'Als Europese hoofdstad trekt Brussel internationale kaderleden en ambtenaren aan. Tegelijk is het aandeel laaggeschoolden in het gewest aan het stijgen. Tien procent van de bevolking in Brussel is analfabeet.'
Wat een weldaad, wij mogen straks vanuit Vlaanderen het onderwijs betalen van al die analfabeten of bijna analfabeten en dit op een ogenblik dat er nood is aan zeer hooggeschoolde technologen en wetenschappers. ( die vrijwel onmogelijk uit laag ontwikkelde landen kunnen komen, en zo er al aanwezig, zeker niet zonder voor die landen nefaste braindrain)
En gaat hij verder:
Cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie geven aan dat de kloof tussen arm en rijk in het Brussels Gewest in amper vier jaar tijd aanzienlijk gegroeid is. Tussen 2001 en 2005 is het aandeel van de 10 procent armste Brusselaars in het totale inkomen van het gewest gehalveerd.
De kloof zou nog groter zijn mocht de illegale handel, de drugstrafiek, de belastingontduiking, het OCMW toerisme en misbruik, de onterechte uitkeringen en de criminele inkomsten aan banden worden gelegd en ernstig aangepakt worden. En dan zijn in de statistieken niet eens met de tienduizenden illegalen rekening gehouden.
En nog verder:
Het aandeel van de 10 procent rijkste Brusselaars is over diezelfde periode van 29 procent naar 34 procent gestegen.
Dit kan kloppen, want de Koninklijke familie en de hopen politici en Europese ambtenaren hebben in die periode hun inkomen fors opgetrokken. Betaald door wie ???
En welke Brusselaars? Diegene die pro forma nog in Brussel wonen, maar in het echt in Knokke of Marbella?

en verder..
“Ook een studie van het Brussels Observatorium, dat de Brusselse arbeidsmarkt bestudeert, omschrijft de situatie als 'verontrustend'. Bovendien concentreert de armoede zich in centrale wijken van het gewest.”

‘Verontrustend’ is hier een eufemisme voor dramatisch, wat de alerte Vlaming die al eens in Brussel buiten het centrum komt, al lang heeft begrepen
Welke ondernemer haalt het in zijn hoofd om in die getto’s (of “prachtwijken”) werkgelegenheid te gaan creëren en daarmee zelfmoord te plegen.
Wat voor een echt bedrijf zou economisch, rendabel en veilig kunnen worden gerealiseerd en geëxploiteerd in die wijken?
Is er iemand die daar zijn spaargeld, hetzij veel of weinig, daarin zou riskeren?
Laat hij zich dan vooral meteen melden bij de PS en Charles Piqué.

Maar geen nood, ze gaan de belastingelden en begrotingsoverschotten van de Vlamingen aanspreken om er sociale economie mee te creëren.
Dat is dan weer een eufemisme voor economie die er geen is.
Economie die geld kost, en nooit wat opbrengt hoort gaspillonomie te heten ( naar het Franse werkwoord gaspiller = verkwisten; in het Nederlands verkwistonomie)

Geen opmerkingen: