Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 april 2008

Wat gaat de processierups kosten aan de mensen ?

Gouverneur De Witte, overbodig gouverneur, ( politiek benoemd zoals ook zijn broer Jozef De Witte, de directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding CGKRr), heeft een ei uitgebroed dat de burgers weer eens een aardige duid zal kosten, of misschien de kassa van de overheid kan vullen.
Het is zeker geen verordening bedoeld om de economie aan te zwengelen.

Blijkt nu dat Gouverneur De Witte bij verordening iedereen verplicht zelf de processierupsen te bestrijden, of te laten bestrijden, en dus de gemeente daarvan ontslaat op privéterreinen.
Dure grap voor de mensen, want bijna iedereen in bosrijke plantelandsgemeenten heeft eikenbomen staan, behalve zij die in het centrum wonen.
De gemeente moet niet meer voor verdelging zorgen, en mag, bij overtreding van de verdelgingsverplichting, een boete opleggen tot 250 Euro, en de kosten van verdelging verhalen.

Misschien was het om een nieuwe bron van inkomsten te bedenken voor de leeggeroofde schatkist in menige gemeente, maar alleszins om de verantwoordelijkheid, van zich weg, door te schuiven naar de mensen voor wie dat soort figuren als De Witte altijd beweren dat ze deze vetbetaalde job van gouverneur hebben aanvaard (inclusief dienstwoning, dienstwagen en chauffeur, erbij horende Visakaarten enz)

Het is wellicht de mening van deze “slimme” mens en zijn gevolg, dat het de schuld is van de individuele bewoners dat er processierupsen zijn, en dat dit dus niet als een soort natuurramp kan worden aanzien. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en dus ook voor de Noordelijke invasie van deze diertjes. Geheel in de lijn van de wet van Al Gore en huisvrouw Guidone, dienen zo belastingen te worden geheven, al gebeurt dit onder een andere naam en excuus.

Liever ziet de gouverneur de fondsen van de gemeente besteed aan grotere prestigeprojecten in aanloop van de verkiezingen van 2009. Daar heeft hij en zijn partij, aan wie hij schatplichtig is, meer aan.


Men zegt altijd van het Vlaams Belang dat ze alleen maar een één thema partij zijn, aan afbraakpolitiek doen en zelf niets concreet in de plaats voorstellen.
Het tegendeel is waar:
Heeft men er wel eens aan gedacht de krachten en fondsen van de gemeenten te bundelen om, zoals dat gebeurt in andere landen bij sprinkhanen bvb, dergelijke plagen georganiseerd te bestrijden met bvb sproeivliegtuigen of sproeihelicopters.

Daarvoor had men dan wel eerder in actie moeten komen en aanbestedingen en opdrachten uitschrijven. Daarvoor had men materieel, uitrusting en biologische sproeistoffen moeten voorzien voor de eigen gemeentearbeiders en hun gebied.
Dit zou dan de burgers een fractie kosten van losstaande niet gecoördineerde acties en alleszins veel effectiever zijn.

Deze kosten, voor de bestrijding van dergelijke plagen dienen door de overheid te worden gedragen. Het is de plicht van de overheid en de besturen haar inwoners te beschermen en de volksgezondheid te vrijwaren?j

Maar ook: wil ik de vraag stellen: Waarvoor bestaan er de burgerbescherming, de brandweer, de gemeentearbeiders, het leger???
Niet alle dagen zijn er calamiteiten waarvoor ze in actie moeten komen, dus zijn er voldoende menselijke middelen. .

Ook moet men zich nu afvragen hoe de gemeenten de bewoners correct en tijdig zullen informeren want de eerste preventieve bestrijding moet nu reeds plaatsvinden. Een latere ingreep is veel minder efficiënt, gaat daardoor volgende jaren nog meer of even veel geld blijven kosten.

Gaat men er nu van uit dat de mensen allemaal de krant of de hoop papier in hun brievenbus nog lezen, of geïnteresseerd officiële berichten zitten af te wachten op de regimezender VRT ??

Welke zijn de nevenrisico’s
------------------------------
Het risico bestaat dat er nu een aantal mensen zich geroepen voelen zelf in de bomen te gaan klimmen met verschillende ongevallen als gevolg.
Andere doe-het-zelvers gaan misschien een product gebruiken dat giftiger en gevaarlijker is dan de haartjes van de processierups.
Sommigen zullen dan weer beslissen hun eiken bomen om te zagen om van die problemen en kosten af te zijn.
Wat met de oudere en minder niet fysiek bekwame mensen, op wie zullen die een beroep moeten doen?
Zijn er wel genoeg privébedrijven die de dringende vraag zullen kunnen en willen beantwoorden? Gaan hierdoor geen cowboys opereren op de markt?
En wat zullen die privébedrijven dan voor hun dringende diensten mogen aanrekenen?

Wat met de mensen die wel een tuin hebben maar niet de financiële middelen om de rupsen te laten bestrijden., en ook niet genoeg middelen om de vooropgestelde boete van 250€ te betalen?

Natuurlijk heeft gouverneur De Witte met zijn laatste-minuut-wet zo een verordening ingesteld omdat een jaar lang dit probleem werd verwaarloosd en er niets werd voorzien, gepland of gedaan.

De gemeenten, ook hen treft schuld, want ook zij zaten de kat uit de boom te kijken en riepen of vroegen niets.

Het moet voorkomen worden dat straks het gemeentepersoneel slecht voorbereid en op chaotische inefficiënte manier zal worden ingezet en zo in de ogen van sommige mensen de schuld krijgen van de slechte aanpak, terwijl anderen onder hun paraplu staan.

Vlaams Belang, de enige partij die er voor de Vlaamse mensen denkt
Het Vlaams Belang gaat ook in deze zaak iedere burger zijn belang en portemonnee verdedigen

1 opmerking:

Anoniem zei

100% gelijk met uw conclusie over de "centjes" maar hier geldt het gezegde: Een vet zwijn weet niet dat een magere honger heeft.