Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 maart 2008

Er bestaat geen moedig leger geleid door laffe generaals!!

Dit noemt men grootscheeps:
"Oostende: 5 illegalen opgepakt Bij een grootscheepse politieactie in en rond de havens van Zeebrugge en Oostende; 2 van hen zijn intussen opgesloten in een gesloten centrum. De andere 3 kregen het bevel ons land te verlaten.
De politie wil vooral een signaal geven."
( welk signaal geeft de politie met het vinden van maar 5 illegalen terwijl er hier honderdduizenden rondlopen???)
"Ze krijgt daarbij de steun van het parket, de Dienst Vreemdelingenzaken en de douane. "
Amaai dat geeft nu meer gewicht aan de actie, de illegalen waaronder potentiele terroristen, zijn daar zeer van onder de indruk. Van een bevel om het land te verlaten, daar staan ze nu van te beven.

"Maandagnacht zijn bij een gelijkaardige actie 14 illegalen opgepakt. "
Maar toen hadden ze net iets meer geluk gehad. De koeien vingen de hazen door er per toeval te gaan opzitten.

Zullen we de kosten van deze acties per gekliste illegaal eens uitrekenen en die daarvoor een factuur sturen( die ze toch niet zullen betalen)?
Zal ik onze handhavers van de wet en hun leidende breedsmoelkikker eens vertellen waar ze er in één minuut meer veel kunnen oppakken!?? Met veel minder mensen en veel minder middelen zodat ze daar in het vervolg niet meer om moeten schreeuwen.!

Hier zijn er enkele hints:
De telefoonwinkels, de halal beenhouwerijen, -bakkers en -kruideniers. De OCMW klinieken, de theehuizen, de moskeeën, de volgende betogingen van asielzoekers, aan de trein- en busstations de illegale opvangcentra voor illegalen enz.....

Ze moeten er dan maar met hun luie krent aan de deuren gaan zitten, en dan hoeven ze onze zuur verdiende belastinggelden niet te verkwisten of bijkomende vakantiedagen fabriceren door nachtelijke acties.
Dewael is een even grote lafbek als de Harry Potter figuur in Nederland

Er bestaat geen moedig leger geleid door laffe generaals!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Denk niet, beste heer Antoine, dat de verantwoordelijken niet zouden weten hoe men het best al die uitwassen kan bestrijden; het is énkel de WIL om ook adequate maatregelen te treffen die ontbreekt. Daarbij komt nog dat de "alles gaat goed"berichtgeving steeds moet gehandhaafd worden.

Anoniem zei

"The good news show "is hier inderdaad belangrijker dan het werkelijk aanpakken van de problemen.