Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 juli 2012

Een multicultureel verrijkend verhaal.

Wat zouden wij doen indien mijn familie zou worden aangevallen door een grote groep gewapende moslimstrijders, en wij zouden weten dat ze bij overwinning onze vrouwen en kinderen zouden meenemen en verkrachten.
Dan zouden wij mannen strijden tot de laatst adem, en de vrouwen, ja zelfs de kinderen zouden aan onze zijde staan en hetzelfde doen om zich te verdedigen en niet in handen te vallen van de overvallers.
Maar elders is het culturele sprookje anders zo blijkt uit een reportage over een een gebeurtenis in 1947 tijdens de Indische religieuze burgeroorlog tussen Sikhs en moslims. Deze man komt vertellen hoe ze hun vrouwen hebben gered van de moslims.Bende lafaards die dit nu nog kunnen navertellen op TV terwijl ze destijds de eer van hun vrouwen hebben gered door zelf hun hoofd af te hakken in plaats van vechtend ten onder te gaan. Eigenlijk zouden ze voor zoveel lafheid en die moord-executies zelf moeten terechtgesteld zijn.
Zijn dit de culturen die de onze komen verrijken, de onze gaan vervangen? Zij dit de mannen op wie de vrouwen zullen moeten rekenen om hun rechten te verdedigen?
Over mijn lijk!
Dank voor de tip aan mijn Britse facebookvriendin Sue

Geen opmerkingen: