Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 maart 2008

Het kringloopfonds

Met een paar dagen vertraging las ik een interessant artikel op de blog "Strijden eeuwig" van Guido van Alphen.
Het behandelt weer een economisch experiment van de overheid dat dramatische gevolgen heeft voor de schatkist, en dus de belastingbetaler. Voor sommigen dan weer zeer lucratief zo blijkt. Niet van de schaalgrootte van de ABX miljarden weggegooid door de CD&V voorzitter Etienne Schouppe, maar toch "interessant".Ik hoop dat Guido Van Alphen mij nog weet te melden wie dit kringloopfonds heeft opgezet, zodat ik het er later nog kan bijschrijven.
Het is een feit dat een overheid en ambtenaren zich niet moeten bezighouden bedrijfsleider te spelen. Dat pakt altijd verkeerd uit, en inderdaad de rekening van de domheid wordt ons altijd aangeboden.
Langs de ene kant is het als burger onethisch om hierin deel te nemen, aan de andere kant is het dom dat we van de gelegenheid niet zelf hebben geprofiteerd.Dit land van hardwerkende Vlamingen zou met lichtjaren voorsprong het welvarendste volk kunnen zijn, en dit alleen te oordelen naar de wijze waarop hier met geld wordt gesmost.
Hoe meer nieuws hoe meer vreugd zeggen actieve en alerte bloggers, aleen is het altijd zulk nieuws.
Ziehier het artikel dat u ook kunt nalezen op http://blog.seniorennet.be/guvaal/archief.php?ID=972 :

Vergeet de Beurs, leve het Kringloopfonds
Wie dacht dat de affaire van de notionele intrestaftrek een unicum was in de Belgische politiek, zal zijn mening moeten herzien. Beleggers, vergeet de beurs, waarop men geld verliest en het spaarboekje dat niet genoeg meer opbrengt omdat de inflatie boven de 3% blijft. Er is nog het Kringloopfonds. Het Kringloopwat?Iedereen zal al wel gehoord hebben van de kringloopwinkels, waar allerlei tweedehands zaken worden opgeknapt en doorverkocht aan lage prijzen, iets wat zeker de financieel zwakkeren ten goede komt. Dat fonds blijkt in 2003 door de overheid (toen Paarsgroen) te zijn opgericht met een startkapitaal van 2,5 miljoen euro. Daarbovenop werd geld opgehaald via een obligatielening die in een eerste fase goed was voor 75 miljoen euro. Wie daarop intekende, krijgt een jaarlijks fiscaal voordeel van 3%, plús vijf procent op het bedrag dat in het fonds werd geïnvesteerd (met een maximum tot 250 per intekenaar). 13.500 intekenaars hebben sindsdien recht op zo'n vergoeding. De fiscus heeft sindsdien al 3,35 miljoen aan die obligatiehouders terugbetaald...Om een lang verhaal kort te maken: dat Kringloopfonds, hoe goed bedoeld ook, werkt met verlies en heeft de staat tot nu toe al 10,5 miljoen euro gekost, te betalen door u en mij, de belastingbetalers.In verhouding tot de notionele intrestaftrek zijn de verliezen voor de Staat in het Kringloopfonds maar pea nuts. De vraag is wel, hoeveel van die constructies er misschien nog bestaan op federaal, regionaal, provinciaal of ander vlak. Regeringen met aan het hoofd een man die sneller liegt dan zijn schaduw, zijn hoegenaamd niet te vertrouwen. Ik kom daar nog op terug.

Geen opmerkingen: