Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

23 juli 2012

Slechts een eerste klein ramadanbrandje

SINT-GILLIS - In de gevangenis van Sint-Gillis heeft er zaterdagavond een brandje gewoed. Dat bevestigt de woordvoerster van de lokale politie Marie Verbeke. Volgens de woordvoerder van de brandweer, Pierre Meys, was het vuur snel bedwongen.

Een van de gedetineerden had zijn matras in brand gestoken. Hij raakte lichtgewond aan de handen.

'Het begin van de ramadan vrijdag en de overbevolking in de gevangenis kunnen spanningen veroorzaken', aldus een vakbondsafgevaardigde van de gevangenis. 'Maar de gevangenis van Sint-Gillis kampt niet met specifieke problemen. De gedetineerde lijkt persoonlijke motieven te hebben gehad voor zijn brandstichting.'

Het brandje kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben. De gedetineerde is zelf een moslim en kon de ramadan niet aan en werd boos. Hij kon ook boos geworden zijn omdat de niet-moslims en cipiers te eten en drinken kregen tijdens de vastenperiode. Het kan ook zijn dat het om een niet moslim ging die boos werd omdat hij, om de moslimbevolking niet te provoceren ook geen eten kreeg tijdens de vasten. Een beetje naar analogie van de instructies die Mourreau in Molenbeek geeft aan de politie en stadspersoneel.

Een vraagje rijst bij mij:
Krijgen de niet moslims in de gevangenis ook halal eten voorgeschoteld, en er 's avonds voor de moslims nu ook een feestje als de zon is ondergegaan?

Ik heb gehoord dat enkele politici ervoor pleiten dat voortaan iedereen in zijn cel een schaap mag offeren op het einde van de ramadan en bij het suikerfeest?
Ik zal dat voorlopig maar afdoen als nonsens, al weet je tegenwoordig nooit.  

Oh ja is het tellen van het aantal afgefikte auto's in onze steden al begonnen? Het schijnt dat de banlieus van Parijs al op kop liggen.

Ik wil jullie nog het ramadan-artikel vertaald uit het Duits door collega blogger E.J. Bron, waaruit bovenstaande foto werd geleend, onder de aandacht brengen. Ik vraag me af wanneer dit ook hier zal plaatsvinden. Te merken aan de vooruitgang die hier dank zij de dhimmies kan worden geboekt, vast niet erg lang meer.


Saoedi-Arabië wil alle buitenlanders uitzetten die tijdens de ramadan niet meedoen aan het vasten

Saoedi-Arabië wil alle buitenlanders uitzetten die tijdens de ramadan niet meedoen aan het vasten

En het is alweer zover, de Mohammedanen zwelgen in hun islamitischeboulimie: ´s nachts teveel vreten, overdag vasten. Ook in onze vrije wereld eisen steeds vaker de onvrijen, de dhimmi´s, dat men in deze periode onderwerpend goed moet zijn voor moslims. Saoedi-Arabië gaat in zijn islamitische intolerantie en racisme tegenover anders gelovigen nog verder:
De Saoedische autoriteiten gaven vrijdag, de eerste dag van het eetstoornisfeest genaamd ramadan, een waarschuwing af aan alle niet-moslims die zich in het land bevinden om het niet in hun hoofd te halen in het openbaar te eten, te drinken of te roken tijdens de islamitische vastenmaand tot aan zonsondergang. Anders worden ze uitgewezen.
En de Arabieren bedoelen met zulke waarschuwingen om uitgezet te worden uiteraard iets heel anders dan de slappe Europeanen met hun hulpeloze “uitzettingswetten”, die, zoals bekend, niemand meer serieus neemt.
Ook buitenlanders moeten vasten.
Saoedi-Arabië geldt als een van de islamitische landen met de strengste religieuze regels. Tijdens de ramadan is het niet alleen voor Saoedi´s een door de staat opgelegde burgerplicht om zich aan het vasten te houden. Het Ministerie van binnenlandse Zaken wil ook niet-islamitische buitenlanders dwingen om zich aan de ramadan te houden.
De journalisten betreuren nog plichtbewust de sporters, die nu in Londen tijdens de Olympische Spelen moeten lijden.
En wij wensen alle ramadan-vastenden mogelijk veel duurzame geestelijke en lichamelijke gevolgen – in het optimale geval erin uitmondend dat ze de islam voor eeuwig afzweren.
Bron:
Auteur: Kybeline
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron

20 juli 2012

Van het Smoelenboek geplukt

Ze zijn niet gelukkig in Egypte.

Ze zijn niet gelukkig in Libiė.

Ze zijn niet gelukkig in Marokko.

Ze zijn niet gelukkig in Iran.

Ze zijn niet gelukkig in Irak.

Ze zijn niet gelukkig in Gaza.

Ze zijn niet gelukkig in Afghanistan.

Ze zijn niet gelukkig in Jemen.

Ze zijn niet gelukkig in Syriė.

Ze zijn niet gelukkig in Libanon.

Ze zijn niet gelukkig in Pakistan.

*En waar zijn ze dan wel gelukkig ?*

Ze zijn gelukkig in Engeland.

Ze zijn gelukkig in Frankrijk.

Ze zijn gelukkig in Italiė.

Ze zijn gelukkig in Duitsland.

Ze zijn gelukkig in Zweden.

Ze zijn gelukkig in de Verenigde Staten

Ze zijn gelukkig in Belgiė

Ze zijn gelukkig in Noorwegen.

Ze zijn gelukkig in Nederland.

Ze zijn kennelijk gelukkig in elk land dat een niet-moslimland is.

En wie geven ze de schuld?

Niet de islam.
Niet hun leiders.
Niet zichzelf.

Neen, ze verwijten het de bevolking van de landen waar ze wel
gelukkig zijn.

En dan willen ze juist DEZE LANDEN zo veranderen dat ze precies worden
als de landen waar ze ontevreden over zijn.
Begrijp jij het nog ????

19 juli 2012

Even een BHV controlelijstje publiceren.

Zonder woorden, maar misschien alt er nog wat aan toe te voegen.

Een multicultureel verrijkend verhaal.

Wat zouden wij doen indien mijn familie zou worden aangevallen door een grote groep gewapende moslimstrijders, en wij zouden weten dat ze bij overwinning onze vrouwen en kinderen zouden meenemen en verkrachten.
Dan zouden wij mannen strijden tot de laatst adem, en de vrouwen, ja zelfs de kinderen zouden aan onze zijde staan en hetzelfde doen om zich te verdedigen en niet in handen te vallen van de overvallers.
Maar elders is het culturele sprookje anders zo blijkt uit een reportage over een een gebeurtenis in 1947 tijdens de Indische religieuze burgeroorlog tussen Sikhs en moslims. Deze man komt vertellen hoe ze hun vrouwen hebben gered van de moslims.Bende lafaards die dit nu nog kunnen navertellen op TV terwijl ze destijds de eer van hun vrouwen hebben gered door zelf hun hoofd af te hakken in plaats van vechtend ten onder te gaan. Eigenlijk zouden ze voor zoveel lafheid en die moord-executies zelf moeten terechtgesteld zijn.
Zijn dit de culturen die de onze komen verrijken, de onze gaan vervangen? Zij dit de mannen op wie de vrouwen zullen moeten rekenen om hun rechten te verdedigen?
Over mijn lijk!
Dank voor de tip aan mijn Britse facebookvriendin Sue

Slechts één?

Slechts één?
Zijn de media, de poco’s en het regime niet een beetje ontgoocheld?
Staat er slechts één Vlaams Belanger op het pedofielenlijstje dat Anonymus op het web plaatste?? Was dat al voldoende opdat het journaille er sindsdien pagina's aan besteedden?
Rees bij mij de vermetele vraag:
Van welke partijen zouden dan al die andere pedofielen zijn, want daarnaar bleek weinig interesse te zijn? 
Eens raden: op 1. CD&V , 2. Groen, 3. SP-a, 4.VLD? 


Als we het sociaal statistisch zouden bekijken aan de hand van de pedofiliezaken die werden ontdekt de laatste decennia, dan is deze gissing niet uit de lucht gegrepen immers, van welke partijen waren bisschop Van Gheluwe, Walter Capiau, de  pedopater Eric Dejaeger,  Agalev-pater Luc Versteylen nu ook weer lid of aanhangers? 


Nu ja, een louter vermoeden over een Vlaams Belanger was al genoeg. De regimekranten stonden er dus al meteen vol mee, en straks krijgen we het waarschijnlijk nog eens allemaal uitgebreid te horen van Kathleen Cools of een andere linkse coryfee in een canvas-reportage.


Ondertussen werd het Vlaams Belang weer eens ferm beschadigd.
Of het waar of niet waar is: “Missie geslaagd !" roept men in linkse krochten en spleten.
Maar herinner ik mij niet een zaak die onlangs in alle media kwam?
Over een rechtszaak tegen een Vlaams Belanger uit St Niklaas en tegen een gedeserteerde ex-partijvoorzitter?
Dat was toch omdat de aangeklaagden op basis van vermoeden van grafschennis, mensen behorende tot een bepaalde bevolkingsgroep hadden beschuldigd van het misdrijf ?
In tegenstelling tot deze zaak verscheen er nu niet een louter lokaal vlugschrift, maar honderdduizenden publicaties van uitgevers die er zelf het predicaat ‘kwaliteitskrant’ op kleven. 


Een goede zaak dat Dhr Luyckx meteen klacht heeft ingediend tegen onbekenden.  Het gerecht moet er nu ook meteen opspringen en klaarheid brengen, wilt het geen schijn van partijdigheid en politieke horigheid en vooringenomenheid creëren. 
Mocht blijken dat Luycks strafrechtelijk in de fout is gegaan, tja dan moet hij daarvoor maar hangen, precies zoals geëist in de recente verkiezingsaffiches; en een echte pedofiel wil ik nog eigenhandig castreren ook.


Maar mocht blijken dat Dhr Luycks geen misdrijf ten laste kan worden gelegd, misschien enkel een nieuwsgierige bezoeker van die website was, dan mag toch verwacht worden dat de kranten/TV-journaals even grote excuses publiceren/ uitzenden in hun krant/TV, op eigen beweging zoals destijds het Vlaams Belang dat deed toen ze hun vergissing inzagen, zo niet hiertoe gedwongen zullen worden door een rechtbank.
Eveneens moet dan, op basis van gelijke behandeling, door de procureur ( of het CGKR) een rechtszaak aangespannen worden tegen de media en hun verantwoordelijken wegens het het in diskrediet brengen, het aanzetten tot haat tegen, het schade toebrengen aan een bevolkingsgroep die lid is van, of stemt op het  het Vlaams Belang. 
Maar laat ons nuchter wezen, want we weten dat het hele gerechtelijk apparaat en het ganse discriminatiecircus bedacht werden en in stelling worden gebracht om deze Vlaams-Nationale politieke strekking en bevolkingsgroep uit te roeien.  

Anonimous?
Als het Vlaams Belang een meldpunt inricht voor het anoniem melden van criminele feiten, dan staat heel pocoland op zijn kop en volgen er bedreigingen, maar nu maken al die poco's gebruik van anonieme tips zonder dat ze daar het vliegend flissein in hun geweten van krijgen?
Wie is (zijn) nu die Anonymus waaraan zoveel geloof wordt gehecht?
Een  verzuurde gefrustreerde linkse bende, anarchisten die  tot alles in staat zijn om hun DRR-model op te leggen? Voor wie links geweld altijd mag omdat ze daarvoor hun eigen linkse excuus en rechtvaardiging hebben? 
Pochen dat ze met een handvol de internetwereld in handen hebben, terwijl het gewoon cybercriminelen van de gemene linkse soort zijn.

Voor die lui van Anonymous, als voor veel geoefende computertechnici een koud kunstje om dit alles te ensceneren, een naam annex e-mail adres te kapen en daarmee, even anonymus berichten te plaatsen namens de bestolene. 
Blijk ik mij te herinneren dat een van de Anonymus-hackers ( criminelen dus) onlangs nog werd geïnterviewd door de maatjes van de VRT naar aanleiding van het hacken van de websites van Arcelor Mittal in het kader van een vakbondsactie. Een Franstalige linkse activist die voor een bewonderende journalist  vlotjes zijn kunsten demonstreerde voor de TV-reportage, want ijdel zijn di ventjes wel. 
En het gerecht? 
Dat staat erbij en kijkt ernaar.
Raar toch dat een journalist dat Anonymous- ventje vond, maar het dure politie- en gerechtelijk apparaat niet? En de staatsveiligheid? Ligt die weer te dutten voor het lokaal van de PKK?
Wanneer lees ik in de kranten dat die bende die het internet terroriseert wordt opgepakt en wordt veroordeeld?


Het zal wel zo zijn dat alles wat het regime dient  met rust wordt gelaten.

15 juli 2012

Een duur pak is niet genoeg om geloofwaardig te zijn.

Kijkt u naar de gezichten van de onverkozen presidenten Worden wij geleid door de intelligente elite? Bijlange niet. Het is niet omdat ze dure maatpakken dragen , rondrijden met chauffeur en handen mogen schudden op elk evenement dat ze capabel zijn. En wie betaalt altijd de rekening Eerst stijgen overal de balastingen, direct en indirect. Men blijft geld verkwisten in ontwikkelingswerk dat in het corrupte circuit belandt. De intrest op ons spaarboekje houdt men ver beneden de inflatie waardoor wij de waarde van het geld drastisch zien krimpen. En zij die haast geen of nooit belastingen betaalden, er op los fraudeerden worden nu beloond. Spanje, misschien bracht pas zijn algemene BTW-voet van 18% naar 21%, een belastingaanslag die wij al zeer lang betalen, en waarmee wij voor de hangmatten en wanbestuur in de BRIGS landen zorgden. Ik kan jullie verzekeren dat we aan het verarmen zijn. Voor sommigen is dat een open deur intrappen, anderen blijven de Scientology bobo's achterna lopen; misschien omdat ze zo verslaafd zijn aan subsidies, gratis geld en nep-banen.

 

De vergelijking met de Scientologykerk is goed gekozen. De EU-gebouwen worden bevolkt door een sekte.

12 juli 2012

Wie is Carbapenemase Entero?


Nee, het is niet Scott 3, maar een bacterie, en ik kan er geen zielige foto van tonen, wel dat ‘hij’ al goed blijkt te zijn ingeburgerd. 

Ook deze passagier reisde als verstekeling mee met diegenen die ons kwamen verrijken. We hebben er nu weer een dodelijke bacterie bij.
Science fictionromans indachtig lijkt het tot een biologische oorlogsvoering te zullen komen. In plaats van met een bommengordels, op het vliegtuig stappen, met een ziekte of een bacterie.
Eén gram hasj of TNT heeft men zo ontdekt, maar dit is andere koek, en niet moeilijk om te verspreiden. Men kan er al mee beginnen in het vliegtuig: zo gaat het wat sneller. Het is een goedkoop middel, efficiënt en actief zolang de dragers of de besmetten in leven blijven. Bovendien vreet het aan de sociale zekerheid en de economie van een land. Eerst dachten naïevelingen dat enkel in films met slechteriken zulke scenario’s zouden voorkomen.
Bedenk:Ook Man on the Moon van J. Verne, 1984 van G.Orwell, zijn werkelijkheid geworden. Nu zijn alvast Farenheit 451 en Taxandria aan het spelen, en straks Soilent Green en Mad Max.
Leuk toch die geglobaliseerde wereld, open grenzen, iedereen welkom, en iedereen op reis naar het meest exotische en exclusieve plaatsje? 
Het wordt weldra de planeet van Allerzielen (R.I.P). Blijkbaar weten de bazen van de religieuze wereld wat dat betekent.