Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

03 maart 2008

Het lekkere luie leven

"Brit beëindigt voettocht naar India in Calais "
Een Brit, de 28-jarige Mark Boyle, die zichzelf had voorgenomen om te voet en zonder geld naar India te wandelen, is uiteindelijk gestrand in Calais.

Hij rekende erop het 14.500 kilometer traject naar Porbander af te kunnen leggen zonder geld. Hij hoopte daarvoor op de gastvrijheid van onbekenden.
Zijn tocht eindigde evenwel al vlak over het Kanaal, in Calais. Daar werd hij plots niet meer verder geholpen... omdat hij geen woord Frans sprak en niemand hem dus begreep.
Boyle is evenwel niet van zin om zijn plannen te laten varen: hij gaat nu de Britse kust afwandelen. Tijdens deze tocht wil hij Frans leren, om de trip naar Porbander volgend jaar misschien wel met succes af te kunnen ronden. "
Sommigen vinden dat dit moet kunnen, de meesten denken er wellicht anders over.
Heeft die man niets anders te doen?
Waarom zoekt die man niet gewoon een baan in plaats van al parasiterend zijn avontuurtjes te laten betalen door zijn medemensen?
En ontvangt hij ondertussen ook nog een uitkering? Ik vermoed van wel, want dat gaat zo bij die figuren.
Ik hoop dat hij volgende keer genoeg Frans zal verstaan als hij bij de Fransen (of bij mij) komt bedelen en hem antwoorden:" Casse toi pauvre con !"


En zou het hem lukken, laat de Britse minister van Buitenlandse zaken al een legervliegtuig reserveren en wat losgeld om hem vrij te kopen en te repatrieren mocht het fout lopen.
Hij kan hiervoor om raad en hulp vragen bij Karel De Gucht en De Boeve die weten hoe dat in zijn werk gaat en hoe het gratis blijft.( Heeft De Boeve al betaald??)
Liefst zouden vele Britten zien dat hij voorgoed daar in Indië blijft.

Geen opmerkingen: