Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 mei 2008

Wat snapt een overbodige gouverneur nu van een veiligheids- of rampenplan van een hoogtechnologisch bedrijf?

Het veiligheidsplan dat de directie van het petrochemisch bedrijf BP in Geel heeft opgesteld, wordt deze namiddag voorgelegd aan Antwerpse gouverneur Cathy Berx.

Maar wat zou de nieuwbakken overbodige CD&V gouverneur, die rechten heeft gestudeerd, die niet eens een lamp kan vervangen en zich iets anders voorstelt bij het zoeken naar de ontstekingskaars van haar grasmachine, van zo'n plan nu snappen?

Niets natuurlijk!
De mevrouw kent helemaal niets van technologie, dus snapt ze van het hoogtechnologische productieproces en de beveiliging van een bedrijf ook niets, behalve misschien de inleiding.
Ze zal natuurlijk wel doen alsof, zoals ze al wel meer in haar leven heeft geveinsd. Maar in feite is ze alleen nodig en bekwaam om lintjes door te knippen en geld te helpen verkwisten.

Het wordt tijd dat de rampenplannen opgesteld, opgevolgd en gecoördineerd worden door echte rampenspecialisten, de hoogsten in rang bij de brandweer bijvoorbeeld.
Bij rampenplannen lopen mensen die er niets van kennen alleen maar in de weg, en zijn ze juist een gevaar voor de veiligheid.

De gouverneurs en provincies dus afschaffen en met het uitgespaarde geld de koopkracht van de gewone mensen verhogen, dat zou eens een goed idee zijn, en de veiligheid verhogen.

1 opmerking:

Anoniem zei

Ge kunt toch niet verlangen dat die gouverneurs gaan doppen,beste Griffon, dat zou in strijd zijn met het oplossen van de werkloosheidscijfers. Grrrrr
Anderzijds lopen er hier in dit onland b nog veel, vetbetaalde, niksnutten; het geld kan niet op, desnoods persen ze de bevolking nog wat méér uit. x maal Grrrrrr