Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 maart 2008

De vragen zorgen voor de antwoorden.

De spindoctor van Yves Leterme is Jack Heitinga, althans zo blijkt uit het hiernavolgend filmpje.

Hoe heet iemand die niet doet wat hij heeft beloofd?
Hoe heet iemand die zijn volk verkoopt voor zilverlingen?,
Hoe heet iemand die niet durft, en toegeeft bij minste dreiging in plaats van zijn volk te verdedigen?
Hoe noemt men iemand die gehoorzaam knikt en handelt voor weledele hooggeboren en goddelijk voorbestemde heersers?
Hoe noemt men iemand die 800,000 stemmen krijgt en er daarna niets mee doet
Hoe noemt men iemand die enkel naar de eigen macht, positie en ambitie kijkt en handelt, of die van hun kaste?
Zoals Ray van Angeltjes zei dat hij antwoorden zoals op deze vragen niet graag meer zelf in zijn opiniestukken gebruikte omdat ze dan telkens een beetje aan kracht verliezen, daarom laat ik de antwoorden open, om ingevuld te worden door de Vlamingen, (die ooit verstandig zullen zijn maar nu als dom geminacht worden door de "leiders") en daaraan hun kracht zullen ontlenen en behouden.

1 opmerking:

Anoniem zei

Voor de zoveelste keer zijn er milioenen Vlamingen bedrogen bij hun kiesintenties.
De meesten lieten zich (mis)leiden door degenen die méér Vlaanderen beloofden. Niet de kleine lieden, maar wél hun KOPSTUKKEN zijn de verraders, gisteren, vandaag en ('k durf erom wedden) ook morgen.