Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 februari 2008

Vijf auto's, drie kamelen en een geit

Enige tijd geleden werd bekend dat er regelmatig theoretische rijexamens vervalst worden doordat een betaalde allochtone stroman de examens gaat afleggen in de plaats van allochtone jongeren die niet slagen of het vertikken te studeren.
Nu verscheen er een kort artikeltje in de kranten dat velen daarom niet zullen hebben opgemerkt.
"
De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft woensdag 19 jongeren veroordeeld die gesjoemeld hadden bij hun theoretisch rijexamen. De jongeren die kwamen opdagen, kregen een werkstraf van 60 uur en een boete van 550 euro. Zij die bij verstek veroordeeld werden, kregen 8 maanden cel en een boete.
De rechter tilde zwaar aan de feiten, omdat rijden zonder dat je de verkeersregels kent de veiligheid in gevaar brengt. In april, mei en september komen nog tien gelijkaardige zaken voor de rechtbank. -

"
In die eerste zaak ging het om 19 " jongeren" (we weten allemaal wel wie daarmee worden bedoeld), maar wanneer er voorlopig dit jaar nog zo tien gelijkaardige rechtzaken zullen plaatsvinden, dan gaat dit al gauw over honderden gevallen.Waarschijnlijkzijn zij dan de spreekwoordelijk top van de ijsberg, de klunzen die zich hebben laten pakken door de koe die de haas ving door er toevallig op te gaan zitten.

Hoe lang is dit al bezig? Hoeveel hebben er ooit zo een vervalst examen bij de overheid of examencentra al afgelegd?
( ook aanwervingsexamens, toelatingsexamens....?)
Hoeveel rijden er in België rond met zo een onrechtmatig verkregen rijbewijs, en zijn een gevaar voor familie, kinderen en heilige koe, de auto? Maken de verzekeringsmaatschappijen zich daar dan niet druk om?
Hoeveel vreemdelingen hebben hier in Belgïe een rijbewijs bekomen louter gebaseerd op het voorleggen van een buitenlands rijbewijs?
Hoeveel buitenlanders rijden er hier rond met enkel een buitenlands rijbewijs?Heeft iemand de waarde daaarvan gecontroleerd, laat staan de rijvaardigheid en de talenkennis van de drager?
Want stel je maar voor dat die uit een streek komt waar er van een file wordt gesproken wanneer vijf auto's drie kamelen en de geit de straat gebruiken, en waar het verkeerslicht werd gejat om ermee de plaatselijke moskee te verlichten?
Wat zijn de rijbewijzen uit al die landen waard, waar attesten, aktes, diploma's, documenten aan de lopende band vervalst worden in daartoe gespecialiseerde shops, incluis elke stempel die men zich kan dromen, en waar iedereen zich voor iedereen kan uitgeven.

Wat met die vervolgens in het verkeer gedropte vreemdelingen en de al dan niet hier geboren allochtonen en nieuwe Belgen die half of geheel analfabeet niet eens in staat zijn de cursus over de wegcode te lezen, laat staan in staat zijn die te begrijpen of er een examen in af te leggen.
Terwijl onze kinderen hard mogen studeren en echte examens afleggen vooraleer aan de praktijk te beginnen, mogen de (allochtone)"jongeren" en andere fraudeurs al doende leren? Dit is het resultaat waaruit blijkt dat gelijke kansenbeleid, positieve discriminatie, en verlagen van de lat voor diploma's nog niet eens genoeg zijn. Dhimmies mogen immers volgens de enige rechter ongestraft bedrogen en belogen worden. Later krijgen ze daarvoor in de hemel een extra maagd cadeau.
Mag het verbazen dat er sceptisch wordt gekeken naar de sollicitatie en de diploma's van allochtonen en dat er zo bijkomende examens en testen ontstaan, en parallel diploma evaluatie systemen?Duur en belastend bovendien.
Iedereen,(want anders zou er sprake zijn van discriminatie), maar vooral de oprechte, eerlijke, hardwerkende en loyaal integrerende allochtonen zijn daarvan het slachtoffer. Misschien zien ze niet helder meer waar de oorzaak van dit wantrouwen door is ontstaan en wijzen ze in de verkeerde richting naar een een schuldige die er geen is, of omdat een geloofsgenoot steeds moet moet worden ontzien en de facto onschuldig.
Zou Kathleen Van Brempt ons niet eens komen geruststellen met een multiculturele leugen, zodat ik ze daana met veel plezier eens kan ontmaskeren en ontbloten?

Zouden de verzekeringsmaatschappijen op basis van deze grootschalige fraude niet de mogelijkheid hebben dekking te weigeren op grond van statistische gegevens, en hogere risico's zodat onze premies wat naar beneden kunnen, want een premiesolidariteit wijs ik in dit geval absoluut af.
Ik vraag me zelfs af: hoeveel rijden er in Brussel niet rond zonder rijbewijs, zonder verzekering, en zonder keuringsbewijs?? Zou de politie dit in de risicowijken/ghetto's wel systematisch en grondig durven controleren? Immers, hier is alles mogelijk.

Geen opmerkingen: