Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 april 2008

Zo beloont de koning.


Oud-premier Verhofstadt heeft maandag van koning Albert het Grootlint in de Leopoldsorde gekregen. Dat is de belangrijkste en hoogste Belgische onderscheiding. Verhofstadt krijgt het lint voor zijn premierschap tijdens 3 opeenvolgende regeringen. Ook prins Filip, prins Laurent en koning Paola zijn drager van het Grootlint.

Wel ONDERdanen, zo gaat dat nu eenmaal in monarchieën. Trouw aan de koning wordt altijd beloond, zelfs al moet daarvoor een volksopstand worden neergeslagen, het plebs belogen en bestolen.

Een der volgende jaren zit er ook een adelijke titel in, want zo'n titel meteen ontvangen zou te veel wenkbrouwen doen fronsen, en er is nog de afgunst ook waarmee rekening moet worden gehouden.
Daarbij, ook in de katholieke kerk wordt men eerst zalig verklaard en pas daarna heilig.

Geen opmerkingen: