Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 maart 2008

Geen brood, alleen maar spelen

Ziehier alvast de spelen. Over het brood moet nog onderhandeld worden, en het is zeker dat de Vlamingen op hun honger zullen blijven zitten.
Hier alvast de spelen die de keizers van de wetstraat het plebs schenken om de honger te onderdrukken:


Volk van Vlaanderen, voelt u zich daar goed bij, of staat u op omdat berrelnootjes en geen vis in de pan u woedend maakt?
Vlaanderen, word eindelijk groot, word eindelijk staat!

1 opmerking:

Anoniem zei

Het merendeel van de bevolking is wèl van goeie wil, zie maar naar de gestaagde vooruitgang van het VB én de 800.000 monsterscore van Leterme.
Maar... de rest van de zgn."kopstukken" willen, kunnen of durven niet want hun eigenbelang zou teveel in het gedrang komen; dàt is ook de oorzaak van het mislukken van Y.L. die géén 5 minuutjes politieke moed had. En de kiezers... keken met lede ogen toe, gromden binnensmonds een "godver" en konden (enkel maar) een vuist in hun broekzak maken.