Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 april 2008

Een politieke kwal kan geen zin geven aan haar leven met een nieuwe naam. Ze is immers hersenloos

De Spirit verliet de bilspleet met het kakofonisch gekletter dat we van hen gewoon zijn, en vulde de congreszaal met een niet te harden stank.

Niemand had het geflikt, ze wezen naar elkaar, en uiteindelijk naar de leiding die de Spirit helemaal alleen had laten vliegen. Geert Lambert ontkende met klem, want, zo voegde hij er ter verdediging nog aan toe, dan zou het nog harder geklonken hebben. In de hoek zat er iemand te gniffelen van plezier, en zei “ja mannen ik kan er niet aan doen maar ik riek dat graag.Ieder zijn goesting toch?”

Bettina Geysen leidde de meute ongelovige honden, zonder hoofddoek dit keer, en zo zag ik in het nieuwsverslag, er kon door een collega partijgenoot al een multicultureel vreugdedansje af, om alvast aan de buitenwereld te tonen wie ze zijn, wat ze beogen te bereiken, en wie het dra voor het zeggen zal hebben.

Progressief noemen ze zich nu. Voor wie progressief, voorruit? En voor wie regressief, achteruit? Deze vragen zijn als yin en yang naast elkaar aanwezig in hun gebezigde “progressief”.
Het racistische, onverdraagzame, verzuurde volk, dat de kansen van de islam , Afrika en de gelukzoekende illegaal voortdurend in de weg loopt, hen komt natuurlijk enkel de regressie, de achteruitgang toe.

Benieuwd of ze binnenkort, of misschien nu al, op subsidies of andere steun mogen rekenen vanwege een progressieve islampartij uit een democratische shariastaat van een Arabische oliesjeik. Geld van een andere soort Al Quaida, met een zelfde doelstelling weliswaar, maar dat geen bommen of wapens gebruikt maar oliedollars en naïeve pseudodemocratische partijen.

Bettina Geysen, gewezen VRT-omroepster -manager en voorzitster van Spirit te gast bij Phara. 'Ja, ik denk het wel,' antwoordde ze op de vraag of ze het goed zou vinden dat omroepsters een hoofddoek zouden dragen. Volgens haar moet de openbare omroep de diversiteit van de samenleving weerspiegelen. Een omroepster met hoofddoek zou ik op zich geen probleem vinden. Dat zou discussie uitlokken. De verschillen in de samenleving, verrijken ons. We moeten daarmee leren omgaan. Dat is beter dan het te verbieden.'
Mensen ondervinden alle dagen de criminele en financiële gevolgen van deze verrijking en de grote verschillen. Vrouwen ervaren alle dagen subtiel tot zeer expliciet fysisch de verdrukking die gepaard gaat met die ogenschijnlijk onschuldige symbolen van een achterlijke cultuur en geloof die segregatie en geweld als leidmotief hebben.
Maar we moeten daarmee leren leven??? Moeten? Leren?

Hoe kan het voorstaan van vrouwen met een hoofddoek en hun bewieroken van een achterlijke middeleeuwse godsdienst nu te rijmen zijn met progressief?
Dat woord heeft bij hun nooit betekenis gehad. Wat wil je met figuren als Bert-ontsnapt-uit-Sesamstraat die nooit de korte broek is ontgroeid, kick op het leven in een yurt, koekjes eet van eigen urine en al wel eens wat jointjes rookte.
Vlaams? Hoe durven ze wanneer ze met hun multicul juist de grote bedreiging vormen voor het Vlaamse volk en zijn cultuur.
Wedden dat tegen de volgende verkiezingen door hun meertalige foldertjes zullen verdeeld worden in de prachtwijken van onze steden.

Ik zie Bertje laatst nog zeggen in de show van Jacques Vermeire dat ze hem destijds hadden mogen naartoe sturen waar ze wilden als het maar naar een originele cultuur was. Dat hadden ze toen beter permanent gedaan, want hier heeft hij mede met zijn kabouterpartij onze originele cultuur al haastig en progressief kapot gemaakt met hun laat maar komen multicul.
Zijn er nog Vlamingen die zich laten rollen door die lui, en zich daarna willen laten uitlachen?

SP-a, pas maar op! Uw kartelpartner telt ook een aantal kanibalen in hun multicul midden, die blij zijn met een voorzitster die een hoofddoek geen probleem vindt en bereid is er zelf een te dragen als teken van onderwerping. In hun grote honger kijken ze vast naar de lekkere hapjes die er bij de SPA lopen. Of dachten jullie dat ze nieuwe leden en kiezers zullen ronselen en vinden bij het Vlaams Belang?

Zou het misschien kunnen dat de ex spiritisten ( klinkt als een sekte niet?)
ook het einde van België zien naderen, en daarom al uit voorzorg Vlaams in hun nieuwe naam integreren? Wat een misplaatste lef en overschatting trouwens om zich de naam Vlaams Progressieven toe te eigenen.
Aan hun, zeg ik:
Ach watjes, windbuilen en volledig lege dozen, met een nieuwe naam wordt het lege hoofd niet gevuld, het zieke hoofd niet genezen.
Er is maar een enkele Vlaamse partij, een enkele partij die echt van haar volk houdt, en dat is het Vlaams Belang. Met geen enkel woord in jullie naam of boodschap kunnen jullie zelfs maar beginnen hopen in de buurt van hun enkels te komen.
Ik zie met vreugde het einde van jullie politieke kwal met de nieuwe naam tegemoet.
Er is slechts een nadeel aan het verdwijnen van het partijtje: er komen dan weer wat langdurig werklozen bij die nooit nog een baan zullen vinden in de bedrijfswereld, want wie hen nu kunnen gebruiken. Voor Bert is er altijd nog een plaats in de Muppetshow of Sesamstraat, maar aangezien daar ook al een grote wachtlijst bestaat kunnen we beter aandringen op een plaatsje in Pellenberg.
Bettina is voorlopig nog gewild als derde vrouw of als blanke slavin in Arabie. Ze hoeft dus niet zo veel te kosten aan de belastingbetaler. Geert Lambert blijkt erg gewild bij de laatste menseneters in centraal Afrika, voor hem krijgen we misschien nog geld of een jaar lang gratis Coltan voor onze industrie.

2 opmerkingen:

Duplo Duplex zei

Heu, wat is Coltran?

A. Griffon zei

Het moest Coltan zijn en niet Coltran, logisch eigenlijk vermits het Colombium en Tantaal bevat. Met dank aan Ferre die me er op wees
Coltan is een erts dat bestaat uit een hoog gehalte Tantaal en Colombium, twee zeldzame aarmetalen. De rijkste vindplaatsen bevinden zich in centraal Afrika. Tantaal is vooral belangrijk voor de vervaardiging van electronische componenten zoals die veelvuldig gebruikt worden in GSM telefoons. Daarom linkt men de rush naar dit erts vooral aan de groei van het aantal mobiele telefoons. Het erts is zo zeldzaam en waardevol dat er daardoor conficten onstonden tussen locale stammen en clans om controle over deze mijngebieden te verwerven. Het erts wordt door geluksszoekers en slaven gedolven waarna ze besteeld worden door georganiseerde en bendes louche handelaren. Bloedige oorlogen worden uitgevochten voor de controle over deze gebieden met de hulp van wapens en duistere figuren uit de rest van de wereld. 80% van de wereldreserves bevinden zich in Congo!! Het moet gezegd dat de electronische industrieen uit veschillende landen, er alles aan doet die controle over die belangrijke grondstof niet te verliezen, en er desnood over lijken wordt gegaan, zij het onrechtstreeks, en zelfs met steun van hun overheid.
Daarom is het oa in oost Congo zo gevaarlijk.De war lords financieren zich met naast bloed diamant, en buitgemaakt goud vooral nu met coltran dat.
De Gucht, de VN, de EU hoor je daar nooit of zelden wat over zeggen. Er sterven daar nochtans alle dagen honderden mensen voor.
Maar ja, als ze later nog eens een onderscheiding, een superpost of een lucratieven beheersfunctie in de industrie wilt bekleden kunnen ze hier beter hun mond over houden. De belangen van vele landen en industrieen zijn enorm, waardoor dit een internationaal conflictgebied kan worden.
Onder de naam Coltan te vinden in de encyclopedie ( niet Coltran dus zoals ik verkeerdelijk schreef en waarddor men niets op de Wikipedia kan terugvinden.)