Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 maart 2008

Rond pasen kruisigt men nog steeds mensen.

Volgende nieuwsmededeling op ROB tv van Vlaams Brabant trok mijn aandacht:

"De ex professor Luc lamine werd in Leuven aangehouden. Eerder kwam Luc Lamine al in opspraak toen hij tijdens de verkiezingen in 2000 op kwam voor het Vlaams Blok?"

Hieronder wat ik daarna las op de website van De Standaard, de Gazet van Antwerpen (waar men zelfs een foto'tje zonder zijn toestemming wellicht bijvoegde) en de andere regimekranten:

LEUVEN - De VRT-nieuwsredactie stelt donderdag dat de aanhouding van gewezen KUL-docent Luc Lamine het gevolg is van doodsbedreigingen aan agenten.

De Leuvense parketwoordvoerder Patrick Vits wil enkel de aanhouding van Lamine bevestigen, maar weigert verder elke nadere uitleg over de reden hiervoor. De raadkamer bevestigde zijn aanhouding.

De door Lamine geviseerde agenten zouden in juni 2005 een PV tegen hem opgesteld hebben omdat hij zich misdragen had tijdens een verkeerscontrole op de Aarschotsesteenweg in Rotselaar.

Lamine startte hierop een juridische kruistocht en trok zelfs naar het Europees hof voor de mensenrechten in Straatsburg.

'De zaak bleef escaleren en hij bedreigde de bij de controle betrokken agenten met de dood. Daarop greep de rechter in', aldus de VRT-nieuwsredactie. "


Wat hieruit al vanaf de eerste zin mag blijken: vanwege zijn kandidatuur op een Vlaams Belang lijst komt men al in opspraak volgens de media.

Ik meen mij te herinneren dat, na jarenlang docent te zijn geweest aan de KUL, hij omwille van zijn Vlaams Belang kandidatuur en sympathe, via petities en op andere wijze het leven zuur werd gemaakt en men hem trachtte weg te pesten via nepopdrachten en kelderdeurtjes. Dat hij via een gëïnduceerd ziekenverlof hij aansluitend verplicht werd om op pensioen te gaan onder bedreiging van de inleiding van een ontslagprocedure.

Op de VRT site staat dat hij zeker tot eind deze maand in voorhechtenis blijft.

Reeds 3 weken! 3 weken !!!! zit Prof em. Luc Lamine al in de gevangenis van Leuven!!!

Pas nu raakt dit bekend. Waarom zo vraag ik me af.

Toen hij voor de raadkamer moest komen bleek zijn advocaat (om wat voor reden ook) niet op te dagen en heeft hij zichzelf verdedigd. Dat is geen gezonde situatie gezien zijn temperament, en hij als aangeklaagde inherent veel te emotioneel betrokken is bij zijn eigen zaak.
Blijkt nu zelfs dat hij riskeert dat wanneer hij volgende week voor de raadkamer moet verschijnen hij nog eens drie maanden dreigt vastgehouden te worden.
En waarvoor dan wel?
Het is geweten, alhoewel zelf jurist en ex professor heeft Prof em. Luc Lamine een aversie en zelfs minachting voor het gerecht en de politieslaven van het regime. Die was er niet van in 't begin, die is gegroeid door zijn ervaringen en kennis van het systeem.
Men zoekt en vindt dan snel de spreekwoordelijke stok om mee te slaan, want hij wordt door hen die hem willen vinden makkelijk geprovoceerd en geïrriteerd. Een gevolg van zijn queestes tegen onrecht mensen aangedaan bij onteigeningen, en het en vele slechte ervaringen wellicht. Elk incident is dan goed genoeg om met die voor het regime vervelende man af te rekenen.

Staat er dat hij doodsbedreigingen zou hebben geuit aan politieagenten.
Er worden in dit land dagelijks doodsbedreigingen geuit, wat ik niet goedkeur, maar in dit geval in een juiste context van boosheid, onmacht en verontwaardiging wil plaatsen en in de juiste schaalgrootte. ( Aan het adres van Vlaams Belang politici wordt dit al dagelijks getolereerd )
Voor mij blijft hij een beminnelijk man, die op zijn leeftijd en met zijn fysiek nauwelijks of geen bedreiging kan zijn voor potige politie.
Het is natuurlijk veel makkelijker een oudere man in de boeien te slaan dan de duizenden echte criminelen en terroristen die hier loslopen, en die niet dreigen maar meteen raak slaan steken of schieten.
Wat krijgen al die echte criminelen zoals diegenen die chauffeurs doodtrappen? Ook drie weken of vier maanden effectieve gevangenisstraf?
Of
Een werkstraf hout sprokkelen? Een verplichte voetbalmatch met de Rode Duivels bijwonen?
Als het al zo ver komt, want meestal staan ze dezelfde dag terug op straat en zetten ze de politie meteen voor joker en aap.

Ik zie niet hoe deze man van in de zestig een bedreiging kan zijn, tenzij voor het justitieapparaat dat hij aanklaagt, de misbruikte macht en status van de advocatuur, de benoemde rechters, de deurwaarders en de curatoren, en de wetten spuiende politici die alle dagen de rechten en de vrijheid van de gewone mensen beknibbelen en aan hun laars lappen, uit zelfverhevenheid, machtsgeilheid, eigenbelang, kortzichtigheid en/of medeplichtigheid. ( cumilatieve aanwezigheid mogelijk)
Hij deed niet meer of alleen dat wat heel velen binnensmonds ook mompelen of zeggen wanneer we ons onheus en overdreven geviseerd voelen of aangepakt door het politie- en justitieapparaat en al een fikse boete krijgen voor een bagatel, terwijl in dit land moordenaars en terroristen ongestoord moorden en nog lekker betaald worden door de politie/inlichtingendienst met ons belastinggeld. (Ook ik heb af en toe de behoefte om eens te schelden en te vloeken)
En hoe zouden gewone burgers dan al niet reageren wanneer ze geviseerd en gezocht werdern voor kritiek en vredevolle acties door het machtigste apparaat dat aan niemand verantwoording schuldig is.

Wat ik weet van Prof em. Luc Lamine van de paar keer dat ik hem ontmoette en over hem hoorde praten is dat hij een zeer sympathiek, beminnelijnk en emotioneel gedreven man is.
Wat ik weet van Prof. em.Luc Lamine, is dat hij zich belangeloos en gratis ingezet heeft om onrecht en corruptie te bestrijden en aan te klagen. Dat hij gratis en belangeloos juridische bijstand heeft verleend aan mensen die onrechtvaardig werden behandeld en gedupeerd bij onteigeningen door de overheid voor gekleurde politieke agenda's/doelstellingen en andere lucratieve doeleinden, die vaak nog niet eens wat met het algemeen belang van doen hebben maar meer met sommigen hun persoonlijk belang via belangenvermenging.
Dat is zijn stokpaardje geworden, en de verbetenheid waarmee hij strijdt verdient mijn respect, al verwachten mensen misschien van hem dat hij als jurist beleefdere, verbloemdere, mistigere taal spreekt en schrijft zoals de mensen dat van schijnheilige advocaten gewoon zijn.

Op zich vindt de juridische kaste het bovenstaande al een vergrijp, een enorme smaad: het hebben van een hart en emoties, het benoemen van een kat als een kat, het duiden van de wolven in schapenvacht, en het gratis verlenen van juridische bijstand aan het eigen volk tegen het apparaat.
Hij is een van de weinigen die, zelf jurist bovendien, verandering wilt brengen in justitie; en daarmee heeft hij zich geen cadeau's en vrienden gemaakt.
Wat is de volgende stap van de bedreigde kaste, de volgende dreiging die hem boven het hoofd hangt?
Gaat men hem zolang vastzetten, hem emotioneel kwetsen en bewerken, hem provoceren tot hij zichzelf verwondt, hem beledigen en ridiculiseren naar de buitenwereld toe, misschien tot men hem gek kan verklaren en hem kan coloqueren???
Zeg mij eens, waarmee vormt Prof. em. Luc Lamine nu een bedreiging? Met zijn pen ? zijn tong ? zijn mening???

Dit ruikt naar, en is wellicht een afrekening. Dit is de rekening, de prijs die de zoveelste Vlaams Belanger moet betalen voor zijn engagement en aanklachten.
Dit land en dit systeem is niet anders dan dat van een ordinaire dictatuur, alleen geraffineerder.
Het justicieel apparaat moet voortdurend becritiseerd, geanaliseerd, ontleed en gevolgd worden om ervoor te zorgen dat het zich niet onaantaastbaar en onveranderlijk tegenover het eigen volk aan kanibalisme schuldig kan maken.
Ik wil met hem strijden tegen politieke justitie, klassejustitie, vriendenjustitie, machtsmisbruik, corruptie, en belangenvermenging,
Echte juristen en mensen met rechtvaardigheidsgevoel mogen nu opstaan.
Ik vind dat het moet veranderen, en ga alvast zien hoe ik hem kan helpen.
Ik hoop jullie met mij.

TEKEN OOK DE PETITE DIE GAAT VOLGEN !!!!
LAAT LUC LAMINE VRIJ !

Hierna ook de aanklacht van Prof. em. Luc Lamine zoals op http://ik-beschuldig-onteigenaars.bravehost.com/ en http://luclamine.zegt.nl/

2 opmerkingen:

Anoniem zei

erg wat deze man overkomt. hij heeft waarschijnlijk een TE 'groot bakkes' en durft te spreken waar anderen zwijgen.
zijn VB verleden zal er dan ook nog eens toe bijdragen dat hij gewoon moet hangen, net zoals Bart Debie en anderen voor hem.
laat maar komen die petitie!

Anoniem zei

A. Griffon, Duplo, heel Vlaanderen

De zaak Luc Lamine getuigt dat we niet in een democratie leven.
De nakende dr Borms herdenking noopt ons na te denken over wat totalitaire staten de burgers aandoen die oppositie voeren.
‘Met alle middelen’, is de arrogante uitspraak van toback enkele jaren geleden.
Als een lakei van het regime dit luidop zegt weet dan dat er vooraf in de wandelgangen en de loges over gesproken is, weet dan dat het justitieel apparaat al in werking is gezet om het probleem aan te pakken, weet dan dat de staatsveiligheid in werking is, weet dan dat operatie beschadigen aan de gang is, weet dan dat alle gestelde lichamen en machten betrokken zijn om het probleem uit te roeien.
Het gaat moeilijker als het om bekende personen of organisaties gaat, de individuele burger wordt gebroodroofd en psychologisch murw geslagen.
Bij beschermelingen van het regime worden de rangen gesloten om hen wit te wassen. Een jaartje uit het nieuws of naar het buitenland en de domme massa is het vergeten, zie Van Den Broecke en recent Verhofstadt. Dat is de gang van zaken, het klopt nog ook.
Neen ze gaan niet meer zover zoals met dr.Borms om het probleem openbaar op te lossen, het is veel geraffineerder geworden, de burger is mondiger geworden en er is internet. Er zijn, of moet ik zeggen waren, burgerrechten in de grondwet ingebouwd. Maar zoals in een dictatuur waardig wordt de grondwet dan maar bijgeschaafd( Vlaams Blok), in stilte, zonder veel tamtam, met enkel een paar regeltjes in het staatsblad die iedere burger geacht is gelezen te hebben.
Dan kan men uitpakken voor de rechtbank, kijk mijnheer de juge dit is een gevaarlijke hond, hij bijt als hij geslagen wordt.
Als men eenmaal in dat net gevangen zit is er geen ontkomen meer aan, alle registers worden opengetrokken, je leven word doorgelicht om te zoeken naar het minste detail dat bruikbaar kan zijn, er wordt een beeldvorming geschapen die moet dienen voor de media, om later de terminale slag te kunnen rechtvaardigen en de openbare opinie te beïnvloeden .Als later het probleem definitief uitgeschakeld moet worden lijkt het de evidentie zelf.
Wat zei ik, ze gaan niet meer zover?
Wie niet inziet hoe ver dit kan gaan, moet de zaak dutroux nog eens doornemen, de betrokkenheid van de finefleur van belgië is bekend in die smerige zaak, tot en met het koningshuis. In totaal zijn negen mensen ge-verongelukt of ge-zelfmoord. Zij gingen getuigen of waren op weg naar de rechtbank. Rechters werden ontslagen uit de zaak, gendarmes werden overgeplaatst en bevorderd, de getuigen die door de media bekend geworden waren zijn opgevoerd als dement, dossiers zijn verdwenen. Dat was het ondergronds werk van de staatsveiligheid, de graafwerken op zoek naar lijken was de façade. Dat was een belgische crisis die vakkundig in de doofpot beland is, de echte schuldigen zijn nog aan de macht of in de adelstand verheven, de gemediatiseerde zondebok zit vast in de moderne vergeetput. Het recht heeft gezegevierd.
Als een veroordeling minder dan zes maanden gevangenis is wordt de straf niet uitgevoerd, dit om de overvolle gevangenissen te ontlasten, maar er is altijd plaats voor de vijanden van het regime. Het belgische regime heeft nooit en zal nooit vergeven.Alle landen hebben kort na de tweede wereldoorlog amnestie verleend. Deze onstaat, gedirigeerd door de francofonie teert op wraak en zal nooit vergeven.
De staatsveiligheid in dit land dient enkel om de binnenlandse oppositie van het regime aan te pakken, de echte criminelen en spionnen kunnen het land in en uit en staan zelfs op hun loonlijst, rechters, politiek benoemd, en journalisten zijn de gefinancierde vazallen. Vlaanderen wordt getolereerd zolang ze economisch nuttig is maar zal, zoals nu het protesterende individu, geruïneerd worden als ze geen nut meer heeft. Laat ons dat goed beseffen.
Als men ziet hoe men verhofstadt en leterme klein gekregen heeft geloof ik niet meer in de zachte aanpak voor een onafhankelijk Vlaanderen.
Het is nu wachten tot de staatsveiligheid aan mijn deur staat om het probleem aan te pakken.

Stradi