Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 mei 2008

Heden ginder, morgen hier.

Ginder
Afghaanse student ter dood veroordeeld wegens beledigen islam*.
Een verklaring waarin hij toegaf dat hij vraagtekens had geplaatst bij de behandeling van vrouwen door de islam was afgelegd na marteling, zei de 24-jarige student journalistiek Sayed Parez Kambakhsh. Ook zou hij geschreven hebben:"Dit is het ware gezicht van de islam (...) De profeet mohammed* schreef verzen in de "heilige" koran* voor eigenbelang."
Geen advocaat was bereid gevonden hem te verdedigen.
Een week na de terdoodveroordeling schaarde de Afghaanse senaat zich achter het vonnis. Conservatieve geestelijken en stamoudsten eisten dat de regering de rechtbank steunt.
Honderden journalisten en waarnemers volgen de zaak, en het ziet ernaar uit dat enkel amnestie door de president hem zal kunnen redden.
Hier
Gregorius nekschot met machtsvertoon opgepakt en vastgezet voor zijn cartoons.
Frank Van Hecke vervolgd vanwege een artikel in een lokaal krantje waarvoor hij verantwoordelijk uitgever was.
Wanneer zijn Filip De Winter en Wilders aan de beurt.
Wanneer Ray van Angeltjes of ikzelf misschien?
Waar zitten de waarnemers,mensenrechtenspecialisten en verontwaardigde journalisten hier om onze grondwettelijke rechten te komen verdedigen?

Fatwa's zijn er hier al, de moorden in naam van allah*, mohammed* en de "godsdienst van de vrede", die volgen zeker.
De rechters zoals de islam* die nodig heeft, die zijn hier ook al !

*= bewust met kleine letter

1 opmerking:

Anoniem zei

Die Afghaanse student is een vogel voor de kat want de president zal zijn precaire positie niet in de schaal werpen voor die "ketter".
Hier, in onze zgn. beschaafde contreien zakken we ook, stap voor stap, tot in de modder van de censuur. Dissidenten hebben wel nog een beetje armslag maar worden wel angstvallig gevolgd, soms ook vervolgd zoals Frank Vanhecke die ze letterlijk "bij z'n kloten" gepakt hebben doch straks figuurlijk te grazen zullen hebben met zijn zetel in Europa.