Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 mei 2008

Advocaat en Kameroense familie grijpen naast de zak geld

De advocaat van de overleden Kameroense asielzoeker had een klacht ingediend omdat hij twijfelde aan de vaststellingen van de politie. Er zou volgens de advocaat geweld gebruikt zijn bij een mislukte repatriëringspoging ( zijn tweede al, en op weg naar zijn derde!)
Blijkt uit de autopsie dat de man wel degelijk zelfmoord heeft gepleegd.
Hij had zelfs zijn afscheidsboodschap twee maal op zijn armen geschreven.
De advocaat hoopte uit de dood van zijn melkkoe nog een slaatje te slaan. De familie van de Kameroenees zagen hun "win for life" aan hun neus voorbij gaan.
Ze hadden er zo graag een tweede Samira-Adamu-zaak van gemaakt

Kunnen we die advocaat nu niet laten royeren en aanklagen wegens poging tot oplichting, verspilling van overheidsgeld ( belastinggeld) en het roekeloos voeren van procedures en processen?
Kent iemand die advocaat, dan kunnen we hem in het "zonnetje" plaatsen en zijn carriere volgen.Geen opmerkingen: