Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 mei 2007

Kunnen wij protesteren bij Europa of de OVSE of de UNO?

Tegen de uitsluiting en discriminatie van een politieke partij, (de grootste van Vlaanderen !) de oneerlijke kiescampagne en de regime- en staatsmedia die de burgers manipuleren met schijndebatten, vervalste opiniepeilingen en statistieken tot entertainment
Tegen de plundering van het Vlaamse volk.
Tegen de aanslag op haar cultuur en identiteit die door de immigratie tot sterven gedoemd zijn.
Tegen de corruptie en de tafelspringerij van de politici van de ene naar de andere regering of mandaat.
Ik wil een Verkiezingswaarnemingsmissie van de Verenigde Naties of de OVSE, want niet alleen vertrouw ik het zaakje niet meer, ik weet zeker dat dit hier een bedriegelijke democratie aan het worden is. Ik zou het een mimicry-democratie willen noemen. (naar analogie met de dierenwereld waar sommige insecten zich voordoen als andere)
We moeten niet te vaak naar Afrika kijken om te weten hoe men oppositie uitschakelt en monddood maakt, men de verkiezingen beïnvloedt door de kiezers te intimideren, men politici rechtstreeks of onrechtstreeks bedreigt, men kiezers, mandatarissen (en ook bedrijven) discrimineert,schade toebrengt en mensen weert uit functies, verenigingsleven vakbonden en dienstverlening.
Hierdoor durven mensen niet vrij meer kiezen, ze hebben angst om uitgesloten, uitgescholden, benadeeld en gepest te worden.
Ik vind dat in België de grondwettelijke rechten van heel veel en vooral de Vlamingen met de voeten worden getreden, niet in het minst die van vrije meningsuiting, maar ook de kieswetgeving (waar het probleem Brussel Halle Vilvoorde er maar één is).
In dit land kun je rondrijden met een auto vol stickers van de extreem linksen of van een sharia partij, en er zal niets gebeuren. Iemand die met een affiche van het Vlaams Belang rondrijdt of die aan zijn woning plakt, ziet zijn auto of woning beklad of beschadigd.
Hoeveel mensen zijn er niet bang voor represailles, ontslag, carrièrestop of invloed op studieresultaten wanneer zou uitlekken dat ze voor het Vlaams Belang stemmen op er lid van zijn? Dat dit gebeurt is duidelijk na de vakbondsuitsluitingen, en dat gebeurde dan nog openlijk.
Waarom mogen wij niet zijn tegen multicultuur, tegen immigratie, tegen getto’s, tegen criminaliteit, voor een vrij Vlaanderen, voor een afschaffing van de adel, voor vrije meningsuiting, voor onafhankelijke media, justitie, en diensten enz… ?
Hoeveel meer mensen zouden er niet voor het Vlaams Belang stemmen indien deze vrees er niet meer was?
Laat de regimepolitici maar zwijgen over Zimbabwe, Kongo, Moldavië enz…, het is hier bijna even erg.
Ik wil daartegen als individu protesteren, een brief schrijven naar de OVSE naar de UNO, naar andere landen, los van wat het Vlaams Belang als partij reeds onderneemt, want bij de Belgische justitie kunnen we daarvoor niet terecht.
Ik wil mijn vrijheid, en de vrijheid van alle Vlamingen terug en onze eigenheid en cultuur verdedigen.
Stel je voor: één miljoen brieven, die zouden wel indruk maken.
Wie kent de juiste adressen, en wie helpt ????

Geen opmerkingen: