Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 juli 2012

Slechts één?

Slechts één?
Zijn de media, de poco’s en het regime niet een beetje ontgoocheld?
Staat er slechts één Vlaams Belanger op het pedofielenlijstje dat Anonymus op het web plaatste?? Was dat al voldoende opdat het journaille er sindsdien pagina's aan besteedden?
Rees bij mij de vermetele vraag:
Van welke partijen zouden dan al die andere pedofielen zijn, want daarnaar bleek weinig interesse te zijn? 
Eens raden: op 1. CD&V , 2. Groen, 3. SP-a, 4.VLD? 


Als we het sociaal statistisch zouden bekijken aan de hand van de pedofiliezaken die werden ontdekt de laatste decennia, dan is deze gissing niet uit de lucht gegrepen immers, van welke partijen waren bisschop Van Gheluwe, Walter Capiau, de  pedopater Eric Dejaeger,  Agalev-pater Luc Versteylen nu ook weer lid of aanhangers? 


Nu ja, een louter vermoeden over een Vlaams Belanger was al genoeg. De regimekranten stonden er dus al meteen vol mee, en straks krijgen we het waarschijnlijk nog eens allemaal uitgebreid te horen van Kathleen Cools of een andere linkse coryfee in een canvas-reportage.


Ondertussen werd het Vlaams Belang weer eens ferm beschadigd.
Of het waar of niet waar is: “Missie geslaagd !" roept men in linkse krochten en spleten.
Maar herinner ik mij niet een zaak die onlangs in alle media kwam?
Over een rechtszaak tegen een Vlaams Belanger uit St Niklaas en tegen een gedeserteerde ex-partijvoorzitter?
Dat was toch omdat de aangeklaagden op basis van vermoeden van grafschennis, mensen behorende tot een bepaalde bevolkingsgroep hadden beschuldigd van het misdrijf ?
In tegenstelling tot deze zaak verscheen er nu niet een louter lokaal vlugschrift, maar honderdduizenden publicaties van uitgevers die er zelf het predicaat ‘kwaliteitskrant’ op kleven. 


Een goede zaak dat Dhr Luyckx meteen klacht heeft ingediend tegen onbekenden.  Het gerecht moet er nu ook meteen opspringen en klaarheid brengen, wilt het geen schijn van partijdigheid en politieke horigheid en vooringenomenheid creëren. 
Mocht blijken dat Luycks strafrechtelijk in de fout is gegaan, tja dan moet hij daarvoor maar hangen, precies zoals geëist in de recente verkiezingsaffiches; en een echte pedofiel wil ik nog eigenhandig castreren ook.


Maar mocht blijken dat Dhr Luycks geen misdrijf ten laste kan worden gelegd, misschien enkel een nieuwsgierige bezoeker van die website was, dan mag toch verwacht worden dat de kranten/TV-journaals even grote excuses publiceren/ uitzenden in hun krant/TV, op eigen beweging zoals destijds het Vlaams Belang dat deed toen ze hun vergissing inzagen, zo niet hiertoe gedwongen zullen worden door een rechtbank.
Eveneens moet dan, op basis van gelijke behandeling, door de procureur ( of het CGKR) een rechtszaak aangespannen worden tegen de media en hun verantwoordelijken wegens het het in diskrediet brengen, het aanzetten tot haat tegen, het schade toebrengen aan een bevolkingsgroep die lid is van, of stemt op het  het Vlaams Belang. 
Maar laat ons nuchter wezen, want we weten dat het hele gerechtelijk apparaat en het ganse discriminatiecircus bedacht werden en in stelling worden gebracht om deze Vlaams-Nationale politieke strekking en bevolkingsgroep uit te roeien.  

Anonimous?
Als het Vlaams Belang een meldpunt inricht voor het anoniem melden van criminele feiten, dan staat heel pocoland op zijn kop en volgen er bedreigingen, maar nu maken al die poco's gebruik van anonieme tips zonder dat ze daar het vliegend flissein in hun geweten van krijgen?
Wie is (zijn) nu die Anonymus waaraan zoveel geloof wordt gehecht?
Een  verzuurde gefrustreerde linkse bende, anarchisten die  tot alles in staat zijn om hun DRR-model op te leggen? Voor wie links geweld altijd mag omdat ze daarvoor hun eigen linkse excuus en rechtvaardiging hebben? 
Pochen dat ze met een handvol de internetwereld in handen hebben, terwijl het gewoon cybercriminelen van de gemene linkse soort zijn.

Voor die lui van Anonymous, als voor veel geoefende computertechnici een koud kunstje om dit alles te ensceneren, een naam annex e-mail adres te kapen en daarmee, even anonymus berichten te plaatsen namens de bestolene. 
Blijk ik mij te herinneren dat een van de Anonymus-hackers ( criminelen dus) onlangs nog werd geïnterviewd door de maatjes van de VRT naar aanleiding van het hacken van de websites van Arcelor Mittal in het kader van een vakbondsactie. Een Franstalige linkse activist die voor een bewonderende journalist  vlotjes zijn kunsten demonstreerde voor de TV-reportage, want ijdel zijn di ventjes wel. 
En het gerecht? 
Dat staat erbij en kijkt ernaar.
Raar toch dat een journalist dat Anonymous- ventje vond, maar het dure politie- en gerechtelijk apparaat niet? En de staatsveiligheid? Ligt die weer te dutten voor het lokaal van de PKK?
Wanneer lees ik in de kranten dat die bende die het internet terroriseert wordt opgepakt en wordt veroordeeld?


Het zal wel zo zijn dat alles wat het regime dient  met rust wordt gelaten.

Geen opmerkingen: