Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

24 mei 2007

Beste Marie Rose Morel,

Gefeliciteerd! U heeft een heel goed debat gevoerd in Terzake. Goed voorbereid, voortreffelijk Nederlands, assertief en ingrijpend. Jammer dat in het heetst van de strijd er over het hoofd werd gezien dat er verplicht uitgehuwelijkt wordt, ook verplicht wordt tot het dragen van een hoofddoek, dat de hoofddoek niet alleen als onderdeel van religieuze beleving wordt gebruikt maar ook als provocatie en groeiend invloeds- en machtssymbool.Dat men eens islamiet nooit meer afvallig mag worden ( zelfs met doodstraf afgedreigd)Dat dit leidt tot gettovorming tot fundamentalisme, autosegregatie. Er een staat binnen de staat ontstaat met no go zones.Maar ja, ik begrijp wel dat men in die korte tijd niet alles kan vertellen, en de moderatoren en andere krokodillen manoeuvreren natuurlijk ook in de vijver om te vermijden dat er bepaalde onderwerpen worden aangesneden of er te diep wordt gegraven. Maar de ervaring zal leren, en ooit wordt u , helaas weliswaar, ook een oudere politieke krokodil. Ik hoop dat U trouw zult blijven aan de partij en haar beginselen. Zwak niet af omwille van de verlokkende postjes, glijd niet weg naar een niveau waar het politiek establishment U graag zou hebben, en waar ze zichtbaar in hopen te slagen. Blijf standvastig op de harde lijn, en dan verdient U onze stem en steun. Veel moed en veel succes met de verkiezingen!

Geen opmerkingen: