Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 mei 2007

Copy-Paste

Dit is journalistiek. Men koopt of krijgt een artikel, en men plaatst dat in de krant. Zo ook nu weer: de elektriciteitstarieven zouden 0,85€ per Kilowattuur zijn in België? ( dat zijn 35 oude Belgische franken!)
Ook in de Gazet van Antwerpen en het Laatste Nieuws verschenen dezelfde fouten, gewoon overgenomen van Belga, of copy/paste zoals men dat nu zegt.
Ook in interviews en persmededelingen, die later nog bewerkt worden door de kranten verschijnen heel erg vaak plots fouten en onjuistheden.(ook bewust) Nieuws wordt gefilterd en gemanipuleerd om het eigen gelijk en correcte denken te ondersteunen en te halen, gedicteerd door het Belgische regime.Ook op TV is dit zo.
Al die journalisten bij al die kranten drukken dezelfde onwaarheden en ze zijn zelfs niet meer in staat om klakkeloos overgenomen artikels op juistheid te controleren.
Er zijn geen journalisten meer en er is geen vrije journalistiek meer. De kranten kunnen beter samensmelten tot de Belgische Pravda (Belgische Waarheid) zoals die in de jaren vijftig in een ander land bestond. Alle dagen wordt de waarheid meermaals vermoord.
Er is een citaat van Winston Churchill:" Het eerste dat sneuvelt tijdens de oorlog is de waarheid".
Wanneer volgt de oorlog?

Geen opmerkingen: