Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 mei 2008

8 Miljoen illegalen te veel. Europese unie wil strenger beleid voeren.

Zijn die vetbetaalde hoogopgeleide zelfbevredigers daar nu eindelijk achter gekomen?
Dat wist menig Jan-Modaal met dito “preeke” al lang.
Alleen kunnen ze nog niet goed tellen.
Jan weet immers al lang dat het er veel meer zijn dan 8 miljoen, en dit zonder computer of overbodige verslagen van dure bevriende studiebureaus.
Jan weet nog meer: dat er ook te veel legale immigratie is.
Aan hetzelfde tempo zullen we nog jaren moeten wachten eer de Europese struisvogels tot dezelfde conclusie zullen komen.

Het is misschien een eerste communicatie bedacht door enkele spindokters in aanloop naar rampzaliger nieuws dat er daarna makkelijker ingaat bij de geknede en gelaten burger.
Oef, zuchten een aantal politici, we hebben straks richtlijnen en wetten van Europa om ons achter te schuilen, want zelf hadden we de moed niet om Onckelinckx, Milquet en Mieke Vogels en het multicul wereldje hun wafel te laten houden.
Het wordt strenger dat is zeker, want slapper dan in België kan het nooit worden.
De Europese unie wil de instroom van illegalen stoppen, de grenzen beter controleren. Goede zaak, dan moeten illegalen meer maanden opgesloten worden in afwachting van een moeizame en geldverslindende repatriëring.
Met streng gecontroleerde gesloten grenzen en een preventieve aanpak stoppen we tegelijk de mensenhandelaren, en geven we het signaal dat het vergeefse moeite wordt illegaal naar Europa te komen.

Geen opgesloten illegalen meer, de mensenhandel tegengaan, de zelfmoordpassages in gammele bootjes verhinderen, daar kunnen de correcte politici en de humanitaire activisten toch niet tegen zijn?
Voeg daarbij dat we dan minder criminaliteit en minder huisjesmelkerij en gettovorming als neveneffect zouden kennen waardoor vreemdelingen terug een positief imago krijgen en krotwijken gerenoveerd worden omdat ze niets meer opbrengen.

Bijkomend is dat het de brain drain stopt; het vertrek van geschoolde en hooggeschoolde mensen, in wie hun land en wijzelf via ontwikkelingshulp veel investeerden en die een ontwikkelingsland hard nodig heeft.

Verder resulteert dit in een betere bescherming tegen de infiltratie door allerhande terroristen en fundamentalisten die er op uit zijn onze maatschappij te ondermijnen, ja op termijn te controleren.
Daardoor neemt terug het vertrouwen toe in vreemdelingen toe en lopen mensen
geen straatje meer om, om ze te ontwijken.

Maar er zijn nog andere gevolgen die enorme besparingen inhouden:

De loodzware druk op de scholen en ons onderwijs neemt af, waardoor leerkrachten minder gestresseerd en terug gemotiveerd hun job kunnen doen.

De asielcentra, de linkse pro deo advocaten en de multiculbarakken zullen hun winstgevende tent kunnen sluiten, en voor een keer eens een productieve baan moeten gaan zoeken of een bedrijfje beginnen dat iets produceert dat we kunnen exporteren. Dit levert winst door besparing en winst door nieuwe inkomsten.
Als ze dan toch niet kunnen afkicken van hun haast overbodig geworden sociale activiteit kunnen ze naar Afrika, of een ander continent van hun keuze, reizen om daar de mensen te gaan helpen. Daar hebben de mensen pas ondersteuning, onderwijs en juridische bescherming van doen. Daar kunnen ze aan de lopende band nuttig zijn aan een fractie van de kostprijs die ze ons hier kosten. Als extra legale voordelen heeft elke ontwikkelingswerker het vooruitzicht op een lokale meid/oppas en een chauffeur/klusjesman. Die hebben ze hier misschien ook al maar ginder zijn die legaal en echt in het zwart.
Met 500€ per maand zijn ze daar iemand met aanzien, wat ze bij ons nooit zullen bereiken.
Onze maatschappij wordt er, door hun vertrek, slimmer en competitiever mee, en ik hoop de ontwikkelingslanden waar ze aansluitend belanden ook; al is dit laatste niet zeker (ohne gewehr staat er op de Duitse leveringsvoorwaarden).

Eerst zal nog wel moeten nagegaan worden of de massale immigratiestroom van West Europese betweterige ontwikkelingswerkers, straathoekwerkers, maatschappelijk werkers en juristen enz…wel geaccepteerd zal worden. Of ze welkom zijn en het wel gewenst is dat ze daar de principes van de multicultuur gaan invoeren, en ermee de plaatselijke cultuur bedreigen tot de hele wereld een grijze eenheidworst is; het resultaat van hun ideaal.
Ja, ik weet al op voorhand dat ze niet gewenst zullen zijn, net zomin als de Kwik, Kwek en Kwak van ons huisregime in het land van Moea Papoea. Een paar weken geleden.
Een paar immigranten is ook daar exotische merkwaardigheid, duizenden een probleem, en meer een gevaar.

Het opsluiten van mensen, vrijwel uitsluitend als gevolg van het eigen falen, moet overbodig worden in Europa, of toch tot een absoluut minimum beperkt. Preventie en kordaat en onmiddellijk optreden zijn efficiënter en goedkoper en humaner dan mensen en kinderen opsluiten.
Mensen die ginder niets konden en geen job vonden, kunnen ook hier en nu nog niets, en vinden ook hier geen baan.
De inherente linkse oneerlijkheid, heeft er niet alleen voor gezorgd dat wij belogen werden, (wat de slimme burger al wel wist), maar ook de armoede ontvluchtende gelukszoekers vonden hier als illegaal geen Shangri-La,
Het kwam (en komt) landen als bvb Marokko goed uit dat ze hun problemen hier konden dumpen en ermee een continue geldstroom in hun richting konden genereren. .

Buitenlandse “gast” kreeg, op zijn minst gezegd een pejoratieve betekenis, want de “gasten” keerden niet terug. Ze bleven voorgoed, en op onze kosten. Dat was niet wat wij onder het woord gast verstonden.

Het lakse linkse beleid heeft alleen de problemen gecreëerd, het aanzuigeffect veroorzaakt en vrijwel elke niet Europese of Noord Anerikaanse buitenlander tot een scheef bekeken potentieel asielzoeker en profiteur herleid, in realiteit en in perceptie..

Alleen door een streng immigratiebeleid en streng en efficiënt gecontroleerde grenzen is een vrij verkeer van mensen mogelijk. Dan worden vreemdelingen terug gasten, en gastvrij ontvangen. Dan pas is er een beleid mogelijk, want met het miljarden uitgespaarde geld kan de Europese unie dan wegen, op de ontwikkeling en de regimes van derde wereldlanden.
Met wat een asielzoeker hier kost, houdt men ginds haast een heel dorp in leven, al wil ik liever een spade zaaigoed geven dan een enveloppe geld.

Wat betreft asiel, daarvoor ben ik enkel gewonnen wanneer de asielzoekers terugkeren naar hun land wanneer de dreiging weg is en de situatie normaal en veilig genoeg. Dan komt er terug plaats vrij voor anderen die meer in nood zijn en asiel nodig hebben.
Asiel mag onder geen enkel beding misbruikt worden door criminelen van gemeen recht en oorlogsmisdadigers. Daarvan zijn er in het verleden teveel binnen gelaten omdat de onderzoeken niet goed werden gevoerd, en omdat het natuurlijk gehaaide criminelen betreft voor wie liegen bij hun natuur hoort. Daarom dienen de onderzoeken zeer streng, maar rechtvaardig tegenover ons en de echte asielzoekers, te worden gevoerd.
Asiel of naturalisaties op basis van valse papieren en leugens moeten ongedaan worden gemaakt en de schuldigen met een trap van de laars onder de aars teruggestuurd worden, zoniet worden op termijn vrijwel alle verhalen leugens en alle papieren vals.

Immigratie en asiel, (is wat anders dan reizen )
Niet om het even wie, niet om het even hoe, niet om het even wanneer, niet om het even waarom……

Geen opmerkingen: