Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 maart 2008

Wie tast uw koopkracht aan?

1 vat olie kostte in 2000 : $ 60 = € 72
1 liter diesel kostte aan de pomp € 0.82/l

1 vat olie kost in 2008 : $ 110 = € 71.5
1 liter diesel kost aan de pomp € 1,25/l

Een vat olie kost ongeveer in € hetzelfde als 8 jaar geleden maar de literprijs aan de pomp is gestegen met 52%Liegen, liegen en blijven liegen : het was zo bij Guynokkio, het zal bij Nonkel Kruk niet anders zijn.

(Geplukt van de site van Angeltjes, en ter "grotere" verspreiding overgenomen)

Heeft er al eens iemand van de regering een verklaring proberen te geven voor deze georganiseerde rooftocht?
Nee, want dieven geven nooit uitleg.

En de vakbonden maar klagen en stoken..
T'is toch weer niet de schuld van het patronaat of het Vlaams Belang zeker?
Is er een vakbond nodig die mee aan politiek doet en uit dezelfde vetpotten eet?

Geen opmerkingen: