Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 maart 2008

Uw hulp gevraagd

Beste Vlaamse vrienden, journalisten, Bloggers, webmasters
Deze maill is geadresseerd aan alle mensen die vrijheid van mening en rechtvaardigheid voorstaan. Het artikel dat ik u hier bezorg schreef ik ter ondersteuning van Prof em Luc Lamine die ik heb leren kennen als een fijn mens en die zich in het verleden belangeloos inzette voor gedupeeerde en bedrogen burgers . Sommigen zullen hem daarom al wat excentriek noemen, maar dat hij een vervelende luis in de pels is van het regime en het establishment, dat is zeker.
Ik ken trouwens niemand die het zoals hij opneemt voor de zeer vele mensen die voor een schijntje worden onteigend, beroofd worden van hun goederen.
Nochtans zijn er voorbeelden en drama's legio voorhanden. Denken we maar aan Doel, de stationsbuurtprojecten waarbij terreinen worden ingepikt en volgebouwd door projectontwikkelaars of de lopende BAM projecten in Antwerpen waarvan vele burgers het slachtoffer zijn of worden.ee is de
Niets evenwel legitmeert de wijze waarop hij nu door het gerecht werd aangepakt voor iets wat eigenlijk in 2005 plaatsvond. en ik wil hier stellen dat deze hij het slachtoffer is van een afrekening.
Dat hij sympathie heeft voor het Vlaams Belang en er ooit voor kandideerde mogen het niet acceptabel maken wat hem overkomt, want vandaag is hij het en morgen....
Een pogrom ingezet door de justitiële machtsbastions en het regime tegen iedereen die hun hegemonie en onaantastbaarheid in gevaar brengt of ze bekritiseert, bedreigt iedereen die op het internet of elders zijn mond opendoet.
Vellen onder julllie kennen al enkele voorbeelden en velen zijn zelf het voorbeeld, en kunnen uit eigen ervaring getuigen op welke manier het apparaat werkt en welke schade financiele en morele dit toebrengt.

Ik hoop dat jullie mijn oproep om mijn artikel te publiceren in jullie medium, website, blogs en andere uit solidariteit massaal zullen opvolgen.
Ik tracht ook nog een petitie en aktie op te zetten onder de titel: Laat Luc Lamine vrij! , maar aangezien ik daar geen ervaring mee heb en het wat lang zou durene zou hulp welkom zijn!

Hierna volgt het artikel dat ik schreef en zoveel mogelijk tracht te verspreiden.(

Geen opmerkingen: