Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 april 2008

Filip De Man legt bloot

Ik herinner dat ik hem enkele jaren geleden eens een e-mail stuurde om hem te feliciteren met zijn werk in de kamer. Ik noemde hem toen per abuis Leman ( zoals de eerste directeur van het CGKR). Filip antwoorde me met een bedankje terug, maar zal toen wel de wenkbrouwen hebben gefronst.
Ik moet me nog altijd bij hem excuseren, en dat wil ik dan ook bij deze laattijdig doen.
Om het goed te maken wil ik hier dan no geven de loftrompet blazen en een recent kort artikeltje dat op zijn website prijkt in de bloemetjes zetten.
Hij verdient dat wel vaker, maar ik wil met deze blog niet verworden tot een copy-paste verschijnsel zoals er vele zijn.

Zijn artikel toont ons de enorme kostprijs die de migratie en asielzoekers ons elk jaar kosten.
Daarbij heeft hij nog heel wat onrechtstreekse kosten voor de maatschappij vergeten of buiten beschouwing gehouden zoals:

De erelonen van al de pro deo advocaten
De kosten van rechtbanken en departementen justitie, sociale zaken, gezondheidszorg, onderwijs....
De steun die de gemeentelijke OCMW's niet kunnen recupereren van de hogere overheid.
De inrichting van speciaal onderwijs of speciale klasjes voor de kinderen van vreemdelingen
De kosten van vertalers, politie en lokale ambtenaren.

En dan is er nog de kostprijs van de illegale vreemdelingen die niet in het circuit zitten of uitgeprocedeerd zijn, nooit enige aanvraag indienden of op doorreis zijn.

Miljoenen ontdoken RSZ en belastingen door Illegale arbeid .
De kosten van toename van de criminaliteit, drugshandel, mensenhandel enz...
De toename van de politiekostee
De kosten van nooit betaalde train- tram- en bustickets
De materiële, medische en financiële kosten van de vele slachtoffers van geweld, diefstal en drugs
En dan heb ik nog veel kosten over het hoofd gezien.

Graag had ik daarvan ook het kostenplaatje gezien.
Niemand zal ontkennen dat ook deze kosten gigantisch zijn, maar wie kan er de cijfers opplakken?
Tijd voor een grote audit waarmee deze gegevens met verplichte medewerking van alle gemeenten en insanties samengebracht en publiek gemaakt worden.

Misschien kunnen wakkere lezers het lijstje nog aanvullen?

Van de site van Filip De Man
Vreemdelingenbeleid peperduur
30.04.2008 15.43u -

Vandaag urenlange debatten in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over het vreemdelingenbeleid van de regering Leterme. Misschien het goede moment om eens de kostprijs van de Belgische gulheid terzake uit de doeken te doen.
Omdat steeds meer vreemdelingen dit land binnenkomen (90.000/jaar) heeft de Dienst Vreemdelingenzaken steeds meer personeel en middelen nodig: voor 2008 is 91.616.000 € uitgetrokken.
Tachtig procent van de werkingskosten van de Raad van State mag toebedeeld worden aan de vele duizenden procedures die vreemdelingen inspannen omdat ze niet erkend of uitgewezen worden: 30.510.400 €.
Het Commissariaat voor de vluchtelingen kost 20.209.000 €.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 12.556.000 €.
Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers kost u en mij dit jaar 229.585.000 €.
De terugbetaling van de financiële steun die de gemeentelijke OCMW’s aan asielzoekers uitbetalen, zal de belastingbetaler dit jaar 292.706.000 € kosten.
Met andere woorden: een totaal van 677.182.000 € ofte 27 miljard oude franken.

1 opmerking:

Anoniem zei

Het was maar best dat ik op een stoel met armsteunen zat achter m'n pc of anders lag ik zéker op de grond bij het zien van deze getallen.
Het is één cijfer meer dan dar ik schatte; miljaarde godvr.......
Toch bedankt voor de inlichting,beste Antoine