Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 mei 2008

De geflikte flik : Het leger werd weer laffer

Uit gans het cassatieproces tegen Bart Debie springen mij vooral volgende zaken in het oog:
De debatten voor het Hof van Cassatie waren begonnen omstreeks 10u00. Nauwelijks om 13uur lag er een volledig uitgeschreven arrest klaar!!!
Nog vooraleer het Hof van Cassatie bijeen kwam ontving de advocaat van Bart Debie een volledig uitgewerkt document van de advocaat van de tegenpartij aangaande de te betalen schadeclaim. Raar vind ook ik dit, want ook dat onderdeel ging in Cassatie. Blijkbaar wist deze advocaat al hoe de uitspraak zou luiden.
Zonder meer is bekend dat rechters de wensen van hun broodheren volgen, aan wie ze hun benoeming, riante inkomen en status te danken hebben.
Het doel daarbij is duidelijk: de eleminatie van het Vlaams Belang, met terreurprocessen de aanhangers, kiezers en mandarissen van het Vlaams Belang bang maken, zodat ze de partij de rug zouden toekeren, en alleszins nieuwe kiezers moet afschrikken.
Als Bart Debie kan veroordeeld worden op basis van vage omschrijvingen als " het creëren van een sfeer van ..., dan moet vanaf nu elke politieagent goed op zijn tellen passen bij hun aanraking met allochtone criminelen en allochtonen in het algemeen.
Een nieuw signaal werd reeds gegeven door de AEL van Abu Jajah die de politie gaan vervolgen wegens racisme.
Straks zijn er bij de politie alleen nog bureaucratische parkeerboeteschrijvers die geen honderd meter meer kunnen lopen zonder dat hun tong op hun schoenen hangt, die liever de flitscameras gaan bedienen en postbode spelen dan achter de boeven aan te gaan die in trainingskampen en karateclubs worden opgeleid en sneller een mes gooien dan dat de politie zijn wapen mag of durft trekken.
Ik schreef al eerder: Laffe generaals hebben een laf leger
Met het elemineren van Bart Debie werd het leger weer laffer

Geen opmerkingen: