Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 maart 2008

Laat mij die onafhankelijke expert zijn?

De Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) heeft een kort geding aangespannen tegen politicus Geert Wilders over de vertoning van zijn anti-Koranfilm ’Fitna’.

De organisatie wil juridisch afdwingen dat een onafhankelijke expert de film voor de première beoordeelt of hij grievend is voor moslims en de islam. Als dat het geval is, wil de NIF op basis daarvan de vertoning van de film verbieden.

Natuurlijk gaan zij ook willen bepalen over wie die onafhankelijke expert dan wel mag zijn.
Wij vermoeden dat die zich bevindt onder de moefti's, ayatolla's en imams.

Ik wil mij daar ook wel voor kandidaat stellen, en dat ik daarvoor betaald zou worden is meegenomen. Ik wil echt als onafhankelijk overkomen, dus trouwe lezers begin nu niet te vertellen dat jullie al weten wat ik als expert ga adviseren, zoals jullie ook al denken te weten wat de aanbevolen expert van de moslims, en zelfs die aangesteld door de (politiek correcte) rechter zullen aanbevelen.

Rede komt voor geloof !

Chaloef uh Akbar !

Ik heb gezegd.

Geen opmerkingen: