Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 maart 2008

Jan, daar staat de goal !!

Björn Roose heeft goed gekeken naar de persconferentie van Jan Jambon, en zijn analyse is wellicht even juist als de mijne. Voor de goede orde (?) geef ik hier eerst mijn commentaar en pas daarna zijn artikel. Niet dat ik het met hem oneens ben, integendeel, maar er loert vaak meer dan een adder (onder) in het gras, er zouden ook een nest adders kunnen in schuilhouden.
En niemand weet wie er zal gebeten worden.

Zou de actie van Jan Jambon geen kampvuurtje zijn in de hoop dat het uitgroeit tot een grote uitslaande brand in het Lakense domaniale woud? Is dit geen poging om via een op het eerste zicht onschuldig debat over de monarchie de grote meningsverschillen over het voortbestaan ervan naar boven te brengen tot iedereen met getrokken messen tegenover elkaar staat? Of een aangelegde vluchtweg of brandgang om te gebruiken wanneer het fout loopt (en zal lopen) met CD&V/NVA Leterme1/2.Misschien wel een subversieve actie, een omweg, van Jambon langs dewelke hij kan protesteren nadat hij eerst gedwongen werd in vertrouwen mee te stemmen met de broek op de enkels, en zo zijn eer wat opkalfateren. Jan Jambon heeft het blijkbaar goed en reeds lang voorbereide werkstuk gekoppeld aan een juiste timing. Juist nu er dringend bespaard moet worden en de burger genegen is te vinden dat er geen plaats is voor royale follietjes terwijl van hun verwacht wordt dat zij de broeksriem aanhalen. Hij gaat er misschien vanuit dat het contrast van ongelimiteerde rijkdom, luxe, privileges en graaierij met de dagdagelijkse realiteit van Jan-met-de-pet nu op zijn grootst is, en dit in aansluiting met de villaschandalen.Misschien heeft de NVA of Jan Jambon een dubbele agenda, zoals de kartelpartner CD&V dat in hun bestaan ontelbare keren aan iedereen heeft voorgedaan.NVA had de regeringsvorming toch niet kunnen tegenhouden is misschien de conclusie geweest, daarvoor waren de Waalse overwicht en de CD&V en VLD belangen te groot. Dus nu de draak dan maar uit de kast, en CD&V en de regeringspartners kunnen niet meer lachen.Laat Jambon maar roeren in de grote beerput die Belgïe is, dan moeten wij Vlaams Belangers dat eens niet doen, en is het voor een keer wellicht voldoende dat we vanaf de zijlijn wat aanmoedigingen roepen om er hem aan te herinneren waar de goal staat en hij geen owngoal scoort.
Hier het stukje van Björn Roose:

Jan Jambon (N-VA): republikein ? http://frietmetstoofvlees.blogspot.com/

Ik werd een tijdje geleden tijdens een discussie nog eens geconfronteerd met het gegeven dat ooit uit een of andere opiniepeiling was gebleken dat een deel van het Vlaams-Belangelectoraat niet de republikeinse ideeën van de partij zou aanhangen. U hoort me niet ontkennen dat dat kan kloppen – weet ik veel wat er van opiniepeilingen klopt -, maar er zijn ergere dingen: een deel van de nationale mandatarissen dat niet de republikeinse ideeën zou aanhangen bijvoorbeeld.Niet dat het Vlaams Belang daar last van heeft, dat niet, maar bij de N-VA liggen de zaken kennelijk iets minder duidelijk. Jan Jambon, in februari 2006 overgekomen vanuit de VVB, bijvoorbeeld, vertelt nogal eigenaardige dingen over het Belgisch koningshuis.Wat vertelt hij namelijk naar aanleiding van het gegeven dat hij na grondig onderzoek van de begroting heeft ontdekt dat van ons geld véél meer dan de zogenaamde dotatie richting Lakense poppenkast gaat (overigens geen verrassing – dat weet iemand als Wim Wienen, die al jaren op gemeentelijk niveau vragen stelt over de kost van de politie-inzet tijdens bezoekjes van de “koninklijken”, al lang) ? Niet dat hij die verborgen uitgaven wil afgeschaft zien, maar dat ze “gewoon” bij de dotatie moeten gevoegd worden:“Als het nodig is om de dotatie transparant te maken, dan is Jambon bereid om in het parlement te stemmen voor een verhoging van de dotatie”.Hij wil de verborgen diefstal dus afschaffen door het geld openlijk te overhandigen …En daarmee zijn we er nog niet. Hij wil namelijk, allicht om die verhoging van de dotatie goed te maken, “dat de dotatie voor Astrid en Laurent wordt afgeschaft”. Waarom ?:“Dat zijn de 5de en de 13e in rang voor de troonopvolging en dus gewone mensen zoals u en ik. Ik zie niet in waarom ze niet zelf een baan zouden zoeken”.U leest het goed: Astrid en Laurent “van België” zijn “gewone mensen zoals u en ik” omdat ze “de 5de en de 13de in rang voor de troonopvolging” zijn. De pipo’s op de 1ste, 2de, 3de en 4de plaats zijn volgens Jambon dus géén gewone mensen. Die hebben wellicht een of andere gave of superkracht en daarom moeten ze … door u en mij onderhouden worden. Rare superhelden tegenwoordig.Meer nog, de pipo’s op de 6de tot en met 12de plaats, die dus óók allemaal op uw en mijn kosten onderhouden worden, zijn in tegenstelling tot die op de 13de plaats óók al geen gewone mensen. Nóg steuntrekkende superhelden dus.Of ’t zou moeten zijn dat Jambon bedoelt dat diegenen die voor, tussen en achter Astrid en Laurent staan (jawel, zelfs bij die achterste zijn steuntrekkers) abnormaal zijn. Abnormaal is per slot van rekening een synoniem voor ongewoon. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat iemand Astrid en Laurent “van België” als normáál beschouwt.En wat dat zoeken van een job betreft: ik zie niet in waarom niet héél de Lakense poppenkast een job zou zoeken. Het zogenaamde “recht op werk” is bij mijn weten voor niemand in dit land geldig, en al zeker niet erfelijk, en er zijn laaggeschoolde jobs genoeg, me dunkt. ’t Is niet omdat iemand niet geschikt is om “van genens wege” een kroon te dragen dat hij/zij geen werk kan vinden als metserdiender, als WC-madam of – daarvoor hoef je ook al niet verkozen te worden – minister …

1 opmerking:

bertie zei

Jan Jambon is te nieuw (om niet te zeggen: te onnozel) in de politiek om er een dubbele agenda op na te houden.

Bah neen, hij wil zich nu gewoon wat profileren, een beetje op de voorgrond komen, met: "zie eens wat ik allemaal durf zeggen".

En wat gaat het voor effect hebben?

Juist, beste griffon, géénéén!

Laat Jan Jambon dus gerust nog maar - de (korte?, alleszins éénmalige) tijd die hem nog rest - veel lucht bakken en ongelooflijk veel branie verkopen...

...met zijn broek op zijn enkels!

PS. Ge moet maar eens proberen met uw broek daar om gewoon nog eens te shotten tegen de bal - ge gaat gegarandeerd zelf tegen de vlakte!
(Laat staan dat ge nog een doelpunt gaat scoren!)