Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 mei 2008

De eerste buit is binnen

Met de erkenning van de Badr moskee in Hasselt zet de islamisering zich gestaag verder.
Vele Islamitische moskeeën zullen in de komende jaren dezelfde weg zoeken en vinden.
Misschien zijn er nog enkele (?) zielen in dit land die niet goed begrijpen welke gevolgen dit heeft voor de portemonnee, vooral voor de portemonnee van de niet gelovigen.

Wat kost het aanbidden van hersenspinsels, fata morgana's en gebakken lucht?

Waarom streven de honderden moskeeën in dit land één na één de erkenning na?

Eenmaal officieel erkend, kunnen de bedienaars van de erediensten aanspraak maken op wedden en pensioenen die door het ministerie van Justitie betaald worden. De Vlaamse overheid financiert 30 procent van de bouwkosten voor de infrastructuur van het gebedshuis.

De provincie is op haar beurt verantwoordelijk voor het bijpassen van de tekorten van de rekeningen van de moskeeën en moet tot slot ook voorzien in de huisvesting van de imam.

In de wereld zijn er nog steeds veel verschillende godsdiensten en nog meer varianten.
Sommige daarvan worden nu nog aanzien als sekten, ander genieten reeds een zekere of volledige erkenning in dit land.

Is het is nog niet genoeg dat iedereen al eeuwen moet meebetalen voor de katholieke en protestantse geloofsgemeenschap, de gebouwen en de clerus, dat er nog nieuwe godsdiensten moeten bijkomen die allemaal door naïeve en goedgelovige bange mensen zullen worden betaald , ook door de atheïsten en agnostici.

Het is niet omdat ik atheïst ben dat ik anderen de vrijheid niet gun te denken wat ze willen.; een vrijheid die gelovigen haast nooit laten aan andersgelovigen en niet gelovigen.

Ze geloven maar, zolang ze maar van mijn kinderen en kleinkinderen hun zieltje afblijven en uit mijn en hun portemonnee. Voor de historische patrimonium, getuigen van het verleden van goden, heiligen en edelen wil ik nog meebetalen,

Voor hobby's moet men zelf betalen, of dit nu paardrijden, voetbal, tennis of aanbidden van een god is. En indien god echt zou bestaan, dan hadden zijn gelovigen nooit geldproblemen en hadden ze nooit het zwaard hoeven te zwaaien of terreur te voeren, noch subsidies te verwachten .

Het kondigt zich aan dat met de toestroom van migranten, de wildbouw van nieuwe moskeeën en gebedshuizen er straks nog meer onze koopkracht zal worden aangetast.

Ik wil dus al die subsidie afgeschaft zien, maar totdan blijft dit land en West-Europa het paradijs van melk, honing en gratis geld, en blijkt het voor de gelovige immigranten een voorsmaak van de hemel van Allah en soortgenoten.

Halleluja, knor knor, Ugh !!!
Uw Imam en groot opperhoofd heeft gesproken

29 mei 2008

De geflikte flik : Het leger werd weer laffer

Uit gans het cassatieproces tegen Bart Debie springen mij vooral volgende zaken in het oog:
De debatten voor het Hof van Cassatie waren begonnen omstreeks 10u00. Nauwelijks om 13uur lag er een volledig uitgeschreven arrest klaar!!!
Nog vooraleer het Hof van Cassatie bijeen kwam ontving de advocaat van Bart Debie een volledig uitgewerkt document van de advocaat van de tegenpartij aangaande de te betalen schadeclaim. Raar vind ook ik dit, want ook dat onderdeel ging in Cassatie. Blijkbaar wist deze advocaat al hoe de uitspraak zou luiden.
Zonder meer is bekend dat rechters de wensen van hun broodheren volgen, aan wie ze hun benoeming, riante inkomen en status te danken hebben.
Het doel daarbij is duidelijk: de eleminatie van het Vlaams Belang, met terreurprocessen de aanhangers, kiezers en mandarissen van het Vlaams Belang bang maken, zodat ze de partij de rug zouden toekeren, en alleszins nieuwe kiezers moet afschrikken.
Als Bart Debie kan veroordeeld worden op basis van vage omschrijvingen als " het creëren van een sfeer van ..., dan moet vanaf nu elke politieagent goed op zijn tellen passen bij hun aanraking met allochtone criminelen en allochtonen in het algemeen.
Een nieuw signaal werd reeds gegeven door de AEL van Abu Jajah die de politie gaan vervolgen wegens racisme.
Straks zijn er bij de politie alleen nog bureaucratische parkeerboeteschrijvers die geen honderd meter meer kunnen lopen zonder dat hun tong op hun schoenen hangt, die liever de flitscameras gaan bedienen en postbode spelen dan achter de boeven aan te gaan die in trainingskampen en karateclubs worden opgeleid en sneller een mes gooien dan dat de politie zijn wapen mag of durft trekken.
Ik schreef al eerder: Laffe generaals hebben een laf leger
Met het elemineren van Bart Debie werd het leger weer laffer

21 mei 2008

Vooroordeel over criminaliteit

Onderstaand artikeltje leende ik van de blog Memoires , geschreven door Sien.
http://blog.seniorennet.be/vroeger/

"Het paradijselijke België is een lustoord voor criminelen, gangsters en bendes. En jeugdige delinquenten amuseren zich hier ook...
Nu zijn er krampachtige pogingen aan de gang om ons wijs te maken dat we een boordevol vat van vooroordelen zijn, en dat we er ook flink naast zitten met ons gedacht over de criminaliteit. Alle media sloven zich uit om onze samenleving harmonieus voor te stellen, en misdaadcijfers worden zeker niet in verband gebracht met etniciteit.
Het startschot van deze hersenspoeling werd vroeger gegeven door een stuntelig boekje over "vooroordelen en hun weerlegging".
De samenstellers waren het Centrum voor Etnische Minderheden en het Centrum voor het onthaal van migranten. Ze pretendeerden dat hun document alle vooroordelen kon weerleggen met wetenschappelijke argumenten (?!)...
Met heel veel pretentie, zelfbedrog en grootheidswaan mag je zo'n onzin wel verkopen. En dan wordt er in allerlei bochten gekronkeld om toch maar te kunnen weerleggen wat er tussen onze oren zit, alsof we beschimmelde hersenschimmen hebben.
Vooroordeel nr. 10:
"Vreemdelingen zijn de oorzaak van de toenemende criminaliteit. Ze vertonen meer crimineel gedrag en hebben geen respect voor onze wetgeving".
Eens benieuwd hoe ze die waarheid gaan weerleggen.
Ze beginnen al over wederzijds respect tussen vreemdelingen en Belgen. Dan komt een verdediging van veroordeelde vreemdelingen die uit het land gezet worden, dat zou een te zware sanctie zijn!
En dan nog enkele holle volzinnen om eens goed mee te lachen: "Het is onzinnig te stellen dat vreemdelingen crimineler zijn dan Belgen, in elke nationaliteitsgroep zijn er losbollen... Dat sommige migrantenjongeren te ver gaan, kan eigenaardig genoeg worden veroorzaakt door overname van onze cultuur, niet door afwijzing of verwerping... Ook dat onze samenleving gewelddadiger en crimineler zou worden, is verre van bewezen. Integendeel, er is een omgekeerde evolutie..."
En dan volgen er cijfers waar vast mee geknoeid werd, en waar het enkel ging om vrijwillig toegebrachte slagen en verwondingen. Het aantal veroordelingen liet een opmerkelijke daling zien... En wéér geen cijfers met betrekking tot vreemdelingen of tot Belgen...Maar het vooroordelenboekje dateert van einde jaren '80, begin '90.
Zou een herdruk er nog in slagen om hetzelfde te beweren als toen? Een horoscoop is veel geloofwaardiger... "
"

Iedereen weet inmiddels door wie onze gevangenissen en correctionele jeugdinstellingen wordt bevolkt.
Iedereen kan elke dag lezen hoe de criminaliteit en het terrorisme toenemen; kan ervaren hoe de kwaliteit van ons onderwijs achteruit gaat en hoe onze vrijheden worden bedreigd.

Met mijn dank aan Sien voor het bijhouden van haar archief op dit vlak, en waarmee ze er in slaagt het geheugen van de multicullers wakker te schoppen. Ik hoop dat het wat uithaald, maar ik vrees dat ze zich in een te diepe multicul-coma bevinden.
Alleszins bevestigen Sien's archief en de huidige toestanden ons gelijk.

18 mei 2008

Heden ginder, morgen hier.

Ginder
Afghaanse student ter dood veroordeeld wegens beledigen islam*.
Een verklaring waarin hij toegaf dat hij vraagtekens had geplaatst bij de behandeling van vrouwen door de islam was afgelegd na marteling, zei de 24-jarige student journalistiek Sayed Parez Kambakhsh. Ook zou hij geschreven hebben:"Dit is het ware gezicht van de islam (...) De profeet mohammed* schreef verzen in de "heilige" koran* voor eigenbelang."
Geen advocaat was bereid gevonden hem te verdedigen.
Een week na de terdoodveroordeling schaarde de Afghaanse senaat zich achter het vonnis. Conservatieve geestelijken en stamoudsten eisten dat de regering de rechtbank steunt.
Honderden journalisten en waarnemers volgen de zaak, en het ziet ernaar uit dat enkel amnestie door de president hem zal kunnen redden.
Hier
Gregorius nekschot met machtsvertoon opgepakt en vastgezet voor zijn cartoons.
Frank Van Hecke vervolgd vanwege een artikel in een lokaal krantje waarvoor hij verantwoordelijk uitgever was.
Wanneer zijn Filip De Winter en Wilders aan de beurt.
Wanneer Ray van Angeltjes of ikzelf misschien?
Waar zitten de waarnemers,mensenrechtenspecialisten en verontwaardigde journalisten hier om onze grondwettelijke rechten te komen verdedigen?

Fatwa's zijn er hier al, de moorden in naam van allah*, mohammed* en de "godsdienst van de vrede", die volgen zeker.
De rechters zoals de islam* die nodig heeft, die zijn hier ook al !

*= bewust met kleine letter

16 mei 2008

Wat snapt een overbodige gouverneur nu van een veiligheids- of rampenplan van een hoogtechnologisch bedrijf?

Het veiligheidsplan dat de directie van het petrochemisch bedrijf BP in Geel heeft opgesteld, wordt deze namiddag voorgelegd aan Antwerpse gouverneur Cathy Berx.

Maar wat zou de nieuwbakken overbodige CD&V gouverneur, die rechten heeft gestudeerd, die niet eens een lamp kan vervangen en zich iets anders voorstelt bij het zoeken naar de ontstekingskaars van haar grasmachine, van zo'n plan nu snappen?

Niets natuurlijk!
De mevrouw kent helemaal niets van technologie, dus snapt ze van het hoogtechnologische productieproces en de beveiliging van een bedrijf ook niets, behalve misschien de inleiding.
Ze zal natuurlijk wel doen alsof, zoals ze al wel meer in haar leven heeft geveinsd. Maar in feite is ze alleen nodig en bekwaam om lintjes door te knippen en geld te helpen verkwisten.

Het wordt tijd dat de rampenplannen opgesteld, opgevolgd en gecoördineerd worden door echte rampenspecialisten, de hoogsten in rang bij de brandweer bijvoorbeeld.
Bij rampenplannen lopen mensen die er niets van kennen alleen maar in de weg, en zijn ze juist een gevaar voor de veiligheid.

De gouverneurs en provincies dus afschaffen en met het uitgespaarde geld de koopkracht van de gewone mensen verhogen, dat zou eens een goed idee zijn, en de veiligheid verhogen.

Italië in opstand tegen criminele vreemdelingen

Ik plukte dit artikel bij Angeltjes/Savat omdat ik vind dat het bekend moet worden bij zoveel mogelijk mensen.

De berichtgeving van de Standaard over de "vreemdelingenhaat" en de explosie van "racistische wreedheden" in Italië is typisch een staaltje van gekleurde desinformatie zoals we dat mogen verwachten van een gazet die zichzelf pronkerig omschrijft als "de kwaliteitskrant". We bieden u zelfs geen wankel bruggetje aan maar herschrijven het werkstuk van de vervalsers. Desinformatie heeft vele vaders."Een jong Roma-meisje wordt bespuwd en uitgekreten door een hysterische massa racisten, het jonge meisje drukt snikkend een baby'tje tegen haar prille boezem en ze kijkt met grote ontstelde ogen vol onbegrijpende angst naar de woedende massa. Een cynische Italiaanse loverboy met veel gel in het haar, moderne zonnebril en een modieus designshirt roept lachend dat "zij hetzelf gezocht hebben, de Roma's, deze etnische zuivering". Hij wordt bestormd door een televisieploeg maar matigt zijn verklaring. Van zodra af de camera's weg zijn, slaakt hij een duivelsche schaterlach, hij heeft de reporters wat wijsgemaakt. De angstige zigeuners bidden tot de hemel dat aan deze explosie van vreemdelingenhaat een einde zou komen. Zij zijn brave menschen die niemand iets misdoen. Nooit. Intussen heeft de redactie van de Standaard contact genomen met een lid van Artsen zonder grenzen, de specialisten inzake racismebestrijding, enz."

Als u dat gelezen heeft, annuleert u onmiddellijk uw prachtreis naar Italië en het begint u te dagen, dat de nieuwe rechtse regering van Berlusconi dit rauwe racisme in de hand werkt.
En zo wordt niet alleen de geschiedenis vervalst maar ook de actualiteit aangepast aan de noden van de politiek-correcten.

Enkele rechtzettingen en situeringen :
- In november 2007 heeft de linkse premier Prodi, Mannetje Citroen, moegetergd door de talrijke misdaden begaan door Roemenen, Bulgaren en ex-Joegaslaven beslist een 5.000 stuks uit te zetten, ook al zijn de meesten EU-burgers. Het zijn er hooguit enkele honderden geworden en het probleem is blijven bestaan, want meer dan 500.000 van deze rondtrekkende mensen verblijven in Italië, zonder enige bedoeling zich aan te passen of te werken. Bedelen en roven is hun bron van inkomsten.- Na de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de EU is de instroom van illegale inwijkelingen enorm toegenomen : de Roma-nomaden hebben het makkelijk met de Italiaanse taal en ook het klimaat speelt een rol. De Italianen zijn verre van gecharmeerd door deze aandacht die enkel overlast bezorgt. Het gonst en borrelt al maanden en de lont werd ditmaal ontstoken in het fel geplaagde Napels toen een jonge Romavrouw betrapt werd in een woning waar zij een baby wilde stelen ... Het is een klassiek beeld, de zigeneurin die kinderen rooft. Als het dat niet was geweest, zou een andere aanleiding net hetzelfde resultaat hebben gehad : de plaatselijke bevolking neemt het niet langer en treedt zelf op. Een zigeunerkamp werd vernield en in brand gestoken nabij Napels. In Rome werd een molotov cocktail gegooid.- Inmiddels is de politie in actie geschoten en werden 383 arrestaties verricht van hoofdzakelijk vreemdelingen, van wie 118 illegalen onmiddellijk uitgezet werden. Het is geen lokaal verschijnsel maar landelijk, het gaat om 9 regio's en 15 provincies. En niet de minste : Turijn, Brescia, Milaan, Varese, Venetië, Verona, Padua, Genua, Bologna, Firenze, Rome, Salerno en Napels. De beschuldigingen betreffen drugshandel- en gebruik, illegale inwijking, prostitutie, ontvreemding van eigendom.Het uis dus niet de rechtse en door de internationale linkse pers verguisde Berlusconi die verantwoordelijk is voor een racistische volksopstand, zoals men graag laat doorschemeren. Prodi was perfect op de hoogte en was de eerste die (halve) maatregelen heeft getroffen. 68% van de bevolking heeft zich in een peiling uitgesproken om alle Roma's uit te zetten. MAAR ZOALS WE ALLEN WETEN, IS DE STEM VAN DE MEERDERHEID ER ENKEL OM GENEGEERD TE WORDEN.Wij hebben niet de pretentie alles beter te weten, maar dit is een zoveelste verdraaiing van feiten die veel zegt over de manier waarop de redacties het nieuws bewerken in functie van hun eigen opvattingen. U heeft toch ook uw abonnement vernieuwd op de Standaard ? Savat
http://www.corriere.it/cronache/08_maggio_15/blitz_sicurezza_3d92420e-2257-11dd-8bc7-00144f486ba6.shtml

Jihad geïllustreerd via de melkdozen verkocht bij Carrefour

De melkdozen zoals we die kenden in 1970

De melkdozen zoals Carrefour die vandaag in 2008 te koop aanbiedt

De melkdozen zoals ze er in 2030 zullen uitzien


In Vlaanderen Vlaams!
Ik protesteer tegen deze evolutie en koop geen produkten meer waarop geen Vlaamse druk staat en zeker geen meer waarop niet Europese talen als het Arabisch, Turks e.d. werden gedrukt.
Ik hoop dat jullie hetzelfde doen, dan moet o.a. Carrefour zijn taalpolitiek herzien, en dienen Arabieren en Turken onze taal maar te leren.

14 mei 2008

De terreur van elke dag

Gemeente-en stadsbesturen nemen maatregelen om de overlast in en rond hun recreatiedomeinen aan te pakken. In het recreatiedomein van Huizingen, bij Brussel, moesten zo'n 70 agenten en een waterkanon afgelopen weekend amokmakers afschrikken. De aanpak bleek te werken, want het bleef rustig. In het verleden kreeg het recreatiedomein al vaker te maken met vernielingen en gezinnen die lastig gevallen werden.

Amokmakers noemt men ze nu in de pers.
We weten onderhand wel dat het allochtonen zijn

Jongeren en volwassenen worden lastig gevallen , gemolesteerd, bedreigd, bestolen door allochtone jongerenbendes.
Meisjes worden bovendien bepoteld, geintimideerd, uitgemaakt als hoeren.
De bussen worden gevandaliseerd en de bustickets niet betaald.
De reizigers en de chauffeurs ondergaan geweld en bedreigingen.

Hetzelfde doet zich voor in Hofstade bij Mechelen
De Halve Maan in Diest
In Sint Niklaas
In Mechelen
Op vele ( de meeste) speelpleinen en recreatiegebieden in het land?

Ook dit is terreur, en alle dagen aanwezig!

De prijs van dit alles?
Zeer hoog!
Wat heeft immigratie opgebracht?
Niets!
Erger nog:
Ze kost geld, en zal nog meer gaan kosten. Ze veroorzaakt leed en zal nog meer leed veroorzaken.

Oppakken, en enkele reis naar hun land van oorsprong!

13 mei 2008

gesubsidieerde multicul

Goedgekeurde projecten:

Organisatie Manifestatie Toegekend subsidiebedrag

Vzw Black & White, Voetbal & Diversity, 2.500 Euro
Vzw 't Vosje, Atletiekmeeting voor personen met een verstandelijke beperking, 2.500 Euro
Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy, Brussels Street Grappling & School Grappling Network, 2.500 Euro
Namna Concept, Antwerpse multiculturele en sportieve dag: 2e editie, 2.500 Euro
Vzw Association of Cameroonians in Ghent, Tweede Kameroenees voetbalfestijn, 2.500 Euro
Vzw De Heide, Fit on Wheels, 2.500 Euro
El Grupo, Socio-Cultural Ecuador Verano Deportivo, 2.500 Euro
FC Kilim, Sport als hefboom voor integratie, 2.500 Euro
Vzw Internationaal Comité, Samen sporten, 3.000 Euro
Bond voor Lichamelijke Opvoeding O-Vlaanderen, Skip-in-Gent, 2.500 Euro
Vzw Ivca, Vrouwen in beweging, 2.500 Euro
Vzw Somalische-Belgische Sociale Integratie, Multicultureel weekend, 2.500 Euro
Vzw UD Barcelona, Multicultureel Landentornooi, 2.500 Euro
Vzw Jeugdhuis Kaarderij Gent, Samen sporten in de Brugse Poort, 2.500 Euro
Den Optimist, Dance with me, 2.500 Euro
Vzw Marokkaans socio-cultureel centrum Ahlan, Pleintjessport, 2.500 Euro
Los Incas, Copa América 2007, 2.500 Euro
Vzw Kraftman, Triathlon Organisatie Multiculturele Kinder & Jeugd triatlon en duatlon Lanklaar, 2.500 Euro
Vzw Antwerpse voetbalschool, Lotto Street Soccer, 2.500 Euro

Totaal bedrag: 48.000 Euro

http://www.ministeranciaux.be/6097_nl.html

--------------------------------------------------------------------------------------

Massale knokpartij tijdens bekerfinale liefhebbersvoetbal

HAMME/GENT - Het liefhebbersvoetbal blijft gebukt onder geweld. In de Polderstraat in Hamme blies scheidsrechter Walraevens de bekerwedstrijd tussen de Hamse Bouwcentrale en FC Kilim uit Gent vervroegd af na een massale vechtpartij.

Nadat de Hamse Bouwcentrale al Oost-Vlaams kampioen werd in de hoogste reeks van de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond, speelde het voorbije zondag in Hamme ook voor de beker van Oost-Vlaanderen tegen FC Kilim uit Gent.

'Spijtig genoeg werd de finale ontsierd door slagen, vechtpartijen en zelfs een trap in de rug van de scheidsrechter. Het geweld tijdens wedstrijden van het liefhebbersvoetbal houdt niet op. Het gerecht moet strenger optreden tegen de amokmakers', zegt scheidsrechter Emmanuël Thoen.

Na duw en trekwerk trok scheidsrechter Walraevens een rode kaart. Dat was aanleiding voor enkele spelers van FC Kilim om spelers van de tegenpartij te lijf te gaan . Uiteindelijk leidde dat tot een massale vechtpartij onder de voetballers.

'Maar liefst vijf politiecombi's' van de lokale politie Waasmunster-Hamme, in het gezelschap van hun korpschef, moesten uitrukken om de rust te doen weerkeren. Scheidsrechter Arthur Walraevens zag zich genoodzaakt de finale stop te zetten in de 88ste minuut bij een 2-0 stand voor de Hamse Bouwcentrale', zegt Emmanuël Thoen.

Hamme won op die manier uiteindelijk de beker. Volgende week zondag speelt de ploeg in Deurne voor de Beker der Kampioenen tegen de andere provinciale kampioen uit Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg. 'Intussen is het wel crisisberaad op de zetel van de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond Oost-Vlaanderen, omdat weer een voetbalploeg oorzaak was van zware rellen', besluit Emmanuël Thoen. (dbs)


-----------------------------------------------------------------------------

BEKERFINALE

wedstrijd 24

FC Hamse Bouwcentrale-Kilim

2-0 stopgezet 88'

De wedstrijd werd ontsierd door incidenten in de 88° min.

Nadat eerst een speler van de thuisploeg, op de grond liggend, brutaal meerdere keren werd geschopt door spelers van Kilim, moest ook de scheidsrechter een trap in de rug incasseren van een bestuurslid (!) van de allochtone Turkse ploeg Kilim .

Een interventie van liefst 5 combi’s was dan ook nodig voor de vechtpartij die hierop ontstond. Werk dus aan de winkel in het crisisberaad van komende dinsdag 13.05.08, want wie gaat KVV Oost-Vlaanderen vertegenwoordigen op de Beker van Vlaanderen in Deurne op 18.05.08

Door het feit dat Hamse Bouwcentrale reeds kampioen was, ging Kilim als verliezend
bekerfinalist naar Deurne. Dit zou nu wel eens, normaliter toch, anders kunnen
uitdraaien!!

07 mei 2008

De collectebus rammelt weer

"Ramp Myanmar neemt omvang Tsunami-ramp aan"
Philippe Henon van Unicef trekt al stilaan de vergelijking met de Tsunami-ramp van enkele jaren geleden.
Miljoenen euro's zullen dan ook nodig zijn voor de heropbouw van het land.
Veel van de NGO woordvoerders staan in de rij voor een interview om ons hetzelfde mee te delen. ( http://agriffon.blogspot.com/2007/10/de-collectebus-rammelt.html )

Dat hoort het regime in Myanmaar graag.
Een woordvoerder van het regime deelde reeds mee:
"Laat ze maar komen die miljoenen, we hebben al een verdeelsleutel opgesteld, en we zijn onder meer in Banda Atjeh in Indonesië gaan leren hoe we het geld voor onze vrienden moeten aanwenden."
Wij kennen in dit land ook mensen die weg weten met ons geld en met verdeelsleutels voor vrienden en kennissen, dus wie zijn wij om daar kritiek op te hebben/

Maar niet alleen het regime is blij met de ramp en de miljoenen dollars die er aankomen,ook de NGO hulporganisaties, die leven van en dankzij rampen. Alsof Gouvernementele Organisaties dat niet zouden kunnen, en zouden weten hoe ze met ons geld moeten gooien en smossen. Zal er dit keer meer dan twee Eurocent per Euro uit de collectebus van de NGO's naar de noodlijdende bevolking gaan? Ik betwijfel dat zeer.

Ik durf wedden dat er nu al campagnes worden opgezet, affiches worden gedrukt en TV programma's in elkaar worden geknutseld.
Ook nieuwe VZW tjes zien bij dergelijke rampen het levenslicht.
Zonder winstbejag dacht U?
Wie controleert dat dan wel hier, maar ook ginds waar het geld toekomt?
Een grote groep pakt al zijn rugzak en staat klaar om eigenlijk ramptoerist te gaan spelen en gratis de wereld te ontdekken.
Ook bij de brandweer en de civiele bescherming en het Rode Kruis worden er al lijsten met vrijwilligers opgemaakt die in vol ornaat, met bijhorende honden, lintjes en medailles willen vertrekken , om na pakweg een week, als halve of hele helden te worden verwelkomt bij hun terugkeer
Wat een marketingcampagne tot zelfverheerlijking, tot zelfbehoud en vergroting van marktaandeel.
Coca Cola en de fabrieken van inlegkruisjes en waspoeder kunnen er nog wat van leren.

Natuurrampen gebeuren, mensen lijden en gaan dood, dat is altijd al zo geweest, en misschien een geluk dat er ook veel sterven.
Voor sommigen is het de wil van god*en allah*, en wie zijn wij om die wil tegen te werken.
De mensen hier en ginds kunnen aan de ramp niets doen, de politici evenmin, maar wel aan het regime.
Daarvoor heb je geen geld nodig, alleen moed.
Wat heeft onze kleine man uit Berlare op zijn wit paard hierover te communiceren aan zijn fans, waartoe ik niet behoor?
Wanneer verschijnt er een sociale minister op TV met een mededeling hoeveel miljoeen er voor Miyanmaar worden uitgetrokken.
Uitgetrokken uit de verlieslatende begroting van nonkel kruk, en uit uw potemonee uiteraard .

*= bewust met kleine letter

Advocaat en Kameroense familie grijpen naast de zak geld

De advocaat van de overleden Kameroense asielzoeker had een klacht ingediend omdat hij twijfelde aan de vaststellingen van de politie. Er zou volgens de advocaat geweld gebruikt zijn bij een mislukte repatriëringspoging ( zijn tweede al, en op weg naar zijn derde!)
Blijkt uit de autopsie dat de man wel degelijk zelfmoord heeft gepleegd.
Hij had zelfs zijn afscheidsboodschap twee maal op zijn armen geschreven.
De advocaat hoopte uit de dood van zijn melkkoe nog een slaatje te slaan. De familie van de Kameroenees zagen hun "win for life" aan hun neus voorbij gaan.
Ze hadden er zo graag een tweede Samira-Adamu-zaak van gemaakt

Kunnen we die advocaat nu niet laten royeren en aanklagen wegens poging tot oplichting, verspilling van overheidsgeld ( belastinggeld) en het roekeloos voeren van procedures en processen?
Kent iemand die advocaat, dan kunnen we hem in het "zonnetje" plaatsen en zijn carriere volgen.06 mei 2008

BNP

Zoals ik had verwacht van echte gentlemen (en gentle women). Niettegenstaande het vele werk, namen ze de tijd om een bedankje te sturen op het mailtje dat ik (een paar artikels hieronder) stuurde , en de Vlaamse patriotten het beste te wensen in afwachting van de het success dat voor ons (beiden) in het vooruitzicht ligt. Eronder vindt u de volledige vertaling
"
Hello Antoine,

Thank you for your kind words of support!

Yes, we expected a bigger vote. However, there was a problem with vote-rigging and corruption. Britain’s voting system is similar to Zimbabwe’s!

We in the BNP take great inspiration from Vlaams Belang and we look forward to hopefully working with you in the European parliament in 2009.

All our best wishes to the patriots of Flanders and, yes, more success is to come for us all (we will drink to that!)

Kind regards,

Donna Hancock
National Enquiries Officer

"
Dank u voor de vriendelijke woorden van ondersteuning.
Ja we hadden wel meer stemmen verwacht maar er was een prbleem met stemmen manipulatie en corruptie. Het kiessysteem in groot Bittanië is gelijkaardig als dat van Zimbabwe.


Wij bij de British National Party BNP halen veel inspiratie bij het Vlaams Belang en we kijken ernaar uit om hopelijk met elkaar samen te werken in het Europees Parlement in 2009.

Al onze beste wensen aan de Vlaamse patriotten, en ja meer succes staat er te komen voor ons allemaal ( En daar zullen we op drinken)


Met vriendelijke groeten

8 Miljoen illegalen te veel. Europese unie wil strenger beleid voeren.

Zijn die vetbetaalde hoogopgeleide zelfbevredigers daar nu eindelijk achter gekomen?
Dat wist menig Jan-Modaal met dito “preeke” al lang.
Alleen kunnen ze nog niet goed tellen.
Jan weet immers al lang dat het er veel meer zijn dan 8 miljoen, en dit zonder computer of overbodige verslagen van dure bevriende studiebureaus.
Jan weet nog meer: dat er ook te veel legale immigratie is.
Aan hetzelfde tempo zullen we nog jaren moeten wachten eer de Europese struisvogels tot dezelfde conclusie zullen komen.

Het is misschien een eerste communicatie bedacht door enkele spindokters in aanloop naar rampzaliger nieuws dat er daarna makkelijker ingaat bij de geknede en gelaten burger.
Oef, zuchten een aantal politici, we hebben straks richtlijnen en wetten van Europa om ons achter te schuilen, want zelf hadden we de moed niet om Onckelinckx, Milquet en Mieke Vogels en het multicul wereldje hun wafel te laten houden.
Het wordt strenger dat is zeker, want slapper dan in België kan het nooit worden.
De Europese unie wil de instroom van illegalen stoppen, de grenzen beter controleren. Goede zaak, dan moeten illegalen meer maanden opgesloten worden in afwachting van een moeizame en geldverslindende repatriëring.
Met streng gecontroleerde gesloten grenzen en een preventieve aanpak stoppen we tegelijk de mensenhandelaren, en geven we het signaal dat het vergeefse moeite wordt illegaal naar Europa te komen.

Geen opgesloten illegalen meer, de mensenhandel tegengaan, de zelfmoordpassages in gammele bootjes verhinderen, daar kunnen de correcte politici en de humanitaire activisten toch niet tegen zijn?
Voeg daarbij dat we dan minder criminaliteit en minder huisjesmelkerij en gettovorming als neveneffect zouden kennen waardoor vreemdelingen terug een positief imago krijgen en krotwijken gerenoveerd worden omdat ze niets meer opbrengen.

Bijkomend is dat het de brain drain stopt; het vertrek van geschoolde en hooggeschoolde mensen, in wie hun land en wijzelf via ontwikkelingshulp veel investeerden en die een ontwikkelingsland hard nodig heeft.

Verder resulteert dit in een betere bescherming tegen de infiltratie door allerhande terroristen en fundamentalisten die er op uit zijn onze maatschappij te ondermijnen, ja op termijn te controleren.
Daardoor neemt terug het vertrouwen toe in vreemdelingen toe en lopen mensen
geen straatje meer om, om ze te ontwijken.

Maar er zijn nog andere gevolgen die enorme besparingen inhouden:

De loodzware druk op de scholen en ons onderwijs neemt af, waardoor leerkrachten minder gestresseerd en terug gemotiveerd hun job kunnen doen.

De asielcentra, de linkse pro deo advocaten en de multiculbarakken zullen hun winstgevende tent kunnen sluiten, en voor een keer eens een productieve baan moeten gaan zoeken of een bedrijfje beginnen dat iets produceert dat we kunnen exporteren. Dit levert winst door besparing en winst door nieuwe inkomsten.
Als ze dan toch niet kunnen afkicken van hun haast overbodig geworden sociale activiteit kunnen ze naar Afrika, of een ander continent van hun keuze, reizen om daar de mensen te gaan helpen. Daar hebben de mensen pas ondersteuning, onderwijs en juridische bescherming van doen. Daar kunnen ze aan de lopende band nuttig zijn aan een fractie van de kostprijs die ze ons hier kosten. Als extra legale voordelen heeft elke ontwikkelingswerker het vooruitzicht op een lokale meid/oppas en een chauffeur/klusjesman. Die hebben ze hier misschien ook al maar ginder zijn die legaal en echt in het zwart.
Met 500€ per maand zijn ze daar iemand met aanzien, wat ze bij ons nooit zullen bereiken.
Onze maatschappij wordt er, door hun vertrek, slimmer en competitiever mee, en ik hoop de ontwikkelingslanden waar ze aansluitend belanden ook; al is dit laatste niet zeker (ohne gewehr staat er op de Duitse leveringsvoorwaarden).

Eerst zal nog wel moeten nagegaan worden of de massale immigratiestroom van West Europese betweterige ontwikkelingswerkers, straathoekwerkers, maatschappelijk werkers en juristen enz…wel geaccepteerd zal worden. Of ze welkom zijn en het wel gewenst is dat ze daar de principes van de multicultuur gaan invoeren, en ermee de plaatselijke cultuur bedreigen tot de hele wereld een grijze eenheidworst is; het resultaat van hun ideaal.
Ja, ik weet al op voorhand dat ze niet gewenst zullen zijn, net zomin als de Kwik, Kwek en Kwak van ons huisregime in het land van Moea Papoea. Een paar weken geleden.
Een paar immigranten is ook daar exotische merkwaardigheid, duizenden een probleem, en meer een gevaar.

Het opsluiten van mensen, vrijwel uitsluitend als gevolg van het eigen falen, moet overbodig worden in Europa, of toch tot een absoluut minimum beperkt. Preventie en kordaat en onmiddellijk optreden zijn efficiënter en goedkoper en humaner dan mensen en kinderen opsluiten.
Mensen die ginder niets konden en geen job vonden, kunnen ook hier en nu nog niets, en vinden ook hier geen baan.
De inherente linkse oneerlijkheid, heeft er niet alleen voor gezorgd dat wij belogen werden, (wat de slimme burger al wel wist), maar ook de armoede ontvluchtende gelukszoekers vonden hier als illegaal geen Shangri-La,
Het kwam (en komt) landen als bvb Marokko goed uit dat ze hun problemen hier konden dumpen en ermee een continue geldstroom in hun richting konden genereren. .

Buitenlandse “gast” kreeg, op zijn minst gezegd een pejoratieve betekenis, want de “gasten” keerden niet terug. Ze bleven voorgoed, en op onze kosten. Dat was niet wat wij onder het woord gast verstonden.

Het lakse linkse beleid heeft alleen de problemen gecreëerd, het aanzuigeffect veroorzaakt en vrijwel elke niet Europese of Noord Anerikaanse buitenlander tot een scheef bekeken potentieel asielzoeker en profiteur herleid, in realiteit en in perceptie..

Alleen door een streng immigratiebeleid en streng en efficiënt gecontroleerde grenzen is een vrij verkeer van mensen mogelijk. Dan worden vreemdelingen terug gasten, en gastvrij ontvangen. Dan pas is er een beleid mogelijk, want met het miljarden uitgespaarde geld kan de Europese unie dan wegen, op de ontwikkeling en de regimes van derde wereldlanden.
Met wat een asielzoeker hier kost, houdt men ginds haast een heel dorp in leven, al wil ik liever een spade zaaigoed geven dan een enveloppe geld.

Wat betreft asiel, daarvoor ben ik enkel gewonnen wanneer de asielzoekers terugkeren naar hun land wanneer de dreiging weg is en de situatie normaal en veilig genoeg. Dan komt er terug plaats vrij voor anderen die meer in nood zijn en asiel nodig hebben.
Asiel mag onder geen enkel beding misbruikt worden door criminelen van gemeen recht en oorlogsmisdadigers. Daarvan zijn er in het verleden teveel binnen gelaten omdat de onderzoeken niet goed werden gevoerd, en omdat het natuurlijk gehaaide criminelen betreft voor wie liegen bij hun natuur hoort. Daarom dienen de onderzoeken zeer streng, maar rechtvaardig tegenover ons en de echte asielzoekers, te worden gevoerd.
Asiel of naturalisaties op basis van valse papieren en leugens moeten ongedaan worden gemaakt en de schuldigen met een trap van de laars onder de aars teruggestuurd worden, zoniet worden op termijn vrijwel alle verhalen leugens en alle papieren vals.

Immigratie en asiel, (is wat anders dan reizen )
Niet om het even wie, niet om het even hoe, niet om het even wanneer, niet om het even waarom……

03 mei 2008

De discriminatie-controleur discrimineert. Van Gerda De Rijck

Beste Gerda,
Dank voor je mail met informatie.
Ik huiverde, wat iets anders is dan beven, bij het lezen van je bericht.
Ik zou er onderhand aan gewend moeten zijn zoiets te lezen, en dit koel becommentarieerd moeten kunnen plaatsen op mijn blog.
Mischien is mijn reflex, waarbij mijn haar rechtkomt en er een woederilling door mijn lijf gaat, diegene die meer Vlaams Belangers hebben, en zeker je man wordt daar niet van gespaard denk ik.
Alle dagen zou ik meer artikels kunnen schrijven dan alle kranten samen, en hoe meer ik lees hoe meer ik schrijf.
En alle dagen wordt ik honderd keer boos.
Gelukkig zijn er ook het zonnetje, mijn vrouw en kroost, en een gesprek met een vriend over muziek ( al gaat ook dat gebukt onder de donderwolken die we overal ontwaren).
Ik zet je bericht op mijn blog want ik vind dat iedereen moet lezen die begaan is met zijn vrijheid, zijn cultuur, zijn toekomst.
En elke gewonnen ziel die wakker is geschud is er een meer.
Hier Gerda met een bloemetjeskader er rond en drie dikke kussen van Brad Pitt of een andere womaniser naar keuze."
Op 3 oktober 2007 werd ik aangeduid als plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, afgekort de VNC en legde ik de eed af in de handen van Marleen Vanderpoorten, voorzitter van het Vlaams Parlement.
Op 21 april 2008 mocht ik voor de eerste keer aanwezig zijn op deze driemaandelijkse algemene vergadering. Een memorabele vergadering waar ik met verbazing, ongeloof en ingehouden woede op terug kijk.
Naast enkele algemene punten en de behandeling van dossiers over Bergen en Affligem stond er één belangrijk punt op de agenda :
Bevestiging van het standpunt van het bureau van de VNC betreffende de ontvankelijkheid van sommige dossiers :
- klacht Jabbeke : Vlaams Belang-fractie vs. gemeentebestuur
- klacht Gent : OCMW raadslid Jan De Moor (Vlaams Belang) vs. OCMW-
bestuur
- klacht Deerlijk : Dhr. L. Schelfhout (Vlaams Belang) vs. gemeentebestuur

De cultuurpactwet van 16 juli 1973 bevat cruciale regels voor het cultuurbeleid in ons land. Publieke culturele instellingen mogen geen filosofische of ideologische strekkingen, noch gebruikersverenigingen discrimineren. Dat geldt zowel bij het beheren en laten gebruiken van infrastructuur als bij het toekennen van subsidies in geld of natura. Op die manier garandeert het Cultuurpact de democratisering van de cultuursector.
De VNC moet waken over de goede uitvoering van deze wet. Iedere persoon of vereniging die vindt dat het Cultuurpact wordt geschonden, kan een zaak aanhangig maken bij de VNC

Niettegenstaande alle culturele materies overgedragen zijn naar de gemeenschappen, is de VNC een federale materie gebleven. Cultuur is voor velen helaas een bijkomstige, zoniet overbodige materie. Als u de lijst van bevoegdheden hieronder bekijkt, zal het wellicht anders overkomen. Anderen vereenzelvigen cultuur met het bemoeizieke optreden van de wispelturige cultuurminister Bert Anciaux die niet zou misstaan in Noord-Korea. En liberalen, genre Dedecker, ongehinderd door veel intellectuele diepgang of culturele verantwoordelijkheidszin draaien zonder meer de geldkraan dicht. Voor zichzelf een dikke Mercedes, voor het volk een tweewieler.

De cultuurpactwet heeft ondermeer betrekking op volgende aangelegenheden : jeugdbeleid; sportbeleid, lichamelijke opvoeding, openluchtleven; cultuurbeleid: kunsten, toneel, film, bibliotheken, musea; radio-omroep, televisie; toerisme; vrijetijdsbesteding; permanente vorming; vorming van navorsers; cultureel patrimonium; bescherming en luister van de taal; culturele animatie. Een zéér uitgebreid pakket.

De VNC is een politiek samengestelde commissie en is paritair samengesteld en telt 13 Franstalige en 13 Nederlandstalige leden die allen aangeduid worden door de respectieve gemeenschapsparlementen. Er zijn ook 2 Duitstalige leden die echter slechts een medebeslissende stem hebben wanneer er een klacht aanhangig is die betrekking heeft op het Duitse taalgebied.
Omdat hier weinig over bekend is, even de samenstelling overlopen :
13 Waalse leden : 7 PS, 4 MR en 2 CDH
13 Vlaamse leden : 4 Vlaams Belang, 3 CD&V, 3 VLD en 3 SP.A
2 Duitse leden : 1 christen-democraat en 1 liberaal.

De belangrijkste opdracht van de VNC is overeenkomstig artikels 3 en 4 van de cultuurpactwet : "alle ideologische en filosofische strekkingen betrekken bij de uitvoering van het cultuurbeleid" en er op toezien dat "elke overheid zich onthoudt van enigerlei vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of voorkeur".

Op papier klinkt dat mooi en geruststellend. In de werkelijkheid is deze VNC verworden tot een schaamteloos verlengstuk van de politieke partijen die, binnen hun speeltuin die VNC heet, met een stalen gezicht zélf discrimineren. De drie klachten uit de gemeentes Jabbeke, Gent en Deerlijk, ingediend door een fractie, een OCMW-raadslid en een gewoon lid van het Vlaams Belang zullen NIET behandeld worden totdat de Raad van State zich zal uitgesproken hebben over de partijfinanciering van deze partij of totdat een ander jurisdictioneel orgaan in deze materie een vonnis of arrest geveld heeft. Er is inderdaad weer een juridische veldslag aan de gang om de subsidies die aan het Vlaams Belang uitbetaald worden, af te schaffen.

Men maakt met andere woorden de klacht van een burger die zich inzake cultuurbeleid benadeeld voelt, ondergeschikt aan de mogelijke politieke overtuiging van die burger. Als hij een Vlaams - nationalist is die mogelijkerwijze tot de Vlaams Belang strekking zou behoren, heeft hij niet het recht zich te beroepen op de wet van 16 juli 1973. Dat is goed en eerlijk geregeld.

Dat niet iedereen het eens is met de dominantie die de VNC ondergaat vanwege hoofdzakelijk de Waalse socialisten, is te lezen in de notulen van de vergadering van 10 maart 2008 :

"Namens de Duitstalige leden, stelt mevrouw Paulus dat de huidige houding van de Cultuurpactcommissie totaal onbegrijpelijk en niet meer houdbaar is. Als personen op wettelijke wijze verkozen werden, kan men deze niet blijvend uitsluiten. De argumentatie van de VNC wringt, nadat duidelijk afstand werd gedaan van het "70-puntenprogramma". Men kan vanuit politieke hoek wel stellen dat deze of gene partij extremistisch of ondemocratisch is. Dit wil echter niet zeggen dat de kiezers die op deze partij gestemd hebben, dit ipso facto ook zouden zijn. Interpellant pleit voor een herziening van het commissiestandpunt, indien noodzakelijk op een speciaal hiervoor samengeroepen algemene vergadering."

De stem van het gezond verstand kwam luid en duidelijk van de Duitstalige minderheid (helaas zonder stemrecht). De 9 Vlaamse politiek - correcte leden van de VNC volgden de 13 Franstalige zoals mag verwacht worden van trouwe lakeien. De 4 Vlaams Belang leden hebben zich fel verzet tegen deze beslissing en stemden uiteraard tegen.

Het Vlaams Belang heeft tegen deze schandelijke uitsluiting, in een orgaan dat geschapen werd om discriminatie te voorkomen, ook klacht neergelegd bij de Raad van State.

De democratie wordt in dit stervende land elke dag wat meer vermoord. En niet door ons, laat dat duidelijk zijn.Gerda De Rijck

In de schijnwerper

Ik ontving zonet een e-mail van Bart Laeremans die ik hier even in de aandacht wil brengen.
Helaas lijkt het internet het enige medium te zijn waarin Vlaams Nationalisten en het Vlaams Belang nog een podium hebben.
Het verhaal van Bart Laeremans is niet alleenstaand. Ik heb net nog zo'n mail gekregen van Gerda De Rijck die ik in een ander artikel in de schijnwerper zet.
De regimemedia willen als remedie tegen het Vlaams Belang de Lijst De Decker lanceren.
In hun ogen is de cholera beheersbaar en minder erg dan de "bruine pest" die ze niet konden uitroeien of van hun spoor konden tillen.
De Lijst De Decker met hun onervaren organisatie en politici lijken hun kneedbaar en manipuleerbaar genoeg om er een kopie van de VLD of de Tsjevenpartij te maken, of een amalgaam daarvan. Dit is een strategie die mee geïnspireerd wordt door figuren à la Noël Slangen, Patrick Janssens, mijnheer Onckelinckx, Madame non, Mangain enz... en professionele strategen en spindokters.
Lijst De Decker wordt de gemaakte partij, de bliksemafleider voor het onbeheersbare, onbeïnvloedbare natuurgeweld dat het Vlaams Belang en haar trouwe aanhang is.

Aan de heren in de media en de politiek zeg ik: met geen enkel artikel of perfide manoeuver of strategie brengen jullie mijn trouw aan de enige echte Vlaamse partij, de partij van ons volk, aan het wankelen

En nu de e-mail van Bart Laeremans:

Beste vrienden,
Onze fractie in de Kamer is actiever dan ooit voorheen, maar u verneemt dit nergens. De doodzwijgstrategie van de media nam de jongste weken hallucinante proporties aan.
Heel bewust plaatst men Dedecker volop in de schijnwerpers, zelfs in dossiers waar zijn verdiensten nihil zijn.
Op diemanier wil men de indruk wekken dat wij volslagen overbodig zijn geworden.

Men schuwt hierbij de manipulaties niet.
Neem bijvoorbeeld het walgelijke editoriaal van het Nieuwsblad van 28april. Frans de Smet schrijft daarin over Dedecker: "In de Kamer levert hij steviger oppositiewerk dan bijvoorbeeld VB-fractieleider Annemans. Als hij een vraag stelt over misbuiken, schrikken excellenties harder op dan bij het stilaan afgezaagde nummer van Annemans over Brussel-Halle-Vilvoorde.
"Afgezaagde nummer?
Land en regering zijn in diepe crisis ten gevolge van de lepe zet van Annemans vorige week, waarbij hij formeel de agendering vanhet splitsingsvoorstel eiste.
Enkel in de Franstalige pers lezen we daar iets over.
Zo stelde Maingain in een interview onlangs: " Les partis flamands n'ont pas lecourage de dire ouvertement « non » au Vlaams Belang. C'est l'extrême droite qui arelancé la polémique."

Woensdag hielde we een symbolische actie nabij het parlementair halfrond (zie foto), waarbij de ingang met kettingen werd afgesloten. VRT-nieuws en Terzake stuurden een ploeg, maar wie kwam uitgebreid in het nieuws? Oud-parlementslid Stef Goris, die onze actie gebruikte om te komen snotteren voor de camera.
Van ons werd er zelfs niemand geïnterviewd. Waarschijnlijk omdat we schurft hebben.

Omtrent het dossier BHV zelf maken we intussen de meest onwaarschijnlijkebochten mee. CD&V/N-VA komt letterlijk voor de camera smeken opdat de Franstaligen toch maar opnieuw een belangenconflict zouden kunnen indienen. De omgekeerde wereld.
Het is strategisch nochtans een enorme blunder om BHV samen met de staatshervorming te onderhandelen, want dan zal een beperkte toename van de Vlaamse bevoegdheden onvermijdelijk worden afgekocht met zware toegevingen in Brussel en de Vlaamse Rand.
Liever geen staatshervorming dan een grotere greep van Brussel op Vlaams-Brabant!

Intussen zitten we niet stil.
Vorige week werd in alle Vlaamse brievenbusseneen folder verspreid met uitleg over onze nieuwe VL-campage.
Meer dan 300.000 leeuwenvlaggen zullen de komende tien weken gratis aan de man en de vrouw worden gebracht in de hoop dat Vlaanderen op 11 juli massaler dan ooit de leeuwevlag uithangt.
Er kwamen reeds tienduizenden bestellingen binnen op het nationaal secretariaat.

Nog melden dat ik sinds begin april samen met nog vijf andere collega's ben toegetreden tot het partijbestuur. Dit telt nu 24 leden. Het vertrouwen in de nieuwe voorzitter is er bijzonder groot, evenals diens ambities om de partij een nieuw elan te geven.
In bijlage voeg ik een zestal persmededelingen van de jongste weken. En één van de vele commissiedebatten, met name dat over de situatie in Kuregem.
Met de wollige tsjevenmentaliteit van Vandeurzen valt niet echt een grote verandering te verwachten op Justitie.
Tot binnenkort !
Bart

Congractulations to the British National Party (BNP)

Whilst happy with your victory and Richard Barnbrook becoming BNP's first reperesentative in the London assembly, I mut confess that I'm dissapointed at the same time. I had hoped for a stunning victory with over 10 %, even for an overthrowing share.
I can't believe people don't see what's coming, and how much politicians, taxes and laws have parasited on them.
If there is a second thing to be happy about, is that the mayor is no longer Labour.
The war is not over yet, and you'll find me fighting in the trenches with you, as Britisch have done with us in the past.
Let's drink to this victory, and the next ones which will come, surely and steady on.
I look forward to the storms you will launch in the assemblies and parliament. I'll check my mailbox for your Youtube video's on that matter.
To you all at BNP, have a very, very fine day!!!!

02 mei 2008

'Misbruiken met gunstregime voor hooggeschoolde vreemdelingen'

Volgens een bericht in De Tijd
Was te verwachten niet?
Denk daarnaast ook maar eens aan al die exotische landen waar je diploma's, geboortebewijzen, werkgeversattesten enz kunt kopen.
Denken we dan dat zulke we hooggeschoolden in Blegië hebben toegelaten.
Daarna eens in België, altijd in België.

Hoeveel keer wordt er gemiddels gepoogd uitgeprocedeerde en illegale asielzoekers terug te sturen. al dan niet met politiebegeleiding.
Wat kost dat allemaal niet zeg.
Gedaan met zo'n aanpak! Grenzen dicht!Alle illegalen buiten, en in 1 poging!

Vandalen vernielen ruiten

Gent
Vandalen hebben donderdagmorgen 44 ruiten ingegooid van het VDAB kantoor in Gent. Buurtbewoners zagen 8 gemaskerde mannen het gebouw met stenen bekogelen. Waarom ze dat deden, is niet duidelijk. De politie denkt dat het om extreem- linkse anarchisten gaat die eerder ook al de ruiten van enkele bankkantoren ingooiden.

Dat kan tellen als aanzet tot de socialistische 1 mei stoet.
Waar zat de politie om ze op te pakken? 44 ruiten dat duurt toch even, en het politiebureau is niet ver weg?

Wat een contrast met de Vlaams Belang manifestatie.

Brandstichting in asielcentrum

In het centrum voor illegalen in Merksplas is het donderdagavond opnieuw onrustig geweest. Donderdagmiddag was dat ook al het geval nadat een illegaal zelfmoord pleegde. Toen de directrice 's avonds meer uitleg wilde geven, begon een groepje illegalen de inboedel van de ontspanningsruimte stuk te slaan. Enkelen van hen probeerden ook brand te stichten.
De politie kwam ter plaatse om de gemoederen te bedaren en 12 illegalen werden opgesloten in de isolatiecel. De ontspanningsruimte is tijdelijk onbruikbaar door rook en waterschade.

Luchthaven open voor illegalen

ZAVENTEM - Er zijn dit jaar al bijna evenveel minderjarigen zonder papieren op Zaventem opgepakt als in heel 2007. Opvallend is dat één op de drie uit een Schengenland komt

1 mei, Antwerpen is van ons, Vlaanderen is van ons!


foto van Vomit,
dank voor de mooie foto

Toespraak van Filip De Winter: http://www.filipdewinter.be/page.php?linkID=601
Verslag 1 mei manifestatie op VB site: http://www.vlaamsbelang.be/0/4479/