Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 maart 2008

Wilders kan Allah, Mohammed of moslims nooit beledigen.

God bestaat niet, en dus zijn ook alle profeten oplichters.
Godsdiensten zijn groots opgezette zwendels om naieve mensen te onderdrukken en in de pas te laten lopen.
Fantastische sprookjes met toverij, mirakels, fabeldieren, verschijningen enz... en volledig in tegenstrijd met de wetenschap.
Harry Potter is zelfs beter geschreven.
Godsdienst bedacht door achterlijke woestijnvolken palaverend rond een kampvuur, meer dan 2000 jaar geleden.
God, Allah, de heiligen en de profeten kunnen dus nooit beledigd worden, zet zomin als dat men Harry Potter of de fee uit Assepoester zou kunnen beledigen.
Onbegrijpelijk dat mensen van vandaag al die onzin en fictie nog als waar willen geloven.
Helaas laat men toe dat kinderen al op zeer jonge leeftijd ermee worden gehersenspoeld, en de meesten raken daar nooit meer van bevrijd.
Ik wens helemaal niet te leven onder de druk, de chantage de dreiging van om het even welk achterlijk geloof en haar gelovigen.
Ik tekende dus met overtuiging de petitie op http://www.steunwilders.nl/ en wens Wilders veel moed en sterkte.

Ik hoop dat alle verstandige mensen Geert Wilders zullen steunen en de petitie zullen tekenen.

Geen opmerkingen: