Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 juli 2012

Van het Smoelenboek geplukt

Ze zijn niet gelukkig in Egypte.

Ze zijn niet gelukkig in Libiė.

Ze zijn niet gelukkig in Marokko.

Ze zijn niet gelukkig in Iran.

Ze zijn niet gelukkig in Irak.

Ze zijn niet gelukkig in Gaza.

Ze zijn niet gelukkig in Afghanistan.

Ze zijn niet gelukkig in Jemen.

Ze zijn niet gelukkig in Syriė.

Ze zijn niet gelukkig in Libanon.

Ze zijn niet gelukkig in Pakistan.

*En waar zijn ze dan wel gelukkig ?*

Ze zijn gelukkig in Engeland.

Ze zijn gelukkig in Frankrijk.

Ze zijn gelukkig in Italiė.

Ze zijn gelukkig in Duitsland.

Ze zijn gelukkig in Zweden.

Ze zijn gelukkig in de Verenigde Staten

Ze zijn gelukkig in Belgiė

Ze zijn gelukkig in Noorwegen.

Ze zijn gelukkig in Nederland.

Ze zijn kennelijk gelukkig in elk land dat een niet-moslimland is.

En wie geven ze de schuld?

Niet de islam.
Niet hun leiders.
Niet zichzelf.

Neen, ze verwijten het de bevolking van de landen waar ze wel
gelukkig zijn.

En dan willen ze juist DEZE LANDEN zo veranderen dat ze precies worden
als de landen waar ze ontevreden over zijn.
Begrijp jij het nog ????

Geen opmerkingen: