Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

24 mei 2007

Het leger zit zonder benzine.

De schuld ligt bij slechte communicatie; of hoe een woord tegenwoordig van alles de schuld krijgt. Het konden net zo goed de kriebels, de taalvaardigheid of de perceptie geweest zijn.Communicatie, dat is het toverwoord waar de wereld om draait. En toch loopt het fout al hadden we nooit voorheen in de geschiedenis zoveel specialisten op dat gebied rondlopen. Nog veel te weinig zo blijkt. Alle kinderen vanaf nu communicatiewetenschappen studeren in plaats van voor ingenieur, dan loopt er niets meer fout.

Geen opmerkingen: