Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

04 april 2008

Levenslang voor zwaaien met vlag

Brussel,-
De leider van het Vlaams Belang (Rechts extremistische afscheidingsbeweging voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen), Bruno Valkeniers, is donderdag in Antwerpen tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij vorig jaar ten overstaan van de Belgische Koning Albert II met de vlag van zijn beweging zwaaide, (een leew van sabel op een veld van goud).
Bruno Valkeniers werd veroordeeld wegens hoogverraad. Zeker negentien andere Vlaams Belang leden blijken de afgelopen twee maanden in verband met het incident al tot gevangenisstraffen van tien tot twintig jaar te zijn veroordeeld. De Belgische pers heeft nauwelijks aandacht geschonken aan de zaak.
Het incident deed zich vorig jaar 11 september voor tijdens een door koning Albert II geleide plechtigheid in Brussel. Het Vlaams Belang was een vrijwel genegeerde vergeten organisatie in het overwegend christelijke Vlaanderen, tot daar geweld uitbrak tussen moslims en christenen. In drie jaar tijd vielen er negenduizend doden. De meeste slachtoffers van geweld, dat werd geïnitieerd door elders uit de wereld afkomstige islamitische bendes, waren christenen.

Bent u geschrokken door dit bericht? Kan uw hart daar niet goed tegen? Strookt dit bericht niet met uw politieke of religieuze doctrine of uw politiek correcte multiculturele visie of verloochening van de eigen cultuur?
Vindt u dat Kosovo, Tibet, Slovakije, Montenegro, Koerdistan en wel onafhankelijk mogen zijn , maar Vlaanderen toch niet??

Het artikel met wereldnieuws komt nochtans uit de Standaard,
waarin enkel namen en plaatsen werden veranderd.

De journalisten van de politiek correcte media staan er niet bij stil hoeveel gelijkenis er al bestaat met wat hier gebeurt. Het is nog niet zo erg maar het lijkt een profetie.
De aanpak van de Vlaams Belang parlementairen en betogers in Brussel, en het oppakken van Vlaams Belang betogers die deelnamen aan een betoging tegen de verdrukking en voor de vrijheid van Tibet vervullen geleidelijk deze profetie.
Die gelijkenissen en de evolutie vallen gelukkig ook meer en meer Vlaamse burgers burger op.

De selectie, timing en manipulaties van statistieken onderzoeken en berichtgeving zijn door de verbetenheid en de opdringerigheid van het politiek correcte gelijk zo sterk in contrast met de waarheid, dat zelfs de domste koe van boer Bavo doorheeft dat ze belazerd ende belogen wordt.

Hoe begint het, hoe evolueert het, en hoe eindigt het? Daarvoor moet nu en binnekort gekozen worden voor het onomkeerbaar is en dus te laat.

Een ding is zeker, de koning zal altijd de koning willen blijven, en zijn ministers altijd de ministers, al zal dit dan van een ander volk zijn met een ander verleden.

Voor de macht en de grote financiële belangen verkwanselen ze ons plekje onder de zon, alsof we er niet zijn en er nooit geweest waren.

Ze gebruiken daarvoor onze welvaart en spaarpot om hun nieuwe Belgische kiezers te kopen met uitkeringen, cadeau's, positieve discriminatie....
En waarom zouden ze zich schamen, iedereen aan de top in Europa doet dat.

Ik wordt misselijk terwijl ik dit schrijf want ik zie elke dag verloren gaan wat ons als volk bindt, en dat is geen anachronistisch koningshuis dat nooit het onze is geweest, noch de politici die we in deze schijndemocratie mochten kiezen, maar die nooit voor ons kozen.

De ONDERdanen , met de klemtoon op onder, dat zijn wij Vlamingen in hun ogen.

Ik hoop alleen dat we morgen nog met genoeg zullen zijn want de immigratie die de macht van het establishment moet bestendigen nadert als een pletwals.
Nee het is niet alleen om de au pairs, de kuisvrouwen, tuinmannen van de elite en politici, waarvan ik me afvraag wie daar zoal gebruik van maakt, het gaat om nog veel meer dan alleen het makkelijke leven dat zonder migratie gevaar loopt.

Wie is voor migratie? Toch niet de vakbond van de arbeiders? Toch niet de kleine KMO's en zelfstandigen? Want het is door de aanvoer van aanbod te verhogen dat de prijs van arbeid, en dus het loon wordt laag gehouden. Stel je voor dat een metser een vuilnisman of een automonteur even veel zou gaan verdienen als een advocaat, dat kan toch niet.
Dan hadden de vakbonden niet moeten gaan betogen in Ljubiljana voor de verhoging van de koopkracht.
De vrije markt, het credo van Europa, waar de wet van vraag en aanbod moet gelden voor de haute finance maar niet voor de gewone mensen.
De grote ondernemingen gaan migratie aanwenden om hun machtspositie ten opzicht van de kleine ondernemingente verstevigen. Zouden ze op het vlak van arbeidskrachten ook niiet roeien met de riemen die er zijn?

Hier het oorspronkelijke artikel:

JAKARTA - De leider van de RMS (Republiek der Zuid-Molukken), Johan Teterisa, is donderdag op het Indonesische eiland Ambon tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij vorig jaar ten overstaan van de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono met de vlag van zijn beweging zwaaide.
Teterisa werd veroordeeld wegens hoogverraad. Zeker negentien andere RMS-leden blijken de afgelopen twee maanden in verband met het incident al tot gevangenisstraffen van tien tot twintig jaar te zijn veroordeeld. De Indonesische pers heeft nauwelijks aandacht geschonken aan de zaak.
Het incident deed zich vorig jaar juni voor tijdens een door Yudhoyono geleide plechtigheid in de Molukken. De RMS was een vrijwel vergeten organisatie in de overwegend christelijke Molukken, tot daar in 1999 geweld uitbrak tussen moslims en christenen. In drie jaar tijd vielen er negenduizend doden. De meeste slachtoffers van geweld, dat werd geïnitieerd door elders uit Indonesië afkomstige islamitische bendes, waren christenen.
Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken zei vrijdag dat de Nederlandse regering de veroordeling van Teterisa en de negentien anderen betreurt en de veroordeling bilateraal en in EU-verband aan de orde zal stellen.

De Republiek der Zuid-Molukken werd in 1950 uitgeroepen nadat Nederland de soevereiniteit van Nederlands-Indië had overgedragen aan de Indonesiërs. Het jaar daarop voerde het Indonesische leger een invasie uit op Ambon, waarop de RMS-regering uitweek naar het eiland Ceram. Van daaruit werd een guerrillastrijd gevoerd. svw

Geen opmerkingen: